Bài tập Tiếng Anh 9 mới Unit 1 Vocabulary and Grammar có đáp án

Unit 1: Local environment

Bài tập Tiếng Anh 9 mới Unit 1 Vocabulary and Grammar có đáp án

Bài 1: Choose the best answer

Question 1: He works as a/ an .................... in his uncle’s workshop.

A. attraction   B. artisan   C. embroider

Đáp án: B

Chỗ trống cần danh từ nên chọn B

Dịch: Anh ấy là một thợ thủ công ở công xưởng của chú anh ấy.

Question 2: Vietnamese .................... is now available to purchase online.

A. lacquer   B. lacquers   C. lacquerware

Đáp án: C

Dịch: Sơn mài Việt Nam hiện có sẵn để mua trực tuyến.

Question 3: Those handicrafts may face the challenges of losing their ....................

A. authenticity   B. sculpture   C. craft

Đáp án: C

Dịch: Những nghề thủ công đó có thể đối mặt với những thách thức khi mất nghề thủ công.

Question 4: How many .................... of leaves does a Hue’s conical hat have?

A. surface   B. layers   C. frames

Đáp án: B

Dịch: Mũ nón Huế có bao nhiêu lớp lá?

Question 5: I know some interesting tourist ............. in the city that you would love to visit.

A. sculptures   B. attractions   C. handicrafts

Đáp án: B

Cụm từ: tourist attraction (n) điểm thu hút khách du lịch

Dịch: Tôi biết một số địa điểm du lịch thú vị trong thành phố mà bạn muốn ghé thăm.

Question 6: The car has been .................... in clay.

A. moulded   B. woven   C. embroidered

Đáp án: A

Dịch: Chiếc xe đã được đúc trong đất sét.

Question 7: The scarf embroidered with gold .................... is the most expensive one in our shop.

A. frame   B. layer   C. thread

Đáp án: C

Dịch: Chiếc khăn thêu bằng sợi vàng là chiếc đắt nhất trong cửa hàng của chúng tôi.

Bài 2: Choose the options that best fit the blanks

Question 1: The boys are playing games, .................... the girls are watching TV.

A. so    B. nor   C. and

Đáp án: C

Dịch: Các bạn trai đang chơi game, và các bạn gái đang xem TV.

Question 2: I tried my best in the final test, .................... the result was not as good as I expected.

A. but    B. so   C. for

Đáp án: A

Dịch: Tôi đã cố gắng hết sức trong bài kiểm tra cuối cùng, nhưng kết quả không như tôi mong đợi.

Question 3: He lost the key, .................... he couldn’t get into the house.

A. yet    B. or   C. so

Đáp án: C

Dịch: Anh ta bị mất chìa khóa, vì vậy anh ta không thể vào được nhà.

Question 4: She loves comedies, .................... her husband is interested in action films.

A. for    B. yet   C. or

Đáp án: B

Dịch: Cô ấy thích phim hài, nhưng chồng cô ấy thích phim hành động.

Question 5: You must do well in the test, .................... you will not graduate.

A. so    B. or   C. for

Đáp án: B

Dịch: Bạn phải làm tốt bài kiểm tra, nếu không bạn sẽ không tốt nghiệp.

Question 6: Pop music is so popular, .................... the melody is simple and memorable.

A. for    B. so   C. and

Đáp án: A

Dịch: Nhạc pop rất phổ biến, vì giai điệu đơn giản và đáng nhớ.

Question 7: I should practice more for the competition, .................... my health hasn’t been excellent recently.

A. and    B. so   C. but

Đáp án: C

Dịch: Tôi nên tập luyện nhiều hơn cho cuộc thi, nhưng sức khỏe của tôi đã không tốt gần đây.

Question 8: You can go to the movies with me, ................. you can go to the concert alone.

A. and    B. or   C. so

Đáp án: B

Dịch: Bạn có thể đi xem phim với tôi, hoặc bạn có thể đi đến buổi hòa nhạc một mình.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 thí điểm có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 mới hay khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 10 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 9 ôn hè. Đăng ký ngay!

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 thí điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-1-local-environment.jsp