Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 22, 23 Bài 1: Em làm quen với bàn phím - Cánh diều

Với giải vở bài tập Tin học lớp 3 trang 22, 23 Bài 1: Em làm quen với bàn phím sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong vở bài tập Tin học lớp 3.

Giải vở bài tập Tin học lớp 3 trang 22, 23 Bài 1: Em làm quen với bàn phím - Cánh diều

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 22 Câu A49: Em hãy ghép các khu vực của bàn phím trong hình dưới đây với tên gọi tương ứng.

Giải vở bài tập Tin học lớp 3 trang 22, 23 Bài 1: Em làm quen với bàn phím | Cánh diều

a) Khu vực chính. b) Khu vực phím chức năng.

c) Khu vực phím số. d) Khu vực phím điều khiển

Lời giải:

Quảng cáo

1) - b, 2) - a), 3) - d), 4) - c)

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 23 Câu A50: Hàng phím cơ sở chứa những phím nào sau đây?

1) A F J K L 2) A F W O P

3) A X D C B 4) A S D F B

Lời giải:

Quảng cáo

Đáp án đúng là: 1)

Hàng phím cơ sở chứa những phím A F J K L

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 23 Câu A51: Em hãy ghi ra các chữ cái trên hàng phím cơ sở (theo thứ tự từ trái sang phải). Dựa vào dấu hiệu nào để em nhận biết đó là hàng phím cơ sở?

Lời giải:

Quảng cáo

Các chữ cái trên hàng phím cơ sở (theo thứ tự từ trái sang phải): A S D F G H J K L

Hàng phím cơ sở chứa hai phím có gờ là F và J.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 23 Câu A52: Hai phím trên bàn phím nào sau đây là hai phím có gờ?

1) A và F 2) F và J 3) A và J 4) J và Z

Lời giải:

Quảng cáo

Đáp án đúng là: 2)

Hàng phím cơ sở chứa hai phím có gờ là F và J.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 23 Câu A53: Hàng phím nào sau đây có chứa hai phím D và K?

1) Hàng phím số. 2) Hàng phím trên.

3) Hàng phím cơ sở. 4) Hàng phím dưới.

Lời giải:

Đáp án đúng là: 3)

Hàng phím cơ sở chứa các phím A S D F G H J K L

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 23 Câu A54: Em hãy nối tên các hàng phím tương ứng có trong hàng phím.

Giải vở bài tập Tin học lớp 3 trang 22, 23 Bài 1: Em làm quen với bàn phím | Cánh diều

Lời giải:

1) - c), 2) - d), 3) - a), 4) - e), 5) - b)

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 23 Câu A55: Các phát biểu sau đây là Đúng hay Sai. Em hãy ghi Đ nếu Đúng, ghi S nếu Sai vào ô trống tương ứng.

Để gõ từ “FLAG”, em chỉ cần dùng các phím ở hàng phím cơ sở.

Để gõ từ “TINHOC”, em chỉ cần dùng các phím ở hàng phím cơ sở.

Để gõ từ “NGOINHA”, em cần dùng các phím ở cả ba hàng phím: trên, dưới, cơ sở.

Lời giải:

Đ

Để gõ từ “FLAG”, em chỉ cần dùng các phím ở hàng phím cơ sở.

S

Để gõ từ “TINHOC”, em chỉ cần dùng các phím ở hàng phím cơ sở.

Đ

Để gõ từ “NGOINHA”, em cần dùng các phím ở cả ba hàng phím: trên, dưới, cơ sở.

Tham khảo lời giải SGK Tin học lớp 3 Cánh diều hay khác:

Xem thêm các bài giải vở bài tập Tin học lớp 3 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Vở bài tập Tin học lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Vở bài tập Tin học lớp 3 Cánh diều (NXB Đại học Sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Cánh diều khác