Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 Unit 9 (có đáp án): Vocabulary and Grammar

Unit 9: Natural disasters

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 Unit 9 (có đáp án): Vocabulary and Grammar

Choose the best answer to complete these following sentences

Quảng cáo

Question 1. A ________ is a very strong wind that goes quickly around in a circle.

A. typhoon    B. tornado    C. volcano    D. tsunami

Đáp án: B

Dịch: Lốc xoáy là một cơn gió rất mạnh thổi nhanh xung quanh thành một vòng tròn.

Question 2. The ________ of the volcano was predicted in advance, so no one was injured.

A. eruption    B. erupted    C. erupts    D. erupt

Đáp án: A

Giải thích: Vị trí trống cần danh từ

Dịch: Sự phun trào của núi lửa đã được dự đoán trước, vì vậy không ai bị thương.

Question 3. A man ___________ sell cars.

A. who we know    B. who we knows    C. which we know    D. that we knows

Đáp án: A

Dịch: Một người đàn ông mà chúng tôi biết bán xe.

Quảng cáo

Question 4. I know a man ___________ at Jones & Roe.

A. who work    B. who works    C. that work    D. which works

Đáp án: B

Dịch: Tôi biết một người đàn ông làm việc tại Jones & Roe.

Question 5. Take the food _________ on the table.

A. which are    B. that is    C. which were    D. that were

Đáp án: B

Dịch: Lấy thức ăn trên bàn đi.

Question 6. Physical changes are different for every, so you don’t need to feel embarrased or______

A. frustrated    B. tense    C. confident    D. delighted

Đáp án: B

Dịch: Thay đổi về thể chất là khác nhau đối với mỗi người, vì vậy bạn không cần phải cảm thấy bối rối hay căng thẳng.

Question 7. I wish my parents could put themselves in my ______

A. situation    B. shoes    C. feelings    D. heart

Đáp án: B

Giải thích: Put yourself in my shoes: Ý nói nên đặt mình vào vị trí của người nói để nhìn nhận vấn đề, xem người nói cảm thấy như thế nào

Dịch: Tôi ước ba mẹ tôi đặt họ vào vị trí của tôi.

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Question 8. Do you need to be that stressed______?

A. on    B. in    C. out    D. with

Đáp án: C

Giải thích: Tobe stressed out: cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng vì áp lực, công việc ….

Dịch: Bạn có cần phải căng thẳng vậy không?

Question 9. My mother is a strong person. She stays_____ even in the worst situations

A. calm    B. healthy    C. tense    D. confident

Đáp án: A

Dịch: Mẹ tôi là một người mạnh mẽ. Bà ấy giữ bình tĩnh ngay cả trong những tình huống xấu nhất.

Question 10. We are going to visit Ha Long Bay ______ is one of the most interesting places of the North.

A. who    B. which    C. where    D. whom

Đáp án: B

Dịch: Chúng tôi sẽ đến thăm Vịnh Hạ Long, một trong những nơi thú vị nhất của miền Bắc.

Question 11. It ……….. that China dug up the ocean floor to build artificial islands.

A. says    B. said    C. would be said    D. is said

Đáp án: D

Dịch: Người ta nói rằng Trung Quốc đã đào đáy đại dương để xây dựng các đảo nhân tạo.

Question 12. The public suggested that the factories ………. with waste treatment system.

A. would equip    B. would be equipped    C. should equip    D. should be equipped

Đáp án: D

Giải thích: Suggest + O + should + V. Chuyển V sang bị động là tobe VpII

Dịch: Công chúng cho rằng các nhà máy nên được trang bị hệ thống xử lý chất thải.

Question 13. The local government suggested ……. a road through the Nam Cat Tien National Park.

A. build    B. to build    C. building    D. being built

Đáp án: C

Giải thích: Suggest + Ving (gợi ý làm gì)

Dịch: Chính quyền địa phương đề nghị xây dựng một con đường xuyên qua Vườn quốc gia Nam Cát Tiên.

Question 14. It …………that some foreigners had collected rubbish on Cat Ba Beach.

A. reported    B. was reported    C. could report    D. had been reported

Đáp án: B

Giải thích: Bị động ý kiến ở thì quá khứ đơn

Dịch: Được biết, một số người nước ngoài đã thu gom rác trên bãi biển Cát Bà.

Question 15. The most important thing is that we ……… foreign tourists come back to Viet Nam again .

A. cause    B. should cause    C. will make    D. should make

Đáp án: A

Dịch: Điều quan trọng nhất là chúng tôi khiến du khách nước ngoài quay trở lại Việt Nam một lần nữa.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 600 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-9-natural-disasters.jsp

Nhóm hỏi bài 2k6