Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 61, 62, 63, 64 Bài 16: Công việc của em và sự trợ giúp của máy tính - Kết nối tri thức

Với giải vở bài tập Tin học lớp 3 trang 61, 62, 63, 64 Bài 16: Công việc của em và sự trợ giúp của máy tính sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong vở bài tập Tin học lớp 3.

Giải vở bài tập Tin học lớp 3 trang 61, 62, 63, 64 Bài 16: Công việc của em và sự trợ giúp của máy tính - Kết nối tri thức

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 61 Câu 1: Trong các việc sau đây, em hãy chọn những việc mà có thể thực hiện nhờ máy tính? Đánh dấu vào ô trống trước đáp án đúng.

Chơi bóng đá cùng bạn ngoài sân bóng.

Tìm kiếm thông tin một nhân vật lịch sử.

Vẽ một bức tranh.

Đọc một cuốn sách.

Lời giải:

Quảng cáo

Chơi bóng đá cùng bạn ngoài sân bóng.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 61, 62, 63, 64 Bài 16: Công việc của em và sự trợ giúp của máy tính | Kết nối tri thức (ảnh 1) Tìm kiếm thông tin một nhân vật lịch sử.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 61, 62, 63, 64 Bài 16: Công việc của em và sự trợ giúp của máy tính | Kết nối tri thức (ảnh 1) Vẽ một bức tranh.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 61, 62, 63, 64 Bài 16: Công việc của em và sự trợ giúp của máy tính | Kết nối tri thức (ảnh 1) Đọc một cuốn sách.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 61 Câu 2: Bạn An đã viết ra các bước thực hiện khi làm bài tập tiếng Anh như sau:

1 Viết vào sổ những từ mới.

2 Tra từ điển để biết nghĩa của từ.

3 Đọc hiểu yêu cầu đề bài.

4 Thực hiện yêu cầu của đề bài vào vở bài tập tiếng Anh.

Trong các bước trên, bước nào An có thể thực hiện với sự trợ giúp của máy tính?

Lời giải:

Quảng cáo

2 Tra từ điển để biết nghĩa của từ. Đây là bước có thể thực hiện với sự trợ giúp của máy tính để việc tra cứu diễn ra nhanh hơn.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 61 Câu 3: Hãy kể ít nhất ba việc mà em đã thực hiện với sự trợ giúp của máy tính.

Lời giải:

Quảng cáo

Việc 1: Đọc truyện.

Việc 2: Xem phim hoạt hình.

Việc 3: Tra cứu tài liệu.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 62 Câu 4: Bạn An và mẹ đang muốn làm một món ăn mới. Công việc này được chia thành những việc nhỏ. Hãy sắp xếp các việc sau đây theo thứ tự đúng.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 61, 62, 63, 64 Bài 16: Công việc của em và sự trợ giúp của máy tính | Kết nối tri thức (ảnh 4)

Lời giải:

Quảng cáo

Thứ tự các việc theo đúng thứ tự: b → d → a → c.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 62 Câu 5: Trong các việc ở Câu 4, việc nào có thể thực hiện với sự trợ giúp của máy tính?

Lời giải:

Việc có thể thực hiện với sự trợ giúp của máy tính là: b) Xem video hướng dẫn.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 62 Câu 6: Công việc xây dựng một bài trình chiếu trên máy tính đã được chia thành các việc nhỏ như sau.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 61, 62, 63, 64 Bài 16: Công việc của em và sự trợ giúp của máy tính | Kết nối tri thức (ảnh 5)

Hãy sắp xếp các việc theo trình tự thực hiện.

Lời giải:

Thứ tự các việc: c → d → a → b.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 62 Câu 7: Các bạn An, Minh, Khoa muốn tạo một bài trình chiếu để trình bày trước cô giáo và các bạn về nhân vật lịch sử Chu Văn An. Hãy nối mỗi mục ở cột A với mỗi mục thích hợp ở cột B.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 61, 62, 63, 64 Bài 16: Công việc của em và sự trợ giúp của máy tính | Kết nối tri thức (ảnh 6)

Lời giải:

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 61, 62, 63, 64 Bài 16: Công việc của em và sự trợ giúp của máy tính | Kết nối tri thức (ảnh 7)

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 63 Câu 8: Đoạn sau: “Các bạn xác định cần trình bày những nội dung gì? Số trang cần trình bày, sưu tầm hình ảnh nào để đưa vào các trang chiếu” mô tả việc gì trong các việc nhỏ cần làm để tạo bài trình chiếu? Đánh dấu vào ô trống trước đáp án đúng.

Lên ý tưởng.

Chuẩn bị nội dung.

Tạo bài trình chiếu.

Hoàn thiện sản phẩm.

Lời giải:

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 61, 62, 63, 64 Bài 16: Công việc của em và sự trợ giúp của máy tính | Kết nối tri thức (ảnh 8) Lên ý tưởng.

