Bài tập Mạch điện xoay chiều có R thay đổi trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Bài tập Mạch điện xoay chiều có R thay đổi trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Bài 1: [THPT QG năm 2017 – Câu 37 – M203] Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp theo thứ tự gồm biến trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C. Gọi URL là điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch gồm R và L, UC là điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện C. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của URL và UC theo giá trị của biến trở R. Khi giá trị của R bằng 80 Ω thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu biến trở có giá trị là

Bài tập Mạch điện xoay chiều có R thay đổi trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Quảng cáo

A. 160 V.    B. 140 V.    C. 1,60 V.    D. 180 V.

Đáp án: C

Ta có

Bài tập Mạch điện xoay chiều có R thay đổi trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Bài 2: [THPT QG năm 2016 – Câu 33 – M536] Đặt điện áp u = U√2cosωt (với U và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB như hình vẽ. R là biến trở, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C. Biết LCω2 = 2. Gọi P là công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB. Đồ thị trong hệ tọa độ vuông góc ROP biểu diễn sự phụ thuộc của P vào R trong trường hợp K mở ứng với đường (1) và trong trường hợp K đóng ứng với đường (2) như hình vẽ. Giá trị của điện trở r bằng

Bài tập Mạch điện xoay chiều có R thay đổi trong đề thi Đại học có giải chi tiết

A. 180Ω    B. 60Ω    C. 20Ω    D. 90Ω

Đáp án: A

Bài tập Mạch điện xoay chiều có R thay đổi trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Từ LCω2 = 2 ⇒ ZL = 2ZC

Khi K đóng: Pđ = Bài tập Mạch điện xoay chiều có R thay đổi trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Từ đồ thị: Pđmax = Bài tập Mạch điện xoay chiều có R thay đổi trong đề thi Đại học có giải chi tiết = 5a (1)

Chú ý khi Pđ đạt max thì R0 = ZC > 20 Ω

Tại giá trị R = 20 Ω , có Pđ = Bài tập Mạch điện xoay chiều có R thay đổi trong đề thi Đại học có giải chi tiết = 3a (2)

Từ (1) và (2) suy ra ZC = 60 Ω (loại nghiệm nhỏ hơn 20).

Khi K mở:
Pm = Bài tập Mạch điện xoay chiều có R thay đổi trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Từ đồ thị ta thấy khi R = 0Ω thì
Pm = Bài tập Mạch điện xoay chiều có R thay đổi trong đề thi Đại học có giải chi tiết = 3a (3)

Kết hợp (2) và (3) ta có phương trình

Bài tập Mạch điện xoay chiều có R thay đổi trong đề thi Đại học có giải chi tiết

r2 - 200r + 3600 = 0 ⇒ Bài tập Mạch điện xoay chiều có R thay đổi trong đề thi Đại học có giải chi tiết . Chú ý rằng r > |ZL - ZC| .

Quảng cáo

Bài 3: [THPT QG năm 2015 – Câu 47 - M138] Một học sinh xác định điện dung của tụ điện bằng cách đặt điện áp u = U0cosωt (U0 không đổi, ω = 314 rad/s) vào hai đầu một đoạn mạch gồm tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp với biến trở R. Biết Bài tập Mạch điện xoay chiều có R thay đổi trong đề thi Đại học có giải chi tiết ; trong đó, điện áp U giữa hai đầu R được đo bằng đồng hồ đo điện đa năng hiện số. Dựa vào kết quả thực nghiệm đo được trên hình vẽ, học sinh này tính được giá trị của C là

Bài tập Mạch điện xoay chiều có R thay đổi trong đề thi Đại học có giải chi tiết

A. 1,95.10-3 F.    B. 5,20.10-6 F.

C. 5,20.10-3 F    D. 1,95.10-6 F.

Đáp án: D

Khi Bài tập Mạch điện xoay chiều có R thay đổi trong đề thi Đại học có giải chi tiết = 0 thì Bài tập Mạch điện xoay chiều có R thay đổi trong đề thi Đại học có giải chi tiết = 0,0015
= Bài tập Mạch điện xoay chiều có R thay đổi trong đề thi Đại học có giải chi tiết + Bài tập Mạch điện xoay chiều có R thay đổi trong đề thi Đại học có giải chi tiết . Bài tập Mạch điện xoay chiều có R thay đổi trong đề thi Đại học có giải chi tiết . 0 = Bài tập Mạch điện xoay chiều có R thay đổi trong đề thi Đại học có giải chi tiếtBài tập Mạch điện xoay chiều có R thay đổi trong đề thi Đại học có giải chi tiết = 0,0015; Bài tập Mạch điện xoay chiều có R thay đổi trong đề thi Đại học có giải chi tiết = ZC2 .

Ta có: Bài tập Mạch điện xoay chiều có R thay đổi trong đề thi Đại học có giải chi tiết = Bài tập Mạch điện xoay chiều có R thay đổi trong đề thi Đại học có giải chi tiết (1 + Bài tập Mạch điện xoay chiều có R thay đổi trong đề thi Đại học có giải chi tiết . Bài tập Mạch điện xoay chiều có R thay đổi trong đề thi Đại học có giải chi tiết )
= Bài tập Mạch điện xoay chiều có R thay đổi trong đề thi Đại học có giải chi tiết (1 + ZC2 . Bài tập Mạch điện xoay chiều có R thay đổi trong đề thi Đại học có giải chi tiết )

Quảng cáo

Trên đồ thị lấy điểm có tọa độ:
Bài tập Mạch điện xoay chiều có R thay đổi trong đề thi Đại học có giải chi tiết = 0,0095 và Bài tập Mạch điện xoay chiều có R thay đổi trong đề thi Đại học có giải chi tiết = 2.10-6 Ω-2 thì có:

0,0095 = 0,0015(1 + ZC2.2.10-6)

ZC2 = Bài tập Mạch điện xoay chiều có R thay đổi trong đề thi Đại học có giải chi tiết = Bài tập Mạch điện xoay chiều có R thay đổi trong đề thi Đại học có giải chi tiết .106 ⇒ ZC = 1633
⇒ C = Bài tập Mạch điện xoay chiều có R thay đổi trong đề thi Đại học có giải chi tiết = 1,95.10-6 F.

Xem thêm các dạng bài tập Vật Lí lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

dong-dien-xoay-chieu.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác