Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 Unit 7 (có đáp án): Reading

Unit 7: Saving energy

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 Unit 7 (có đáp án): Reading

Bài 1. Read the passage, choose True or False.

Quảng cáo

Many people still believe that natural resources will never be used up. Actually, the world’s energy resources are limited. Nobody knows exactly how much fuel is left. However, we also should use them economically and try to find out alternative sources of power. According to Professor Marvin Burnham of the New England Institute of Technology, we have to start conserving coal, oil and gas before it is too late; and nuclear power is the only alternative.

However, many people do not approve of using nuclear power because it’s very dangerous. What would happen if there was a serious nuclear accident? Radioactivity causes cancer and may badly affect the future generations. The most effective thing is that we should use natural resources as economical as possible.

Question 1. Natural resources will never run out.

A. True    B. False

Đáp án: B

Thông tin: Many people still believe that natural resources will never be used up. Actually, the world’s energy resources are limited. Nobody knows exactly how much fuel is left.

Dịch: Nhiều người vẫn tin rằng tài nguyên thiên nhiên sẽ không bao giờ được sử dụng hết. Trên thực tế, tài nguyên năng lượng của thế giới rất hạn chế. Không ai biết chính xác còn lại bao nhiêu nhiên liệu.

Quảng cáo

Question 2. We don’t know exactly how much fuel is left.

A. True    B. False

Đáp án: A

Thông tin: Nobody knows exactly how much fuel is left.

Dịch: Không ai biết chính xác còn lại bao nhiêu nhiên liệu.

Question 3. We shouldn’t waste fuel.

A. True    B. False

Đáp án: A

Thông tin: According to Professor Marvin Burnham of the New England Institute of Technology, we have to start conserving coal, oil and gas before it is too late; and nuclear power is the only alternative.

Dịch: Theo giáo sư Marvin Burnham của Viện Công nghệ New England, chúng ta phải bắt đầu bảo tồn than, dầu và khí đốt trước khi quá muộn; và năng lượng hạt nhân là sự thay thế duy nhất.

Question 4. According to Professor Marvin Burnham, solar energy will be used as a substitute for natural resources.

A. True    B. False

Đáp án: B

Thông tin: According to Professor Marvin Burnham of the New England Institute of Technology, we have to start conserving coal, oil and gas before it is too late; and nuclear power is the only alternative.

Dịch: Theo giáo sư Marvin Burnham của Viện Công nghệ New England, chúng ta phải bắt đầu bảo tồn than, dầu và khí đốt trước khi quá muộn; và năng lượng hạt nhân là sự thay thế duy nhất.

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Question 5. All people agree to use nuclear power as an alternative energy.

A. True    B. False

Đáp án: B

Thông tin: However, many people do not approve of using nuclear power because it’s very dangerous.

Dịch: Tuy nhiên, nhiều người không tán thành việc sử dụng năng lượng hạt nhân vì nó rất nguy hiểm.

Bài 2. Choose the best option to fill each of the blanks to make a meaningful passage.

Most people think of computers as very modern inventions, products of our new technological age. But actually the idea for a computer was (1) _______ out over two centuries ago by a man (2) _______ Charles Babbage.

Babbage was born in 1791 and (3) _______ up to be a brilliant mathematician. He drew up plans for several calculating machines (4) _______ he called “engines”. But despite the fact that he (5) _______ building some of these he never finished any of them. Over the years people have argued (6) _______ his machines would ever work. Recently, however, the Science Museum in London has finished building (7) _______ engine (8) _______ on one of Babbage’s. designs.

It has taken six years to complete and more (9) _______ four thousand parts have been specially made. Whether it works or not, the machine will be on show at a special exhibition in the Science Museum to (10) _______ people of Babbage’s work.

Question 1. A. turned    B. thought    C. invented    D. worked

Đáp án: B

Dịch: Nhưng thực ra ý tưởng về một chiếc máy tính đã được phát minh ra từ hai thế kỷ trước bởi một người đàn ông tên Charles Babbage.

Question 2. A. known    B. recognized    C. called    D. written

Đáp án: C

Dịch: Nhưng thực ra ý tưởng về một chiếc máy tính đã được phát minh ra từ hai thế kỷ trước bởi một người đàn ông tên Charles Babbage.

Question 3. A. developed    B. grew    C. brought    D. expected

Đáp án: B

Giải thích: Grow up (ph.v) lớn lên

Dịch: Babbage sinh năm 1791 và lớn lên trở thành một nhà toán học lỗi lạc.

Question 4. A. which    B. who    C. there    D. whose

Đáp án: A

Giải thích: Cần đại từ quan hệ thay thế danh từ chỉ vật “several calculating machines”

Dịch: Anh ta đã lên kế hoạch cho một số máy tính mà anh ta gọi là động cơ trực tiếp.

Question 5. A. wanted    B. made    C. started    D. missed

Đáp án: C

Dịch: Nhưng mặc dù thực tế là ông bắt đầu xây dựng một số trong số này, ông không bao giờ hoàn thành bất kỳ trong số họ.

Question 6. A. until    B. whether    C. while    D. though

Đáp án: B

Dịch: Trong những năm qua, mọi người đã tranh luận liệu máy của anh ta có hoạt động không.

Question 7. A. an    B. the    C. some    D. that

Đáp án: B

Giải thích: Danh từ đã xác định ta dùng mạo từ “the”

Dịch: Tuy nhiên, gần đây, Bảo tàng Khoa học ở London đã hoàn thành việc chế tạo động cơ dựa trên một trong những Babbage, kiểu dáng.

Question 8. A. depended    B. based    C. insisted    D. influenced

Đáp án: B

Dịch: Tuy nhiên, gần đây, Bảo tàng Khoa học ở London đã hoàn thành việc chế tạo động cơ dựa trên một trong những Babbage, kiểu dáng.

Question 9. A. than    B. therefore    C. when    D. then

Đáp án: A

Dịch: Phải mất sáu năm để hoàn thành và hơn bốn nghìn phần đã được thực hiện đặc biệt.

Question 10. A. remind    B. say    C. inform    D. encourage

Đáp án: D

Dịch: Cho dù nó hoạt động hay không, máy sẽ được trưng bày tại một triển lãm đặc biệt trong Bảo tàng Khoa học để khuyến khích mọi người làm việc với Babbage.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 600 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-7-saving-energy.jsp

Nhóm hỏi bài 2k6