Chuẩn bị nội dung.

Tạo bài trình chiếu.

Hoàn thiện sản phẩm.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 63 Câu 9: Đoạn sau: “Xem lại bố cục các trang đã hợp lí chưa, thêm hình ảnh minh họa và chỉnh sửa nội dung của các trang chiếu” mô tả việc gì trong các việc nhỏ cần làm để tạo bài trình chiếu? Đánh dấu vào ô trống trước đáp án đúng.

Lên ý tưởng.

Chuẩn bị nội dung.

Tạo bài trình chiếu.

Lời giải:

Lên ý tưởng.

Chuẩn bị nội dung.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 61, 62, 63, 64 Bài 16: Công việc của em và sự trợ giúp của máy tính | Kết nối tri thức (ảnh 9) Tạo bài trình chiếu.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 63 Câu 10: Trong bước Hoàn thiện sản phẩm bài trình chiếu, em sẽ làm gì? Đánh dấu vào ô trống trước đáp án đúng.

Sưu tầm hình ảnh để đưa vào các trang chiếu.

Hoàn thiện về mặt thẩm mĩ. Lưu tệp trình chiếu.

Sử dụng phần mềm trình chiếu để tạo các trang chiếu.

Chỉnh sửa nội dung các trang chiếu.

Lời giải:

Sưu tầm hình ảnh để đưa vào các trang chiếu.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 61, 62, 63, 64 Bài 16: Công việc của em và sự trợ giúp của máy tính | Kết nối tri thức (ảnh 10) Hoàn thiện về mặt thẩm mĩ. Lưu tệp trình chiếu.

Sử dụng phần mềm trình chiếu để tạo các trang chiếu.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 61, 62, 63, 64 Bài 16: Công việc của em và sự trợ giúp của máy tính | Kết nối tri thức (ảnh 11) Chỉnh sửa nội dung các trang chiếu.

Bước hoàn thiện sản phẩm: Xem lại bố cục các trang đã hợp lí chưa, thêm hình ảnh minh họa và chỉnh sửa nội dung của các trang chiếu. Hoàn thiện về mặt thẩm mĩ. Lưu tệp trình chiếu.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 63, 64 Câu 11: Hãy chuẩn bị nội dung bài trình chiếu khoảng 4 trang để giới thiệu một chủ đề mà em yêu thích (Như minh họa ở trang 72 SGK).

Trang 1: Giới thiệu

Tên chủ đề: ………………………………

……………………………………………

……………………………………………

Trang 2: ….………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

Trang 3: ….………………………………

……………………………………………

……………………………………………

Trang 4: ….………………………………

……………………………………………

……………………………………………

Lời giải:

Các em tham khảo.

Trang 1: Giới thiệu

Tên chủ đề: Tác phẩm truyện tranh em yêu thích.

Trang 2:

Tác giả, năm sản xuất.

Trang 3:

Nội dung tác phẩm.

Trang 4:

Cảm nhận về tác phẩm.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 64 Câu 12: Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 61, 62, 63, 64 Bài 16: Công việc của em và sự trợ giúp của máy tính | Kết nối tri thức (ảnh 12)Hãy tạo bài trình chiếu trên máy tính với nội dung đã chuẩn bị ở Câu 11.

Lời giải:

Bước 1: Nháy đúp chuột vào biểu tượng Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 61, 62, 63, 64 Bài 16: Công việc của em và sự trợ giúp của máy tính | Kết nối tri thức (ảnh 14)trên màn hình nền để khởi động phần mềm PowerPonit.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 61, 62, 63, 64 Bài 16: Công việc của em và sự trợ giúp của máy tính | Kết nối tri thức (ảnh 14)

Bước 2: Nháy chuột vào các khung văn bản ở trang 1 để nhập tiêu đề và nội dung giới thiệu.

Bước 3: Nháy chuột vào nút lệnh Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 61, 62, 63, 64 Bài 16: Công việc của em và sự trợ giúp của máy tính | Kết nối tri thức (ảnh 15) trong dải lệnh Home để tạo trang 2 và nhập nội dung vào trang chiếu.

Làm tương tự với các trang còn lại.

Bước 4: Nháy chuột vào nút lệnh Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 61, 62, 63, 64 Bài 16: Công việc của em và sự trợ giúp của máy tính | Kết nối tri thức (ảnh 16) trong dải lệnh Insert để thêm hình ảnh minh họa.

Bước 5: Trong bảng chọn File, chọn lệnh Save và lưu tệp với tên Sothich.pptx.

Tham khảo lời giải SGK Tin học lớp 3 Kết nối tri thức hay khác:

Xem thêm các bài giải vở bài tập Tin học lớp 3 sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Tin học lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Vở bài tập Tin học lớp 3 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Kết nối tri thức khác