Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 Unit 1 (có đáp án): Phonetics and Speaking

Unit 1: A visit from a pen pal

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 Unit 1 (có đáp án): Phonetics and Speaking

Bài 1. From each number, pick out the word whose underlined part is pronounced differently from the others

Question 1. A. out    B. round    C. about    D. would

Quảng cáo

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /aʊ/. Đáp án D phát âm là /u:/

Question 2. A. chair     B. check     C. machine     D. child

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /aʊ/. Đáp án C phát âm là /u:/

Question 3. A. too    B. soon    C. good    D. food

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /u:/. Đáp án C phát âm là /u/

Question 4. A. though    B. enough    C. cough    D. rough

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án C, B, D phát âm là /f/. Đáp án A là âm câm

Question 5. A. happy    B. hour    C. high    D. hotel

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /h/. Đáp án B là âm câm

Quảng cáo

Question 6. A. conclusion    B. ensure    C. rush    D. mission

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D phát âm là /s/. Đáp án A phát âm là /z/

Question 7. A. student    B. study    C. dust    D. must

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D phát âm là /ʌ/. Đáp án A phát âm là /juː/

Question 8. A. father    B. date    C. hard    D. last

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /ɑː/. Đáp án B phát âm là /ei/

Question 9. A. chapter    B. rich    C. cheese    D. chemist

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /ai/. Đáp án D phát âm là /i/

Question 10. A. watches    B. boxes    C. buses    D. ables

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /z/. Đáp án D phát âm là /es/

Bài 2. From each number, pick out one word which has the stress on the first syllable.

Question 1: A. region    B. comprise    C. Malaysia    D. compulsory

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm 2. Đáp án A trọng âm 1.

Question 2: A. association    B. Buddhism    C. divide    D. together

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm 2. Đáp án A trọng âm 4.

Question 3: A. enjoy    B. religion    C. Hinduism    D. population

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án B, C, A trọng âm 2. Đáp án D trọng âm 3.

Question 4: A. Chinese    B. although    C. instruction    D. currency

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm 2. Đáp án A trọng âm 1.

Question 5: A. primary    B. religion    C. tropical    D. friendliness

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm 1. Đáp án B trọng âm 2.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 600 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-1-a-visit-from-a-pen-pal.jsp

Nhóm hỏi bài 2k6