Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 26, 27 Bài 3: Em tập hàng phím cơ sở trên và dưới - Cánh diều

Với giải vở bài tập Tin học lớp 3 trang 26, 27 Bài 3: Em tập hàng phím cơ sở trên và dưới sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong vở bài tập Tin học lớp 3.

Giải vở bài tập Tin học lớp 3 trang 26, 27 Bài 3: Em tập hàng phím cơ sở trên và dưới - Cánh diều

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 26 Câu A62: Em hãy ghép vị trí các ngón tay với phím cần đặt tương ứng.

Giải vở bài tập Tin học lớp 3 trang 26, 27 Bài 3: Em tập hàng phím cơ sở trên và dưới | Cánh diều

Lời giải:

Quảng cáo

1) - b, 2) - i, 3) - h), 4) - a), 5) - c, 6) - d), 7) - e), 8) - g)

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 26 Câu A63: Hàng phím nào sau đây chứa các phím QWERTY?

1) Hàng phím số. 2) Hàng phím trên.

3) Hàng phím cơ sở. 4) Hàng phím dưới.

Lời giải:

Quảng cáo

Đáp án đúng là: 2)

Hàng phím trên chứa các phím QWERTY

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 27 Câu A64: Hàng phím dưới chứa những phím nào sau đây?

1) W R Y U. 2) K L D F. 3) F G H Y. 4) Z V M B.

Lời giải:

Quảng cáo

Đáp án đúng là: 4)

Hàng phím dưới chứa những phím Z V M B.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 27 Câu A65: Các phát biểu sau đây là Đúng hay Sai. Em hãy ghi Đ nếu Đúng, ghi S nếu Sai vào ô trống tương ứng.

Để gõ từ “MAYTINH”, em cần dùng các phím ở cả ba hàng phím: trên, dưới và cơ sở.

Để gõ từ “DAD”, em cần dùng các phím ở hàng phím trên và dưới.

Để gõ từ “VIETNAM”, em cần dùng các phím ở hàng phím trên cà dưới.

Lời giải:

Quảng cáo

Đ

Để gõ từ “MAYTINH”, em cần dùng các phím ở cả ba hàng phím: trên, dưới và cơ sở.

S

Để gõ từ “DAD”, em cần dùng các phím ở hàng phím trên và dưới.

S

Để gõ từ “VIETNAM”, em cần dùng các phím ở hàng phím trên cà dưới.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 27 Câu A66: Kích hoạt phần mềm Wordpad, em hãy tập gõ các chữ cái sau. Giữa mỗi cụm chữ cái em gõ dấu cách.

Giải vở bài tập Tin học lớp 3 trang 26, 27 Bài 3: Em tập hàng phím cơ sở trên và dưới | Cánh diều

Lời giải:

Kích hoạt phần mềm wordpad em gõ:

qety qyet uiop uipo rtyu

zxcv zxvc bnm mnb cvbn

qevn yubn uivn mnyt cbyu

Tham khảo lời giải SGK Tin học lớp 3 Cánh diều hay khác:

Xem thêm các bài giải vở bài tập Tin học lớp 3 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Vở bài tập Tin học lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Vở bài tập Tin học lớp 3 Cánh diều (NXB Đại học Sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Cánh diều khác