Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 Unit 9 (có đáp án): Writing

Unit 9: Natural disasters

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 Unit 9 (có đáp án): Writing

Bài 1. Read the text then choose the best answer to fill in the blank.

China said today that there was heavy loss of life in the earthquake which struck Tangshan City yesterday. Survivors said that Tangshan, an industrial city of one million people 160 kilometers east of Peking, was completely (1) ……..

Observers living in Beijing said it appeared that only a mall part of the one million inhabitants escaped (2) …… or injury.

Many of the men of Tangshan were working in the (3) …….. deep under the earth’s surface when the (4) ……… occurred. Unfortunately, few of these miners have (5) ……….

Question 1. A. broken    B. destroyed    C. killed    D. collapsed

Quảng cáo

Đáp án: B

Dịch: Những người sống sót nói rằng Đường Sơn, một thành phố công nghiệp của một triệu dân cách Bắc Kinh 160 km về phía đông, đã bị phá hủy hoàn toàn.

Question 2. A. death    B. destruction    C. disaster    D. accident

Đáp án: A

Dịch: Các nhà quan sát sống ở Bắc Kinh cho biết có vẻ như chỉ một phần trung tâm của một triệu cư dân thoát khỏi cái chết hoặc thương tích.

Question 3. A. roads    B. ways    C. fields    D. mines

Quảng cáo

Đáp án: D

Dịch: Nhiều người đàn ông của Đường Sơn đang làm việc trong các hầm mỏ sâu dưới bề mặt Trái đất khi thảm họa xảy ra.

Question 4. A. fall    B. disaster    C. loss    D. collapse

Đáp án: B

Dịch: Nhiều người đàn ông của Đường Sơn đang làm việc trong các hầm mỏ sâu dưới bề mặt Trái đất khi thảm họa xảy ra.

Question 5. A. existed    B. rescued    C. survived    D. died

Đáp án: B

Dịch: Thật không may, một vài trong số những người thợ mỏ đã qua đời.

Bài 2. Choose the best answer to complete these following sentences.

Question 1. Charlie said, "You can come and stay with me if you are ever in London".

A. He said you could come and stay with him if you were ever in London.

B. He said I could come and stay with him if I were ever in London.

C. He said you can come and stay with him if you are ever in London.

D. He said I can come and stay with him if I am ever in London.

Đáp án: B

Dịch: Anh ấy nói tôi có thể đến và ở cùng anh ấy nếu tôi ở London.

Quảng cáo

Question 2. Charlie said, "Tom had an accident last week but he wasn't injured".

A. He said Tom had an accident last week but he wasn't injured.

B. He said Tom had had an accident last week but he wasn't injured.

C. He said Tom had had a accident last week but he hadn't been injured.

D. He said Tom had an accident last week but he hadn't been injured.

Đáp án: C

Dịch: Anh ấy nói Tom đã gặp tai nạn vào tuần trước nhưng anh ấy đã không bị thương.

Question 3. Charlie said, "I saw jack at a party a few months ago and he seemed fine".

A. He said he had seen Jack at a party a few months ago and he had seemed fine

B. He said I saw Jack at a party a few months ago and he seemed fine

C. He said he had seen Jack at a party a few months ago and he seemed fine

D. He said he saw Jack at a party a few months ago and he had seemed fine

Đáp án: A

Dịch: Anh ấy nói rằng anh ấy đã gặp Jack tại một bữa tiệc vài tháng trước và anh ấy có vẻ ổn.

Question 4. He said, "New York is bigger than London".

A. He said that New York was bigger than London.

B. He says that New York is bigger than London.

C. He says that New York was bigger than London.

D. He said that New York is bigger than London.

Đáp án: A

Dịch: Ông nói rằng New York lớn hơn London.

Question 5. "Stay in bed for a few days", the doctor said to me.

Quảng cáo

A. The doctor told me stay in bed for a few a days.

B. The doctor told to me to stay in bed for a few days.

C. The doctor said me to stay in bed for a few days.

D. The doctor told me to stay in bed for a few days.

Đáp án: D

Dịch: Bác sĩ bảo tôi ở trên giường vài ngày.

Question 6. Charlie said, "Margaret has had a baby".

A. Charlie said Margaret has had a baby.

B. Charlie said Margaret had had a baby.

C. Charlie said Margaret had a baby.

D. Charlie said Margaret has a baby.

Đáp án: B

Dịch: Charlie nói Margaret đã có con.

Question 7. Charlie said, "I don’t know what Fred is doing".

A. He said that he doesn’t know what Fred is doing.

B. He said that he didn’t know what Fred is doing.

C. He said that he doesn’t know what Fred was doing.

D. He said that he didn’t know what Fred was doing.

Đáp án: D

Dịch: Anh ấy nói rằng anh ấy đã không biết Fred đang làm gì.

Question 8. Charlie said, "I hardly ever go out these days".

A. He said that he hardly ever went out these days.

B. He said that I hardly ever go out these days.

C. He said that I hardly ever went out these days.

D. He said that he hardly ever goes out these days.

Đáp án: A

Dịch: Anh ấy nói rằng anh ấy hầu như không đi ra ngoài những ngày này.

Question 9. Charlie said, '"I work 14 hours a day".

A. He said that he works 14 hours a day.

B. He said that he worked 14 hours a day.

C. He said that I work 14 hours a day.

D. He said that I worked 14 hours a day.

Đáp án: B

Dịch: Ông nói rằng ông làm việc 14 giờ một ngày.

Question 10. Charlie said, "I'll tell Jim I saw you"

A. He said he'll tell Jim he saw me.

B. He said I would tell Jim I had seen you.

C. He said he would tell Jim he had seen me.

D. He said I would tell Jim he had seen me.

Đáp án: C

Dịch: Anh nói anh sẽ nói với Jim rằng anh ấy đã nhìn thấy tôi.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 8 ôn hè. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 600 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-9-natural-disasters.jsp