720 câu trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới (thí điểm - có đáp án) | Bài tập Tiếng Anh 9 mới

Để học tốt Tiếng Anh 9 mới (chương trình thí điểm), bộ 720 bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 chương trình mới gồm đầy đủ các kĩ năng: Phonetics and Speaking, Vocabulary and Grammar, Reading, Writing có đáp án và giải thích chi tiết.

720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới

VietJack giới thiệu Bài tập Tiếng Anh 9 mới gồm đầy đủ từ vựng, ngữ pháp, bài tập theo từng unit có lời giải chi tiết:

Xem thử

Chỉ từ 150k mua trọn bộ Bài tập Tiếng Anh 9 bản word có lời giải chi tiết:

Unit 1: Local environment

Quảng cáo

Unit 2: City life

Unit 3: Teen stress and pressure

Unit 4: Life in the past

Quảng cáo

Unit 5: Wonders of Viet Nam

Unit 6: VietNam then and now

Unit 7: Recipes and eating habbits

Unit 8: Tourism

Unit 9: English in the world

Unit 10: Space travel

Quảng cáo

Unit 11: Changing roles in society

Unit 12: My future career

Xem thử

Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 Unit 1 (có đáp án): Local environment

A. Phonetics and Speaking

Choose the words that are not stressed in the following sentences. Practise reading the sentences aloud.

Question 1: This tour takes you to the outskirts of Hue.

A. tour   B. takes   C. outskirts   D. of

Đáp án: D

Giải thích: A, B, C là từ thuộc về mặt nội dung (nhấn trọng âm). D là từ thuộc về mặt cấu trúc (không nhấn trọng âm).

Dịch: Tour du lịch này sẽ đưa bạn đến vùng ngoại ô của Huế.

Question 2: During their stay in Hanoi, most tourists insist on a trip to Van Phuc Silk Village.

A. stay   B. in    C. tourists   D. Van Phuc

Đáp án: B

Giải thích: A, C, D là từ thuộc về mặt nội dung (nhấn trọng âm). B là từ thuộc về mặt cấu trúc (không nhấn trọng âm).

Dịch: Trong thời gian ở Hà Nội, hầu hết khách du lịch đều khăng khăng một chuyến đi đến Làng lụa Vạn Phúc.

Question 3: Banh chung of Tranh Khuc village is famous for its distinctive flavour.

A. Banh chung B. Tranh Khuc C. famous   D. its

Đáp án: D

Giải thích: A, B, C là từ thuộc về mặt nội dung (nhấn trọng âm). D là từ thuộc về mặt cấu trúc (không nhấn trọng âm).

Dịch: Bánh chưng của làng Tranh Khúc nổi tiếng với hương vị đặc trưng của nó

Question 4: Cao Thon craft village in Hung Yen is among the largest incense-making villages in Viet Nam.

A. Cao Thon   B. largest   C. in    D. incense-making

Đáp án: C

Giải thích: A, B, D là từ thuộc về mặt nội dung (nhấn trọng âm). C là từ thuộc về mặt cấu trúc (không nhấn trọng âm).

Dịch: Làng nghề Cao Thon ở Hưng Yên là một trong những làng làm nhang lớn nhất ở Việt Nam.

Question 5: Nhat Tan peach flowers have become a brand of Hanoi.

A. peach   B. brand   C. a    D. Hanoi

Đáp án: C

Giải thích: A, B, D là từ thuộc về mặt nội dung (nhấn trọng âm). C là từ thuộc về mặt cấu trúc (không nhấn trọng âm).

Dịch: Hoa đào Nhật Tân đã trở thành một thương hiệu của Hà Nội.

Quảng cáo

Question 6: Pomelos from Phu Dien Village in Ha Noi is the most famous for its special taste.

A. pomelos   B. Phu Dien   C. famous   D. its

Đáp án: D

Giải thích: A, B, C là từ thuộc về mặt nội dung (nhấn trọng âm). D là từ thuộc về mặt cấu trúc (không nhấn trọng âm).

Dịch: Bưởi từ làng Phú Diễn ở Hà Nội nổi tiếng nhất vì hương vị đặc biệt của nó.

