Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 49, 50, 51 Bài 1: Em làm quen với phần mềm trình chiếu - Cánh diều

Với giải vở bài tập Tin học lớp 3 trang 49, 50, 51 Bài 1: Em làm quen với phần mềm trình chiếu sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong vở bài tập Tin học lớp 3.

Giải vở bài tập Tin học lớp 3 trang 49, 50, 51 Bài 1: Em làm quen với phần mềm trình chiếu - Cánh diều

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 49 Câu E1: Để kích hoạt phần mềm trình chiếu Powerpoint, em cần thực hiện thao tác nào sau đây?

1) Nháy chuột vào biểu tượng phần mềm Powerpoint.

2) Nháy đúp chuột vào biểu tượng phần mềm Powerpoint.

3) Nháy chuột phải vào biểu tượng phần mềm Powerpoint.

4) Nháy đúp chuột phải vào biểu tượng phần mềm Powerpoint.

Lời giải:

Quảng cáo

Đáp án đúng là: 2)

Để kích hoạt phần mềm trình chiếu Powerpoint, em cần thực hiện thao tác nháy đúp chuột vào biểu tượng phần mềm Powerpoint.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 49 Câu E2: Để tạo mới tệp trình chiếu, nút lệnh nào sau đây cần được chọn trên bảng chọn File?

1) Open. 2) New. 3) Save. 4) Close.

Lời giải:

Quảng cáo

Đáp án đúng là: 2)

Để tạo mới tệp trình chiếu, nút lệnh New cần được chọn trên bảng chọn File.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 49 Câu E3: Để lưu tệp trình chiếu, nút lệnh nào sau đây cần được chọn trên bảng chọn File?

1) Open. 2) New. 3) Save. 4) Close.

Lời giải:

Quảng cáo

Đáp án đúng là: 3)

Để lưu tệp trình chiếu, nút lệnh Save cần được chọn trên bảng chọn File.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 50 Câu E4: Nút lệnh nào sau đây dùng để thêm một trang trình chiếu mới?

1) Open. 2) New. 3) New Slide. 4) Close.

Lời giải:

Quảng cáo

Đáp án đúng là: 3)

Nút lệnh New Slide dùng để thêm một trang trình chiếu mới.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 50 Câu E5: Em hãy sắp xếp các bước sau đây để có thứ tự đúng khi tạo tệp trình chiếu như hình minh họa sau:

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 49, 50, 51 Bài 1: Em làm quen với phần mềm trình chiếu | Cánh diều

1) Kích hoạt phần mềm trình chiếu.

2) Nháy chuột vào ô “Click to add title” và gõ dòng chữ “Gioi thieu ve truong em”.

3) Nháy chuột vào ô “Click to add title” và gõ dòng chữ “Van giang”.

4) Trên bảng chọn File, nháy chuột chọn lệnh New, chọn Blank New presentation.

Lời giải:

Các bước theo thứ tự: 1) → 4) → 2) → 3)

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 50 Câu E6: Em hãy sắp xếp các bước sau đây để có thứ tự đúng khi lưu tệp trình chiếu với tên gọi “Truong em”:

1) Đặt tên cho tệp trình chiếu là “Truong em”.

2) Trên bảng chọn File, nháy chọn lệnh Save.

3) Chọn Save.

Lời giải:

Các bước theo thứ tự: 2) → 1) → 3)

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 50 Câu E7: Trong hình minh họa dưới đây, em hãy khoanh vào vị trí dùng để gõ tên tệp khi lưu trình chiếu.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 49, 50, 51 Bài 1: Em làm quen với phần mềm trình chiếu | Cánh diều

Lời giải:

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 49, 50, 51 Bài 1: Em làm quen với phần mềm trình chiếu | Cánh diều

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 51 Câu E8: Kích hoạt phần mềm trình chiếu Powerpoint, tạo một tệp trình chiếu mới và nhập nội dung cho bài trình chiếu theo như yêu cầu sau:

- Trang trình chiếu 1: Tiêu đề: Gioi thieu ve truong em; Nội dung: Tên của em.

- Trang trình chiếu 2: Tiêu đề: Thong tin chung; Nội dung: Một số thông tin để giới thiệu vể trường em.

Lưu lại tệp trình chiếu với tên là “Truong em”.

Lời giải:

- Kích hoạt phần mềm trình chiếu Powerpoint.

- Tạo trang trình chiếu 1: Tiêu đề: Gioi thieu ve truong em; Nội dung: Tên của em.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 49, 50, 51 Bài 1: Em làm quen với phần mềm trình chiếu | Cánh diều

- Tạo trang trình chiếu 2: Nhấn New Slide, gõ tiêu đề: Thong tin chung; Nội dung: Một số thông tin để giới thiệu vể trường em.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 49, 50, 51 Bài 1: Em làm quen với phần mềm trình chiếu | Cánh diều

Nhấn Save để lưu lại tệp trình chiếu với tên là “Truong em”.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 49, 50, 51 Bài 1: Em làm quen với phần mềm trình chiếu | Cánh diều

Tham khảo lời giải SGK Tin học lớp 3 Cánh diều hay khác:

Xem thêm các bài giải vở bài tập Tin học lớp 3 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Vở bài tập Tin học lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Vở bài tập Tin học lớp 3 Cánh diều (NXB Đại học Sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Cánh diều khác