Bài tập về Hiện tượng cộng hưởng điện trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Bài tập về Hiện tượng cộng hưởng điện trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Bài 1: [THPT QG năm 2015 – Câu 19 - M138] Đặt điện áp u = U0cosωt (với U0 không đổi, ω thay đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Khi ω = ω0 thì trong mạch có cộng hưởng điện. Tần số góc ω0

Quảng cáo

A. 2Bài tập về Hiện tượng cộng hưởng điện trong đề thi Đại học có giải chi tiết    B. Bài tập về Hiện tượng cộng hưởng điện trong đề thi Đại học có giải chi tiết    C. Bài tập về Hiện tượng cộng hưởng điện trong đề thi Đại học có giải chi tiết    D. Bài tập về Hiện tượng cộng hưởng điện trong đề thi Đại học có giải chi tiết .

Đáp án: C

Mạch điện xoay chiều có cộng hưởng điện khi ω = Bài tập về Hiện tượng cộng hưởng điện trong đề thi Đại học có giải chi tiết .

Bài 2: [THPT QG năm 2015 – Câu 25 - M138] Đặt điện áp u = 200√2cos100πt (V) vào hai đầu một điện trở thuần 100Ω . Công suất tiêu thụ của điện trở bằng

A. 800 W.    B. 200 W.    C. 300 W.    D. 400 W.

Đáp án: D

Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch xoay chiều chỉ có điện trở thuần (hoặc đoạn mạch xoay chiều có cộng hưởng điện):
P = Bài tập về Hiện tượng cộng hưởng điện trong đề thi Đại học có giải chi tiết = 400 W.

Bài 3: [THPT QG năm 2015 – Câu 45 - M138] Lần lượt đặt các điện áp xoay chiều u1, u2 và u3 có cùng giá trị hiệu dụng nhưng tần số khác nhau vào hai đầu một đoạn mạch có R, L, C nối tiếp thì cường độ dòng điện trong mạch tương ứng là:

i1 = I√2cos(150πt + Bài tập về Hiện tượng cộng hưởng điện trong đề thi Đại học có giải chi tiết ) , i2 = I√2cos(200πt + Bài tập về Hiện tượng cộng hưởng điện trong đề thi Đại học có giải chi tiết ) và i3 = Icos(100πt - Bài tập về Hiện tượng cộng hưởng điện trong đề thi Đại học có giải chi tiết ) . Phát biểu nào sau đây đúng?

A. i2 sớm pha so với u2.

B. i3 sớm pha so với u3.

C. i1 trễ pha so với u1.

D. i1 cùng pha với i2.

Đáp án: B

Vì U1 = U2 = U3 = U và I1 = I2 nên đoạn mạch có có cộng hưởng khi ω0 = Bài tập về Hiện tượng cộng hưởng điện trong đề thi Đại học có giải chi tiết = 173 rad/s ⇒ u1 trễ pha hơn i1; u2 sớm pha hơn i2 và u3 trễ pha hơn i3.

Quảng cáo

Bài 4: [THPT QG năm 2016 – Câu 24 – M536] Đặt điện áp U = U0cosωt (U0 không đổi, ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Hiện tượng cộng hưởng điện xảy ra khi

A. ω2LCR - 1 = 0    B. ω2LC - 1 = 0

C. R = Bài tập về Hiện tượng cộng hưởng điện trong đề thi Đại học có giải chi tiết    D. ω2LC - R = 0

Đáp án: B

Hiện tượng cộng hưởng điện xảy ra khi
ω = Bài tập về Hiện tượng cộng hưởng điện trong đề thi Đại học có giải chi tiết ⇔ ω2LC - 1 = 0

Bài 5: [THPT QG năm 2019 – Câu 17 – MH] Đặt điện áp u = 200cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở 100 Ω, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Biết trong đoạn mạch có cộng hưởng điện. Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong đoạn mạch là

A. 2√2 A.    B. √2 A.    C. 2 A.    D. 1A.

Đáp án: B

Khi mạch xảy ra cộng hưởng Z = R.

→ Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là ICH = Imax = Bài tập về Hiện tượng cộng hưởng điện trong đề thi Đại học có giải chi tiết = √2 A.

Quảng cáo

Bài 6: [THPT QG năm 2017 – Câu 11 – M201] Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đọa mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Khi trong đoạn mạch có cộng hưởng điện thì điện áp giữa hai đầu đoạn mạch

A. lệch pha 900 so với cường độ dòng điện trong mạch.

B. trễ pha 600 so với dòng điện trong mạch.

C. cùng pha với cường độ dòng điện trong mạch.

D. sớm pha 300 so với cường độ dòng điện trong mạch.

Đáp án: C

Đoạn mạch có cộng hưởng thì u, i cùng pha.

Bài 7: [THPT QG năm 2017 – Câu 1 – M203] Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi và tần số góc ω thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Điều kiện để cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch đạt giá trị cực đại là

A. ω2LC = R    B. ω2LC = 1

C. ω2 = R    D. ωLC = 1

Đáp án: B

Dòng điện hiệu dụng trong mạch cực đại khi xảy ra cộng hưởng ZL = ZC
⇒ ω2LC = 1.

Bài 8: [THPT QG năm 2018 – Câu 1 – M203] Máy phát điện xoay chiều ba pha hoạt động dựa trên hiện tượng

A. điện - phát quang.

B. cảm ứng điện từ.

C. cộng hưởng điện.

D. quang điện ngoài.

Đáp án: B

Xem thêm các dạng bài tập Vật Lí lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

dong-dien-xoay-chieu.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác