Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 Unit 10 (có đáp án): Phonetics and Speaking

Unit 10: Life on other planets

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 Unit 10 (có đáp án): Phonetics and Speaking

Bài 1. Pick out one word which has the stress syllable different from those of the others.

Question 1. A. spacecraft    B. experienced    C. plannet    D. scientist

Quảng cáo

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm 1. Đáp án B trọng âm 2.

Question 2. A. object    B. evidence    C. impossible    D. alien

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm 1. Đáp án B trọng âm 2.

Question 3. A. disappointed    B. prisoner    C. microorganism    D. university

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm 3. Đáp án B trọng âm 1.

Question 4. A. example    B. marvelous    C. gemstone    D. mineral

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm 1. Đáp án A trọng âm 2.

Question 5. A. pesticide    B. category    C. profitable    D. linguistics

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án B, C, A trọng âm 1. Đáp án D trọng âm 2.

Quảng cáo

Question 6. A. sportsmanship    B. ceremony    C. principal    D. mechanic

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án B, C, A trọng âm 1. Đáp án D trọng âm 2.

Question 7. A. atmosphere    B. together    C. interested    D. countryside

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án D, C, A trọng âm 1. Đáp án B trọng âm 2.

Question 8. A. throughout    B. experiment    C. instrument    D. perform

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm 2. Đáp án A trọng âm 1.

Question 9. A. committed    B. stadium    C. uniform    D. newspaper

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm 1. Đáp án A trọng âm 2.

Question 10. A. competition    B. librarian    C. national    D. excited

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm 1. Đáp án A trọng âm 2.

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Question 11. A. spring    B. swimming    C. think    D. realize

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /ɪ/. Đáp án D phát âm là /ai/

Question 12. A. country    B. hungry    C. fly    D. every

Quảng cáo

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /i/. Đáp án C phát âm là /ai/

Question 13. A. why    B. whonbsp;    C. when    D. what

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /w/. Đáp án B phát âm là /h/

Question 14. A. finished    B. reportedng    C. landed    D. succeeded

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D phát âm là /id/. Đáp án A phát âm là /t/

Question 15. A. celebrate    B. lazy    C. vacation    D. mechanic

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /eɪ/. Đáp án D phát âm là /e/

Quảng cáo

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 hay khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 10 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 9 ôn hè. Đăng ký ngay!

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 600 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-10-life-on-other-planets.jsp