Question 7: For Hmong women, traditional clothing consists of an outer garment with a colorful and decorative collar.

A. for    B. Hmong   C. traditional   D. garment

Đáp án: A

Giải thích: C, B, D là từ thuộc về mặt nội dung (nhấn trọng âm). A là từ thuộc về mặt cấu trúc (không nhấn trọng âm).

Dịch: Đối với phụ nữ H'Mông, quần áo truyền thống bao gồm một bộ quần áo bên ngoài với cổ áo đầy màu sắc và trang trí.

Question 8: Not only domestically famous, products of the village have been in many countries around the world.

A. famous   B. products   C. village   D. the

Đáp án: D

Giải thích: A, B, C là từ thuộc về mặt nội dung (nhấn trọng âm). D là từ thuộc về mặt cấu trúc (không nhấn trọng âm).

Dịch: Không chỉ nổi tiếng trong nước, các sản phẩm của làng đã có mặt ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Question 9: Last year I visited the Somerset Levels.

A. last    B. I    C. the    D. Somerset Levels

Đáp án: C

Giải thích: A, B, D là từ thuộc về mặt nội dung (nhấn trọng âm). C là từ thuộc về mặt cấu trúc (không nhấn trọng âm).

Dịch: Năm ngoái tôi đã đến thăm Somerset Levels.

Question 10: I should practice more for the competition.

A. I    B. practice   C. for    D. competition

Đáp án: C

Giải thích: A, B, D là từ thuộc về mặt nội dung (nhấn trọng âm). C là từ thuộc về mặt cấu trúc (không nhấn trọng âm).

Dịch: Tôi nên thực hành nhiều hơn cho cuộc thi.

Question 11: He lost the key, so he couldn’t get into the house.

A. lost    B. key    C. get    D. the

Đáp án: D

Giải thích: A, B, C là từ thuộc về mặt nội dung (nhấn trọng âm). D là từ thuộc về mặt cấu trúc (không nhấn trọng âm).

Dịch: Anh ta bị mất chìa khóa, vì vậy anh ta không thể vào được nhà.

Question 12: We will travel from Spain to France by plane. The plane will take off at 10 am and will land at 11:00 am in Paris.

A. by    B. Spain   C. France   D. Paris

Đáp án: A

Giải thích: C, B, D là từ thuộc về mặt nội dung (nhấn trọng âm). A là từ thuộc về mặt cấu trúc (không nhấn trọng âm).

Dịch: Chúng tôi sẽ đi từ Tây Ban Nha đến Pháp bằng máy bay. Máy bay sẽ cất cánh lúc 10 giờ sáng và sẽ hạ cánh lúc 11:00 sáng tại Paris.

Question 13: The train for Cambridge will depart from highway number 9.

A. train   B. for    C. highway   D. number 9

Đáp án: B

Giải thích: A, C, D là từ thuộc về mặt nội dung (nhấn trọng âm). B là từ thuộc về mặt cấu trúc (không nhấn trọng âm).

Dịch: Chuyến tàu đến Cambridge sẽ khởi hành từ đường sắt số 9.

Question 14: All flights to New York tomorrow will be delayed because of bad weather.

A. all flights   B. New York   C. be    D. bad weather

Đáp án: C

Giải thích: A, B, D là từ thuộc về mặt nội dung (nhấn trọng âm). C là từ thuộc về mặt cấu trúc (không nhấn trọng âm).

Dịch: Tất cả chuyến bay đến New York đã bị hoãn lại do thời tiết xấu.

Question 15: Anne and Joe will travel by sea tomorrow.

A. Anne   B. Joe    C. travel   D. by

Đáp án: D

Giải thích: A, B, C là từ thuộc về mặt nội dung (nhấn trọng âm). D là từ thuộc về mặt cấu trúc (không nhấn trọng âm).

Dịch: Anne và Joe sẽ đi biển ngày mai.

B. Vocabulary and Grammar

Bài 1: Choose the best answer

Question 1: He works as a/ an .................... in his uncle’s workshop.

A. attraction   B. artisan   C. embroider

Đáp án: B

Chỗ trống cần danh từ nên chọn B

Dịch: Anh ấy là một thợ thủ công ở công xưởng của chú anh ấy.

Question 2: Vietnamese .................... is now available to purchase online.

A. lacquer   B. lacquers   C. lacquerware

Đáp án: C

Dịch: Sơn mài Việt Nam hiện có sẵn để mua trực tuyến.

Question 3: Those handicrafts may face the challenges of losing their ....................

A. authenticity   B. sculpture   C. craft

Đáp án: C

Dịch: Những nghề thủ công đó có thể đối mặt với những thách thức khi mất nghề thủ công.

Question 4: How many .................... of leaves does a Hue’s conical hat have?

A. surface   B. layers   C. frames

Đáp án: B

Dịch: Mũ nón Huế có bao nhiêu lớp lá?

Question 5: I know some interesting tourist ............. in the city that you would love to visit.

A. sculptures   B. attractions   C. handicrafts

Đáp án: B

Cụm từ: tourist attraction (n) điểm thu hút khách du lịch

Dịch: Tôi biết một số địa điểm du lịch thú vị trong thành phố mà bạn muốn ghé thăm.

Question 6: The car has been .................... in clay.

A. moulded   B. woven   C. embroidered

Đáp án: A

Dịch: Chiếc xe đã được đúc trong đất sét.

Question 7: The scarf embroidered with gold .................... is the most expensive one in our shop.

A. frame   B. layer   C. thread

Đáp án: C

Dịch: Chiếc khăn thêu bằng sợi vàng là chiếc đắt nhất trong cửa hàng của chúng tôi.

Bài 2: Choose the options that best fit the blanks

Question 1: The boys are playing games, .................... the girls are watching TV.

A. so    B. nor   C. and

Đáp án: C

Dịch: Các bạn trai đang chơi game, và các bạn gái đang xem TV.

Question 2: I tried my best in the final test, .................... the result was not as good as I expected.

A. but    B. so   C. for

Đáp án: A

Dịch: Tôi đã cố gắng hết sức trong bài kiểm tra cuối cùng, nhưng kết quả không như tôi mong đợi.

Question 3: He lost the key, .................... he couldn’t get into the house.

A. yet    B. or   C. so

Đáp án: C

Dịch: Anh ta bị mất chìa khóa, vì vậy anh ta không thể vào được nhà.

Question 4: She loves comedies, .................... her husband is interested in action films.

A. for    B. yet   C. or

Đáp án: B

Dịch: Cô ấy thích phim hài, nhưng chồng cô ấy thích phim hành động.

Question 5: You must do well in the test, .................... you will not graduate.

A. so    B. or   C. for

Đáp án: B

Dịch: Bạn phải làm tốt bài kiểm tra, nếu không bạn sẽ không tốt nghiệp.

Question 6: Pop music is so popular, .................... the melody is simple and memorable.

A. for    B. so   C. and

Đáp án: A

Dịch: Nhạc pop rất phổ biến, vì giai điệu đơn giản và đáng nhớ.

Question 7: I should practice more for the competition, .................... my health hasn’t been excellent recently.

A. and    B. so   C. but

Đáp án: C

Dịch: Tôi nên tập luyện nhiều hơn cho cuộc thi, nhưng sức khỏe của tôi đã không tốt gần đây.

Question 8: You can go to the movies with me, ................. you can go to the concert alone.

A. and    B. or   C. so

Đáp án: B

Dịch: Bạn có thể đi xem phim với tôi, hoặc bạn có thể đi đến buổi hòa nhạc một mình.

C. Reading

Bài 1. Read the passage, and do the tasks that follow.

Bat Trang Pottery Village

Bat Trang, a traditional porcelain and pottery village with history of seven centuries, is an interesting attraction in Ha Noi that tourists should not ignore.

Located in an area rich in clay, the village has advantage of ingredients to create fine ceramics. Moreover, lying beside the Red River, between Thang Long and Pho Hien, two ancient trade centers in the north of Viet Nam during the 15th -17th centuries. Bat Trang's ceramics were favourite products not only in the domesticmarket, but also foreign ones thanks to Japanese, Chinese and Western trading boats that passed by.

