Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 Unit 9 (có đáp án): Phonetics and Speaking

Unit 9: Natural disasters

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 Unit 9 (có đáp án): Phonetics and Speaking

Bài 1. Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Question 1. A. century    B. infectious    C. structure    D. question

Quảng cáo

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án C, D, A phát âm là /tʃ/. Đáp án B phát âm là /t/

Question 2. A. come    B. wonder    C. golden    D. discover

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án C, B, A phát âm là /əʊ/. Đáp án D phát âm là /ʌ/

Question 3. A. disease    B. instant    C. easy    D. miles

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án C, D, A phát âm là /z/. Đáp án B phát âm là /s/

Question 4. A. unknown    B. united    C. universe    D. university

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án C, B, D phát âm là /ju:/. Đáp án A phát âm là /ʌ/

Question 5. A. allow    B. how    C. bows    D. show

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án C, D, A phát âm là /aʊ/. Đáp án B phát âm là /əʊ/

Quảng cáo

Question 6. A. delicious    B. facility    C. city    D. place

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án C, D, B phát âm là /s/. Đáp án A phát âm là /ʃ/

Question 7. A. attraction    B. surface    C. lacquerware    D. artisan

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /æ/. Đáp án B phát âm là /i/

Question 8. A. weave    B. treat    C. deal    D. drumhead

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, C, B phát âm là /i:/. Đáp án D phát âm là /e/

Question 9. A. sculpture    B. lantern    C. pottery    D. treat

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án C, D, B phát âm là /t/. Đáp án A phát âm là /tʃ/

Question 10. A. wandered    B. embroidered    C. embarrassed    D. preserved

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /d/. Đáp án C phát âm là /t/

Bài 2. Choose the word in each line that has different stress pattern from those of the others.

Question 1. A. damage    B. bandage    C. presure    D. require

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm 1. Đáp án D trọng âm 2.

Question 2. A. inject    B. victim    C. treatment    D. contact

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án D, B, C trọng âm 1. Đáp án A trọng âm 2.

Question 3. A. revival    B. influence    C. refusal    D. arrival

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, D, C trọng âm 2. Đáp án B trọng âm 1.

Question 4. A. minimize    B. organize    C. requirement    D. elevate

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm 1. Đáp án C trọng âm 2.

Question 5. A. abrupt    B. promise    C. tissue    D. stretcher

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, D, C trọng âm 1. Đáp án A trọng âm 2.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 600 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-9-natural-disasters.jsp

Nhóm hỏi bài 2k6