Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 8, 9, 10 Bài 3: Em tập sử dụng chuột - Cánh diều

Với giải vở bài tập Tin học lớp 3 trang 8, 9, 10 Bài 3: Em tập sử dụng chuột sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong vở bài tập Tin học lớp 3.

Giải vở bài tập Tin học lớp 3 trang 8, 9, 10 Bài 3: Em tập sử dụng chuột - Cánh diều

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 8 Câu A13: Em hãy nêu tên các nút chuột tương ứng với các vị trí được đánh số trong Hình 1.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 8, 9, 10 Bài 3: Em tập sử dụng chuột | Cánh diều

Lời giải:

Quảng cáo

1) Nút trái.

2) Nút phải.

3) Nút cuộn.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 8 Câu A14: Những câu nào sau đây chỉ ta cách cầm chuột SAI như trong Hình 2?

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 8, 9, 10 Bài 3: Em tập sử dụng chuột | Cánh diều

1) Cổ tay bị gập.

2) Ngón tay giữa không đặt nhẹ lên nút chuột trái.

3) Ngón tay trỏ đặt nhẹ lên nút chuột trái.

4) Ngón tay cái chạm vào một bên chuột.

Lời giải:

Quảng cáo

Câu chỉ ra cách cầm chuột sai: 1), 2)

Vì cách cầm chuột dúng là:

- Ngón trỏ đặt vào nút trái chuột

- Ngón giữa đặt vào nút phải chuột

- Ngón cái đặt vào bên trái chuột

- Ngón út và ngón áp út đặt vào bên phải chuột

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 9 Câu A15: Câu nào sau đây chỉ ra cách cầm chuột SAI như trong Hình 3?

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 8, 9, 10 Bài 3: Em tập sử dụng chuột | Cánh diều

1) Cổ tay bị vẹo.

2) Ngón tay trỏ đặt ở nút chuột trái.

3) Ngón tay giữa đặt ở nút chuột phải.

4) Các ngón tay còn lại đặt tự nhiên ở bên trái và bên phải chuột.

Lời giải:

Quảng cáo

Câu chỉ ra cách cầm chuột sai: 1)

Vì khi cầm chuột: bàn tay, cổ tay và cánh tay phải thẳng hàng.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 9 Câu A16: Câu nào sau đây KHÔNG nêu đúng cách cầm chuột bằng tay phải như trong Hình 4?

1) Bàn tay và cổ tay ở vị trí thẳng hàng.

2) Ngón tay trỏ đặt ở nút chuột trái, ngón tay giữa đặt ở nút cuộn chuột.

3) Các ngón tay còn lại đặt tự nhiên ở bên trái và bên phải chuột.

4) Lòng bàn tay đặt lên chuột và các ngón tay đặt nhẹ lên các nút chuột.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 8, 9, 10 Bài 3: Em tập sử dụng chuột | Cánh diều

Lời giải:

Quảng cáo

Cách cầm chuột bằng tay phải không đúng: 2)

Ngón tay giữa thường đặt nhẹ phía trên nút chuột phải. Khi cần sử dụng nút cuộn chuột, ngón tay trỏ sẽ chuyển từ vị trí nút chuột trái và đặt nhẹ lên nút cuộn chuột để lăn nút này.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 9 Câu A17: Em hãy ghép mỗi thao tác sử dụng chuột cho ở cột A với cách thực hiện tương ứng cho ở cột B.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 8, 9, 10 Bài 3: Em tập sử dụng chuột | Cánh diều

Lời giải:

1) - g); 2) - e); 3) - b); 4) - a); 5) - d); 6) - c).

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 10 Câu A18: Thao tác nào sau đây KHÔNG được sử dụng để chọn một biểu tượng phần mềm và kích hoạt nó?

1) Nháy chuột.

2) Di chuyển chuột.

3) Nháy đúp chuột.

4) Lăn nút cuộn chuột.

Lời giải:

Thao tác nào sau đây KHÔNG được sử dụng để chọn một biểu tượng phần mềm và kích hoạt nó là: 4) Lăn nút cuộn chuột.

Vì để chọn một biểu tượng phần mềm và kích hoạt nó ta có thể nháy chuột, di chuyển chuột hoặc nháy đúp chuột.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 10 Câu A19: Trên màn hình nền máy tính em đang sử dụng có những biểu tượng phần mềm nào? Hãy sử dụng chuột để thực hiện các công việc sau:

1) Di chuyển một biểu tượng sang vị trí mới.

2) Chọn biểu tượng phần mềm và kích hoạt phần mềm.

3) Đóng cửa sổ phần mềm sau khi thực hiện nó.

4) Thực hiện lại ba việc trên đây đối với biểu tượng phần mềm khác.

Lời giải:

(Câu trả lời mở, sau đây là ví dụ)

Trên màn hình máy tính em đang sử dụng có những biểu tượng phần mềm: word, powerpoint, unikey…

1) Di chuyển một biểu tượng sang vị trí mới: Chọn một biểu tượng phần mềm, sau đó nhấn giữ chuột trái để di chuyển sang vị trí mới, thả chuột.

2) Chọn biểu tượng phần mềm và kích hoạt phần mềm: Chọn biểu tượng phần mềm, nháy đúp chuột trái.

3) Đóng cửa sổ phần mềm sau khi thực hiện nó: Kích chuột trái vào biểu tượng dấu X đỏ góc trên bên trái của phần mềm.

4) Thực hiện lại ba việc trên đây đối với biểu tượng phần mềm khác.

Tham khảo lời giải SGK Tin học lớp 3 Cánh diều hay khác:

Xem thêm các bài giải vở bài tập Tin học lớp 3 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Vở bài tập Tin học lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Vở bài tập Tin học lớp 3 Cánh diều (NXB Đại học Sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Cánh diều khác