Bài tập Tiếng Anh 9 mới Unit 1 Phonetics and Speaking có đáp án

Unit 1: Local environment

Bài tập Tiếng Anh 9 mới Unit 1 Phonetics and Speaking có đáp án

Choose the words that are not stressed in the following sentences. Practise reading the sentences aloud.

Question 1: This tour takes you to the outskirts of Hue.

A. tour   B. takes   C. outskirts   D. of

Đáp án: D

Giải thích: A, B, C là từ thuộc về mặt nội dung (nhấn trọng âm). D là từ thuộc về mặt cấu trúc (không nhấn trọng âm).

Dịch: Tour du lịch này sẽ đưa bạn đến vùng ngoại ô của Huế.

Question 2: During their stay in Hanoi, most tourists insist on a trip to Van Phuc Silk Village.

A. stay   B. in    C. tourists   D. Van Phuc

Đáp án: B

Giải thích: A, C, D là từ thuộc về mặt nội dung (nhấn trọng âm). B là từ thuộc về mặt cấu trúc (không nhấn trọng âm).

Dịch: Trong thời gian ở Hà Nội, hầu hết khách du lịch đều khăng khăng một chuyến đi đến Làng lụa Vạn Phúc.

Question 3: Banh chung of Tranh Khuc village is famous for its distinctive flavour.

A. Banh chung B. Tranh Khuc C. famous   D. its

Đáp án: D

Giải thích: A, B, C là từ thuộc về mặt nội dung (nhấn trọng âm). D là từ thuộc về mặt cấu trúc (không nhấn trọng âm).

Dịch: Bánh chưng của làng Tranh Khúc nổi tiếng với hương vị đặc trưng của nó

Question 4: Cao Thon craft village in Hung Yen is among the largest incense-making villages in Viet Nam.

A. Cao Thon   B. largest   C. in    D. incense-making

Đáp án: C

Giải thích: A, B, D là từ thuộc về mặt nội dung (nhấn trọng âm). C là từ thuộc về mặt cấu trúc (không nhấn trọng âm).

Dịch: Làng nghề Cao Thon ở Hưng Yên là một trong những làng làm nhang lớn nhất ở Việt Nam.

Question 5: Nhat Tan peach flowers have become a brand of Hanoi.

A. peach   B. brand   C. a    D. Hanoi

Đáp án: C

Giải thích: A, B, D là từ thuộc về mặt nội dung (nhấn trọng âm). C là từ thuộc về mặt cấu trúc (không nhấn trọng âm).

Dịch: Hoa đào Nhật Tân đã trở thành một thương hiệu của Hà Nội.

Question 6: Pomelos from Phu Dien Village in Ha Noi is the most famous for its special taste.

A. pomelos   B. Phu Dien   C. famous   D. its

Đáp án: D

Giải thích: A, B, C là từ thuộc về mặt nội dung (nhấn trọng âm). D là từ thuộc về mặt cấu trúc (không nhấn trọng âm).

Dịch: Bưởi từ làng Phú Diễn ở Hà Nội nổi tiếng nhất vì hương vị đặc biệt của nó.

Question 7: For Hmong women, traditional clothing consists of an outer garment with a colorful and decorative collar.

A. for    B. Hmong   C. traditional   D. garment

Đáp án: A

Giải thích: C, B, D là từ thuộc về mặt nội dung (nhấn trọng âm). A là từ thuộc về mặt cấu trúc (không nhấn trọng âm).

Dịch: Đối với phụ nữ H'Mông, quần áo truyền thống bao gồm một bộ quần áo bên ngoài với cổ áo đầy màu sắc và trang trí.

Question 8: Not only domestically famous, products of the village have been in many countries around the world.

A. famous   B. products   C. village   D. the

Đáp án: D

Giải thích: A, B, C là từ thuộc về mặt nội dung (nhấn trọng âm). D là từ thuộc về mặt cấu trúc (không nhấn trọng âm).

Dịch: Không chỉ nổi tiếng trong nước, các sản phẩm của làng đã có mặt ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Question 9: Last year I visited the Somerset Levels.

A. last    B. I    C. the    D. Somerset Levels

Đáp án: C

Giải thích: A, B, D là từ thuộc về mặt nội dung (nhấn trọng âm). C là từ thuộc về mặt cấu trúc (không nhấn trọng âm).

Dịch: Năm ngoái tôi đã đến thăm Somerset Levels.

Question 10: I should practice more for the competition.

A. I    B. practice   C. for    D. competition

Đáp án: C

Giải thích: A, B, D là từ thuộc về mặt nội dung (nhấn trọng âm). C là từ thuộc về mặt cấu trúc (không nhấn trọng âm).

Dịch: Tôi nên thực hành nhiều hơn cho cuộc thi.

Question 11: He lost the key, so he couldn’t get into the house.

A. lost    B. key    C. get    D. the

Đáp án: D

Giải thích: A, B, C là từ thuộc về mặt nội dung (nhấn trọng âm). D là từ thuộc về mặt cấu trúc (không nhấn trọng âm).

Dịch: Anh ta bị mất chìa khóa, vì vậy anh ta không thể vào được nhà.

Question 12: We will travel from Spain to France by plane. The plane will take off at 10 am and will land at 11:00 am in Paris.

A. by    B. Spain   C. France   D. Paris

Đáp án: A

Giải thích: C, B, D là từ thuộc về mặt nội dung (nhấn trọng âm). A là từ thuộc về mặt cấu trúc (không nhấn trọng âm).

Dịch: Chúng tôi sẽ đi từ Tây Ban Nha đến Pháp bằng máy bay. Máy bay sẽ cất cánh lúc 10 giờ sáng và sẽ hạ cánh lúc 11:00 sáng tại Paris.

Question 13: The train for Cambridge will depart from highway number 9.

A. train   B. for    C. highway   D. number 9

Đáp án: B

Giải thích: A, C, D là từ thuộc về mặt nội dung (nhấn trọng âm). B là từ thuộc về mặt cấu trúc (không nhấn trọng âm).

Dịch: Chuyến tàu đến Cambridge sẽ khởi hành từ đường sắt số 9.

Question 14: All flights to New York tomorrow will be delayed because of bad weather.

A. all flights   B. New York   C. be    D. bad weather

Đáp án: C

Giải thích: A, B, D là từ thuộc về mặt nội dung (nhấn trọng âm). C là từ thuộc về mặt cấu trúc (không nhấn trọng âm).

Dịch: Tất cả chuyến bay đến New York đã bị hoãn lại do thời tiết xấu.

Question 15: Anne and Joe will travel by sea tomorrow.

A. Anne   B. Joe    C. travel   D. by

Đáp án: D

Giải thích: A, B, C là từ thuộc về mặt nội dung (nhấn trọng âm). D là từ thuộc về mặt cấu trúc (không nhấn trọng âm).

Dịch: Anne và Joe sẽ đi biển ngày mai.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 thí điểm có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 mới hay khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 10 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 9 ôn hè. Đăng ký ngay!

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 thí điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-1-local-environment.jsp