In the 18th and 19th centuries, due to restricting foreign trade policy of Trinh, Nguyen dynasties, it was difficult for pottery products in Viet Nam to be exported to foreign countries, and some famous pottery-making villages like Bat Trang, or Chu Dau (Hai Duong province) went through a hard time. Since 1986, thanks to economic reforms and development, more attention has been paid to the village and the world gets a chance to know more about Vietnamese porcelain through many high quality exported Bat Trang's ceramic products.

Bat Trang ceramics are produced for daily household use (bows,cups, plates, pots, bottles…), worshipping, or decoration purposes. Nowadays, the pottery artists bring into ceramics many innovations in production techniques, and creativity in products' features, so many new products have been made, and even daily household items may have the beauty like decoration ones.

Visiting Bat Trang, tourists can visit Bat Trang Porcelain and Pottery Market where they can directly make pottery products by themselves. Many youngsters and foreign tourists are interested in this pottery-making experience, and spend a whole day in the market making a souvenir for their families or friends.

Task 1: Match a word in column A with its definition in column B, writing the answer in each blank.

1. rich

A. of or inside a particular country

2. domestic

B. limiting a certain activity

3. restricting

C. new ideas or methods

4. innovations

D. containing a lot of something

Question 1: Rich

Đáp án: D

Dịch: giàu có = chứa nhiều thứ

Question 2: Domestic

Đáp án: A

Dịch: trong nước = trong một quốc gia cụ thể

Question 3: Restricting

Đáp án: B

Dịch: hạn chế = hạn chế một hoạt động nào đó

Question 4: Innovations

Đáp án: C

Dịch: sự đổi mới, cách tân = ý tưởng hoặc phương pháp mới

Task 2: Read the passage again, and decide whether the following statements are true (T) or false (F).

Question 1: Bat Trang pottery has been developed since the 7th century.

A. True    B. False

Đáp án: B

Thông tin: Bat Trang, a traditional porcelain and pottery village with history of seven centuries.

Bát Tràng, một làng gốm sứ truyền thống có lịch sử bảy thế kỷ. (7 thế kỉ chứ không phải thế kỉ 7)

Question 2: Bat Trang’s pottery products were exported to foreign markets during the 18th and 19th centuries.

A. True    B. False

Đáp án: A

Thông tin: In the 18th and 19th centuries, due to restricting foreign trade policy of Trinh, Nguyen dynasties, it was difficult for pottery products in Viet Nam to be exported to foreign countries.

Vào thế kỷ 18 và 19, do hạn chế chính sách ngoại thương của các triều đại Trinh, Nguyễn, rất khó để các sản phẩm gốm sứ ở Việt Nam được xuất khẩu ra nước ngoài

Question 3: Its location beside the Red River has provided an enormous source of fine clay as ingredient for pottery making.

A. True    B. False

Đáp án: A

Thông tin: Located in an area rich in clay, the village has advantage of ingredients to create fine ceramics. Moreover, lying beside the Red River, between Thang Long and Pho Hien, two ancient trade centers in the north of Viet Nam during the 15th -17th centuries.

Nằm trong một khu vực giàu đất sét, ngôi làng có lợi thế về nguyên liệu để tạo ra gốm sứ tinh xảo. Hơn nữa, nằm cạnh sông Hồng, giữa Thăng Long và Phố Hiền, hai trung tâm thương mại cổ ở phía bắc Việt Nam trong suốt thế kỷ 15-17.

Question 4: Many Japanese, Chinese and Western trading boats came to Pho Hien during the 15th and 17th centuries.

A. True    B. False

Đáp án: A

Thông tin: Bat Trang's ceramics were favourite products not only in the domesticmarket, but also foreign ones thanks to Japanese, Chinese and Western trading boats that passed by.

Đồ gốm của Bát Tràng là sản phẩm được yêu thích không chỉ ở thị trường nội địa, mà cả các sản phẩm nước ngoài nhờ các tàu buôn bán của Nhật Bản, Trung Quốc và phương Tây đi qua.

