Bài tập Tiếng Anh 9 mới Unit 9 Writing có đáp án

Unit 9: English in the world

Bài tập Tiếng Anh 9 mới Unit 9 Writing có đáp án

Bài 1. Read the text below and fill in the blank.

Tet Nguyen Dan, more commonly known by its shortened name Tet, is the most important and popular holiday and (1)……………. in Vietnam. Tet (2)…….from the first day of the first month of the Lunar (3)…... until at least the third day. Many Vietnamese prepare for Tet by (4)…....special holiday foods and cleaning the house. There are a lot of customs (5)…….during Tet, like visiting a person’s house (6)……..the first day of the new year, ancestral (7)………, wishing New Year’s greetings, and giving lucky money to children and elderly people. Tet is also an occasion for pilgrims and family reunions. During Tet, Vietnamese visit their relatives and temples, forgetting about the troubles of the past year and hoping for better (8)….…year.

Question 1: A. festival    B. activity    C. occasion    D. parade

Đáp án: A

Dịch: Tết Nguyên Đán, thường được biết đến với cái tên rút gọn là Tết, là ngày lễ và lễ hội quan trọng và phổ biến nhất ở Việt Nam.

Question 2: A. takes part    B. takes care of    C. takes place    D. takes turn

Đáp án: C

Take place (ph.v) diễn ra

Question 3: A. calendar    B. paper    C. year    D. decade

Đáp án: A

Lunar calendar: âm lịch

Question 4: A. taking    B. eating    C. baking    D. cooking

Đáp án: D

Dịch: Nhiều người Việt Nam chuẩn bị cho Tết bằng cách nấu các món ăn ngày lễ đặc biệt và dọn dẹp nhà cửa.

Question 5: A. prepared     B. practiced     C. performed     D. done

Đáp án: B

Dịch: Có rất nhiều phong tục tập quán trong dịp Tết…

Question 6: A. on     B. at     C. in     D. by

Đáp án: A

On the first day: vào ngày đầu tiên

Question 7: A. celebrating    B. meeting    C. worshipping    D. decorating

Đáp án: C

Ancestral worshipping: việc thờ cúng tổ tiên

Question 8: A. coming up    B. upcoming    C. come up    D. upcome

Đáp án: B

Vị trí trống cần tính từ. Upcoming: sắp tới

Bài 2. Choose the best answer to complete each other.

Question 1: The boys …………….. came in time to save the boy were at the age of 10.

A. whom    B. who    C. which    D. where

Đáp án: B

Cần đại từ quan hệ thay thế chủ ngữ chỉ người

Dịch: Những cậu bé đến kịp để cứu cậu bé 10 tuổi.

Question 2: The book …………….. my father bought yesterday is very interesting

A. who    B. whom    C. which    D. where

Đáp án: C

Cần đại từ quan hệ thay thế chủ ngữ chỉ vật

Dịch: Cuốn sách mà cha tôi đã mua ngày hôm qua rất thú vị.

Question 3: The men …………….. I met yesterday evening are my father’s friends.

A. whose    B. who    C. which     D. whom

Đáp án: D

Cần đại từ quan hệ thay thế tân ngữ chỉ người

Dịch: Những người đàn ông tôi gặp tối hôm qua là những người bạn của cha tôi.

Question 4: This is the book …………….. I like best.

A. who     B. whom    C. why    D. which

Đáp án: D

Cần đại từ quan hệ thay thế chủ ngữ chỉ vật

Dịch: Đây là cuốn sách tôi thích nhất.

Question 5: The boy …………….. we are looking for is Nam.

A. whose     B. whom    C. which    D. where

Đáp án: B

Cần đại từ quan hệ thay thế tân ngữ chỉ người

Dịch: Chàng trai chúng tôi đang tìm kiếm là Nam.

Question 6: The stereo …………….. I bought yesterday is very interesting

A. who    B. whom    C. which    D. where

Đáp án: C

Cần đại từ quan hệ thay thế tân ngữ chỉ vật

Dịch: Âm thanh nổi cái tôi mua ngày hôm qua rất thú vị.

Question 7: She is the girl …………….. I met at the party last night.

A. whose B. where C. which D. whom

Đáp án: D

Đây là âm thanh nổi tôi mua ngày hôm qua rất thú vị

Dịch: Cô ấy là cô gái mà tôi đã gặp trong bữa tiệc tối qua.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 thí điểm có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 mới hay khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 10 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 9 ôn hè. Đăng ký ngay!

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 thí điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-9-english-in-the-world.jsp