Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới Unit 7 (có đáp án): Writing

Unit 7: Recipes and eating habbits

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới Unit 7 (có đáp án): Writing

Bài 1. Read the text below and decide.

Quảng cáo

Last week I went to an International Food Festival taking place in Hai Phong. Because the festival only (1)____place for one day, hundreds of people crowded into it. It was the biggest food festival I had ever seen. There (2)___thirty countries participating in the festival. They brought with them traditional food specialities which reflected their unique national (3)_____. I was really impressed (4)____the Cobb salad. It is an American garden salad made from chopped salad greens, tomato, bacon, chicken breast, hard-boiled egg, avocado, cheese, and red-wine vinaigrette, (5)___the salad requires quite a few ingredients, it is quick to make. The American chef at the festival (6)___me the way to make the salad and it took me only 15 minutes to complete. How amazing! The next day I made Cobb salad (7)____my mum for lunch, and she loved it right away. (8)____good dish is steak pie, a traditional British meat pie made from stewing steak and beef gravy, enclosed in a pastry shell. Unfortunately, I did not have (9)______time to listen to the chef give instructions on how to make this dish. However, I tried it and it was brilliant.Next year (10)______there is another food festival, I will definitely join in.

Question 1: A. ran     B. took    C. went    D. found

Đáp án: B

Take place (ph.v) diễn ra

Question 2: A. are     B. is    C was    D. were

Đáp án: D

Thì quá khứ đơn. There are -> There were

Question 3: A. cooking    B. food     C. foods     D. cuisine

Quảng cáo

Đáp án: D

National cuisine (n) nền ẩm thực quốc gia

Question 4: A. by    B. at     C. in     D. on

Đáp án: A

To be impressed by + N (bị ấn tượng bởi …)

Question 5: A. But     B. Although     C. Because     D. So

Đáp án: C

Dịch: Đó là một món salad vườn của Mỹ được làm từ rau xà lách xắt nhỏ, cà chua, thịt xông khói, ức gà, trứng luộc, bơ, phô mai, và rượu vinaigrette rượu vang đỏ, vì món salad đòi hỏi khá nhiều thành phần, nên nó rất nhanh để làm.

Question 6: A. said    B. asked     C. gave     D. showed

Đáp án: D

Dịch: Đầu bếp người Mỹ tại lễ hội chỉ cho tôi cách làm salad.

Quảng cáo

Question 7: A. for    B. with    C. together    D. like

Đáp án: A

Dịch: Ngày hôm sau tôi làm salad Cobb cho mẹ tôi cho bữa trưa

Question 8: A. One    B. Another    C. Second    D. Next

Đáp án: B

Dịch: Một món ăn ngon khác là bít tết, một loại bánh thịt truyền thống của Anh được làm từ bít tết hầm và nước thịt bò, được bọc trong vỏ bánh ngọt

Question 9: A. little    B. many    C. enough    D. few

Đáp án: C

Dịch: Tôi không có đủ thời gian để nghe đầu bếp đưa ra hướng dẫn về cách làm món ăn này.

Question 10: A. while    B. as    C. if    D. because

Quảng cáo

Đáp án: C

Câu điều kiện loại I

Dịch: Năm tới nếu có một lễ hội ẩm thực khác, tôi chắc chắn sẽ tham gia.

Bài 2. Choose the right answer.

Question 1: She can drink ………………… water, but she cannot drink much coffee.

A. much    B. many    C. a lot

Đáp án: A

Water là danh từ không đếm được nên không dùng với many

Dùng “a lot” phải có “of”

Question 2: She does not eat ………………… meat, but she eats a lot of vegetables.

A. much    B. many    C. a lot of

Đáp án: A

Meat là danh từ không đếm được

Question 3: She has got a lot of dresses, but she has not got ………………… skirts.

A. much    B. many    C. a lot of

Đáp án: B

Skirt là danh từ đếm được

Question 4: She does not buy much perfume, but she buys ………………… clothes.

A. much    B. many    C. a lot

Đáp án: B

Clothes là danh từ đếm được nên không dùng với much

Dùng “a lot” phải có “of”

Question 5: Every morning she buys a lot of newspapers, but she does not buy ………… magazines.

A. much    B. many    C. lot of

Đáp án: B

Magazines là danh từ đếm được nên không dùng với much

Dùng “lot of” phải có “a lot of” hoặc lots of

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 thí điểm có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 mới hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 8 ôn hè. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 thí điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-7-recipes-and-eating-habbits.jsp