Question 5: Artisans in Bat Trang village have always kept the traditions without any changes.

A. True    B. False

Đáp án: B

Thông tin: Nowadays, the pottery artists bring into ceramics many innovations in production techniques, and creativity in products' features, so many new products have been made, and even daily household items may have the beauty like decoration ones.

Ngày nay, các nghệ nhân gốm mang đến cho gốm nhiều sự đổi mới trong kỹ thuật sản xuất và sáng tạo về tính năng của sản phẩm, vì vậy nhiều sản phẩm mới đã được tạo ra, và thậm chí các vật dụng gia đình hàng ngày có thể có vẻ đẹp như đồ trang trí.

Bài 2. Read the text and do the task below.

Last year I visited the Somerset Levels, a coastal plain and wetland area in Somerset, South West England. This area is home to one of Somerset’s oldest traditional crafts - willow basket making. Basket making began in the area a long time ago. At the beginning of the 19th century, more than three thousand acres of willow trees were planted commercially there because the area provided an excellent natural habitat for their cultivation. I’d seen willow baskets before I visited the Levels, but I was still amazed at the numerous products created by the basket makers there. They make lobster pots, bread trays, and even passenger baskets for hot air balloons. Although the arrival of plastics in the 1950s caused the basket making industry to decline, willow growing and basket making have continued to play a significant role in Somerset’s rural economy. Willow growers and basket makers have dealt with this challenge by finding new markets and innovative ways of using willow. They make willow charcoal for artists and bower seats for gardens. Some even weave willow coffins. Therefore, people here can still live on the craft that their great-grandparents passed down to them.

Decide T (true)/ F (false) for each statement.

Question 1: Willow basket making is the oldest traditional craft in Somerset.

A. True    B. False

Đáp án: B

Thông tin: This area is home to one of Somerset’s oldest traditional crafts - willow basket making.

Khu vực này là nhà của một trong những nghề thủ công truyền thống lâu đời nhất của Somerset - làm giỏ bằng liễu. (một trong những – chứ không phải lâu đời nhất)

Question 2: Willows can grow well in the area because of its favourable natural conditions.

A. True    B. False

Đáp án: A

Thông tin: At the beginning of the 19th century, more than three thousand acres of willow trees were planted commercially there because the area provided an excellent natural habitat for their cultivation

Vào đầu thế kỷ 19, hơn ba ngàn mẫu cây liễu được trồng thương mại ở đó vì khu vực này cung cấp một môi trường sống tự nhiên tuyệt vời cho canh tác của họ.

Question 3: The presence of plastic products did not affect the growth of the basket making industry in the area in the 1950s.

A. True    B. False

Đáp án: B

Thông tin: Although the arrival of plastics in the 1950s caused the basket making industry to decline, willow growing and basket making have continued to play a significant role in Somerset’s rural economy.

Mặc dù sự xuất hiện của nhựa vào những năm 1950 đã khiến ngành sản xuất rổ giảm sút, việc trồng liễu và làm giỏ vẫn tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế nông thôn Somerset Somerset.

Question 4: Basket making does not play an important role in the area now.

A. True    B. False

Đáp án: B

Thông tin: Although the arrival of plastics in the 1950s caused the basket making industry to decline, willow growing and basket making have continued to play a significant role in Somerset’s rural economy.

Mặc dù sự xuất hiện của nhựa vào những năm 1950 đã khiến ngành sản xuất rổ giảm sút, việc trồng liễu và làm giỏ vẫn tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế nông thôn Somerset Somerset.

Question 5: Willow growers and basket makers have found new ways to promote their industry.

A. True    B. False

Đáp án: B

Thông tin: Người trồng liễu và người làm giỏ đã giải quyết thách thức này bằng cách tìm ra thị trường mới và cách sử dụng cây liễu sáng tạo. Họ làm than củi cho các nghệ sĩ và cung cấp ghế cho vườn.

Question 6: Basket makers can live on their craft nowadays.

A. True    B. False

Đáp án: A

Thông tin: Therefore, people here can still live on the craft that their great-grandparents passed down to them.

