Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 51, 52, 53 Bài 2: Thêm ảnh vào trang trình chiếu - Cánh diều

Với giải vở bài tập Tin học lớp 3 trang 51, 52, 53 Bài 2: Thêm ảnh vào trang trình chiếu sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong vở bài tập Tin học lớp 3.

Giải vở bài tập Tin học lớp 3 trang 51, 52, 53 Bài 2: Thêm ảnh vào trang trình chiếu - Cánh diều

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 51 Câu E9: Để mở tệp trình chiếu đã có, nút lệnh nào sau đây được chọn trên bảng chọn File?

1) Open. 2) New. 3) Save. 4) Close.

Lời giải:

Quảng cáo

Đáp án đúng là: 1)

Để mở tệp trình chiếu đã có, nút lệnh Open được chọn trên bảng chọn File.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 51 Câu E10: Hãy sắp xếp các bước sau đây để có thứ tự đúng khi thêm ảnh vào trang trình chiếu.

1) Mở thư mục chứa ảnh, chọn ảnh cần thêm.

2) Đặt con trỏ chuột tại trang trình chiếu cần thêm ảnh.

3) Trên dải lệnh Insert nháy chuột chọn lệnh Pictures.

4) Nháy chuột chọn Insert.

Lời giải:

Quảng cáo

Các bước theo thứ tự: 2) → 3) → 1) → 4)

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 51 Câu E11: Trong hình minh họa dưới đây, em hãy khoanh vào nút lệnh dùng để thêm ảnh vào trang trình chiếu.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 51, 52, 53 Bài 2: Thêm ảnh vào trang trình chiếu | Cánh diều

Lời giải:

Quảng cáo

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 51, 52, 53 Bài 2: Thêm ảnh vào trang trình chiếu | Cánh diều

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 52 Câu E12: Các phát biểu sau đây là Đúng hay Sai. Em hãy ghi Đ nếu Đúng, ghi S nếu Sai vào ô trống tương ứng.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 51, 52, 53 Bài 2: Thêm ảnh vào trang trình chiếu | Cánh diều

Lời giải:

Quảng cáo

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 51, 52, 53 Bài 2: Thêm ảnh vào trang trình chiếu | Cánh diều

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 52 Câu E13: Trong hình minh họa dưới đây, em hãy khoanh vào vị trí dùng để mở thư mục chứa ảnh khi cần chèn ảnh vào trang trình chiếu.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 51, 52, 53 Bài 2: Thêm ảnh vào trang trình chiếu | Cánh diều

Lời giải:

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 51, 52, 53 Bài 2: Thêm ảnh vào trang trình chiếu | Cánh diều

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 53 Câu E14: Kích hoạt phần mềm trình chiếu Powerpoint, mở tệp trình chiếu “Truong em” mà em đã lưu.

- Thêm vào trang trình chiếu 3: Tiêu đề: Hinh anh truong em; Nội dung: Chèn thêm một ảnh về trường em.

- Lưu lại tệp trình chiếu với tên là “Truong em”.

Lời giải:

- Kích hoạt phần mềm trình chiếu Powerpoint, kích chuột vào nút lệnh Open mở tệp trình chiếu “Truong em” mà em đã lưu.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 51, 52, 53 Bài 2: Thêm ảnh vào trang trình chiếu | Cánh diều

- Thêm vào trang trình chiếu 3: chọn New Slide, gõ tiêu đề: Hinh anh truong em; Chọn Insert Picture để chèn thêm một ảnh về trường em.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 51, 52, 53 Bài 2: Thêm ảnh vào trang trình chiếu | Cánh diều

- Lưu lại tệp trình chiếu với tên là “Truong em” bằng cách nhấn Save trên dải lệnh File

Tham khảo lời giải SGK Tin học lớp 3 Cánh diều hay khác:

Xem thêm các bài giải vở bài tập Tin học lớp 3 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Vở bài tập Tin học lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Vở bài tập Tin học lớp 3 Cánh diều (NXB Đại học Sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Cánh diều khác