Do đó, người dân ở đây vẫn có thể sống bằng nghề mà ông bà của họ đã truyền lại cho họ.

D. Writing

Choose the best option to complete the sentences.

Question 1: ................... Pelly was tired, he went to bed.

A. Because   B. Because of

Đáp án: A

Because + mệnh đề

Dịch: Bởi vì Pelly đã mệt, anh đi ngủ.

Question 2: He passed the exam .................... he had a good teacher.

A. Because   B. Because of

Đáp án: A

Because + mệnh đề

Dịch: Anh ấy đã thi đỗ vì anh ấy có giáo viên tốt.

Question 3: We stayed in .................... the rain.

A. Because   B. Because of

Đáp án: B

Because of + N/Ving

Dịch: Chúng tôi đã ở trong vì cơn mưa.

Question 4: He was able to go to university .................... his aunt’s help.

A. Because   B. Because of

Đáp án: B

Because of + N/Ving

Dịch: Anh ấy đã có thể đi đến trường đại học vì sự giúp đỡ của dì của anh ấy.

Question 5: The price of oranges is high .................... frost damage.

A. Because   B. Because of

Đáp án: B

Because of + N/Ving

Dịch: Giá cam cao vì sương giá.

Question 6: I went to see the play, .................... it had good reviews.

A. Because   B. Because of

Đáp án: B

Because + mệnh đề

Dịch: Tôi đã đi xem vở kịch, vì nó đã được đánh giá tốt.

Question 7: I enjoy the course.................... the professor is a good teacher.

A. Because   B. Because of

Đáp án: A

Because + mệnh đề

Dịch: Tôi thích khóa học vì giáo sư là một giáo viên giỏi.

Question 8: We all felt tired .................... the hot weather.

A. Because   B. Because of

Đáp án: B

Because of + N/Ving

Dịch: Tất cả chúng tôi đều cảm thấy mệt mỏi vì thời tiết nóng bức.

Question 9: I left home early, .................... I had to do several errands.

A. Because   B. Because of

Đáp án: A

Because + mệnh đề

Dịch: Tôi rời nhà sớm, vì tôi phải làm một vài việc vặt.

Question 10: .................... their interest in comets, they decided to study astronomy.

A. Because   B. Because of

Đáp án: B

Because of + N/Ving

Dịch: Bởi vì sự quan tâm của họ đến sao chổi, họ quyết định nghiên cứu thiên văn học.

Question 11: The company is going to close ............... one of its stores due to reduced sales.

A. on    B. to    C. down

Đáp án: C

Phrasal verb: close down = đóng cửa

Dịch: Công ty sẽ đóng cửa một trong những cửa hàng của mình do doanh số giảm.

Question 12: He was thinking of passing .................... the workshop to his eldest son.

A. with   B. to    C. down

Đáp án: C

Phrasal verb: pass down = truyền lại, bàn giao

Dịch: Anh đang nghĩ đến việc truyền lại xưởng cho con trai lớn của mình.

Question 13: You had to face up .................... the fact that she would never come back.

A. to    B. at    C. with

Đáp án: C

Phrasal verb: face up with st = đối mặt với điều gì

Dịch: Bạn phải đối mặt với sự thật rằng cô ấy sẽ không bao giờ quay lại.

Question 14: I just wondered why she turned .................... his offer of help.

A. on    B. down   C. back

Đáp án: B

Phrasal verb: turn down = từ chối

Dịch: Tôi chỉ tự hỏi tại sao cô ấy từ chối lời đề nghị giúp đỡ của anh ấy.

Question 15: He is going to set .................... a travel company next year.

A. down   B. with   C. up

Đáp án: C

Phrasal verb: set up = thành lập, tạo lập

Dịch: Anh ấy sẽ thành lập một công ty du lịch vào năm tới.

Xem thêm giải bài tập lớp 9 các môn học hay nhất, chi tiết khác:

Tài liệu giáo án, đề thi lớp 9 có đáp án hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 mới hay khác:

Săn SALE shopee tháng 12:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 thí điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên