Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 15, 16, 17, 18, 19 Bài 4: Làm việc với máy tính - Kết nối tri thức

Với giải vở bài tập Tin học lớp 3 trang 15, 16, 17, 18, 19 Bài 4: Làm việc với máy tính sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong vở bài tập Tin học lớp 3.

Giải vở bài tập Tin học lớp 3 trang 15, 16, 17, 18, 19 Bài 4: Làm việc với máy tính - Kết nối tri thức

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 15 Câu 1: Đánh dấu vào ô trống dưới tư thế ngồi đúng khi sử dụng máy tính.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 15, 16, 17, 18, 19 Bài 4: Làm việc với máy tính | Kết nối tri thức (ảnh 1)

Lời giải:

Quảng cáo

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 15, 16, 17, 18, 19 Bài 4: Làm việc với máy tính | Kết nối tri thức (ảnh 2)

Tư thế đúng khi ngồi máy tính là:

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 15, 16, 17, 18, 19 Bài 4: Làm việc với máy tính | Kết nối tri thức (ảnh 3)

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 15 Câu 2: Nếu tư thế ngồi sử dụng máy tính không đúng thì em có nguy cơ mắc những bệnh nào sau đây. Đánh dấu vào ô trống trước đáp án đúng.

Cận thị.

Đau tai.

Đau lưng.

Nhức đầu.

Đau răng.

Vẹo cột sống.

Lời giải:

Quảng cáo

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 15, 16, 17, 18, 19 Bài 4: Làm việc với máy tính | Kết nối tri thức (ảnh 4) Cận thị.

Đau tai.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 15, 16, 17, 18, 19 Bài 4: Làm việc với máy tính | Kết nối tri thức (ảnh 5) Đau lưng.

Nhức đầu.

Đau răng.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 15, 16, 17, 18, 19 Bài 4: Làm việc với máy tính | Kết nối tri thức (ảnh 6) Vẹo cột sống.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 15 Câu 3: Hãy điền nội dung thích hợp vào chỗ chấm để ngồi đúng tư thế khi sử dụng máy tính.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 15, 16, 17, 18, 19 Bài 4: Làm việc với máy tính | Kết nối tri thức (ảnh 7)

Lời giải:

Quảng cáo

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 15, 16, 17, 18, 19 Bài 4: Làm việc với máy tính | Kết nối tri thức (ảnh 8)

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 16 Câu 4: Hãy điền tên các nút chuột vào chỗ chấm.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 15, 16, 17, 18, 19 Bài 4: Làm việc với máy tính | Kết nối tri thức (ảnh 9)

Lời giải:

Quảng cáo

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 15, 16, 17, 18, 19 Bài 4: Làm việc với máy tính | Kết nối tri thức (ảnh 10)

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 16 Câu 5: Hãy nối mỗi mục ở cột A với một mục thích hợp ở cột B (theo mẫu).

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 15, 16, 17, 18, 19 Bài 4: Làm việc với máy tính | Kết nối tri thức (ảnh 11)

Lời giải:

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 15, 16, 17, 18, 19 Bài 4: Làm việc với máy tính | Kết nối tri thức (ảnh 12)

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 16 Câu 6: Hình nào mô tả cách cầm chuột đúng?Đánh dấu vào ô trống dưới hình đúng.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 15, 16, 17, 18, 19 Bài 4: Làm việc với máy tính | Kết nối tri thức (ảnh 13)

Lời giải:

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 15, 16, 17, 18, 19 Bài 4: Làm việc với máy tính | Kết nối tri thức (ảnh 14)

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 17 Câu 7: Hành động nào đúng khi làm việc với máy tính? Đánh dấu vào ô trống trước đáp án đúng.

Không rút phích cắm điện khi máy tính để bàn đang hoạt động.

Đóng các chương trình đang mở và nháy chuột chọn Start/Power/Shut down để tắt máy tính.

Không tự ý xóa các biểu tượng trên màn hình nền.

Di chuyển màn hình, thân máy khi máy tính để bàn đang hoạt động.

Lời giải:

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 15, 16, 17, 18, 19 Bài 4: Làm việc với máy tính | Kết nối tri thức (ảnh 15) Không rút phích cắm điện khi máy tính để bàn đang hoạt động.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 15, 16, 17, 18, 19 Bài 4: Làm việc với máy tính | Kết nối tri thức (ảnh 15) Đóng các chương trình đang mở và nháy chuột chọn Start/Power/Shut down để tắt máy tính.

Không tự ý xóa các biểu tượng trên màn hình nền.

Di chuyển màn hình, thân máy khi máy tính để bàn đang hoạt động.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 17 Câu 8: Hãy điền các cụm từ: kéo thả chuột, nháy đúp chuột, nháy chuột vào chỗ chấm cho thích hợp.

a) Để di chuyển một biểu tượng từ vị trí này sang vị trí khác trên màn hình em sử dụng thao tác ……………….

b) Để mở một phần mềm em sẽ sử dụng thao tác ……………….

c) Để thoát khỏi phần mềm em sẽ sử dụng thao tác ……………….

Lời giải:

a) kéo thả chuột

b) nháy đúp chuột

c) nháy chuột

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 17 Câu 9: Hãy điền số vào ô trống theo thứ tự để bật máy tính đúng cách.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 15, 16, 17, 18, 19 Bài 4: Làm việc với máy tính | Kết nối tri thức (ảnh 17)Nhấn nút công tắc trên thân máy và màn hình máy tính.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 15, 16, 17, 18, 19 Bài 4: Làm việc với máy tính | Kết nối tri thức (ảnh 17)Kiểm tra dây nguồn kết nối với máy tính.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 15, 16, 17, 18, 19 Bài 4: Làm việc với máy tính | Kết nối tri thức (ảnh 17)Quan sát các biểu tượng trên màn hình nền.

Lời giải:

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 15, 16, 17, 18, 19 Bài 4: Làm việc với máy tính | Kết nối tri thức (ảnh 23)Nhấn nút công tắc trên thân máy và màn hình máy tính.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 15, 16, 17, 18, 19 Bài 4: Làm việc với máy tính | Kết nối tri thức (ảnh 25)Kiểm tra dây nguồn kết nối với máy tính.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 15, 16, 17, 18, 19 Bài 4: Làm việc với máy tính | Kết nối tri thức (ảnh 27)Quan sát các biểu tượng trên màn hình nền.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 17 Câu 10: Hãy điền số vào ô trống theo thứ tự để tắt máy tính đúng cách.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 15, 16, 17, 18, 19 Bài 4: Làm việc với máy tính | Kết nối tri thức (ảnh 17)Nháy chuột vào Shut down để tắt máy.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 15, 16, 17, 18, 19 Bài 4: Làm việc với máy tính | Kết nối tri thức (ảnh 17)Nháy chuột vào Power.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 15, 16, 17, 18, 19 Bài 4: Làm việc với máy tính | Kết nối tri thức (ảnh 17)Nháy chuột vào Start ở góc dưới, bên trái màn hình nền.

Lời giải:

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 15, 16, 17, 18, 19 Bài 4: Làm việc với máy tính | Kết nối tri thức (ảnh 27)Nháy chuột vào Shut down để tắt máy.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 15, 16, 17, 18, 19 Bài 4: Làm việc với máy tính | Kết nối tri thức (ảnh 23)Nháy chuột vào Power.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 15, 16, 17, 18, 19 Bài 4: Làm việc với máy tính | Kết nối tri thức (ảnh 25)Nháy chuột vào Start ở góc dưới, bên trái màn hình nền.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 17, 18, 19 Câu 11: Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 15, 16, 17, 18, 19 Bài 4: Làm việc với máy tính | Kết nối tri thức (ảnh 29)Khởi động máy tính và thực hiện các thao tác với chuột trên màn hình nền: di chuyển chuột, nháy chuột để chọn biểu tượng Recycle Bin, kéo thả chuột để di chuyển biểu tượng Recycle Bin đến vị trí khác, nháy đúp chuột để mở cửa sổ, nháy chuột để đóng cửa sổ.

Lời giải:

Bước 1: Khởi động máy tính theo thứ tự các bước đã làm ở Câu 10, ngồi đúng tư thế sử dụng máy tính theo hướng dẫn trong SGK trang 19.

Bước 2: Di chuyển chuột trên bàn di chuột hoặc mặt bàn, quan sát sự di chuyển của con trỏ chuột trên màn hình nền, di chuyển chuột sao cho con trỏ chuột đến vị trí biểu tượng Recycle Bin trên màn hình nền.

Bước 3: Nháy chuột vào biểu tượng Recycle Bin trên màn hình nền, quan sát sự thay đổi màu của biểu tượng trên màn hình.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 15, 16, 17, 18, 19 Bài 4: Làm việc với máy tính | Kết nối tri thức (ảnh 30)

Bước 4: Nháy nút phải chuột vào biểu tượng Recycle Bin, quan sát sự thay đổi của biểu tượng trên màn hình.

Bước 5: Nháy nút phải chuột vào biểu tượng Recycle Bin trên màn hình nền, kéo thả chuột để di chuyển biểu tượng đó đến vị trí khác.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 15, 16, 17, 18, 19 Bài 4: Làm việc với máy tính | Kết nối tri thức (ảnh 31)

Bước 6: Nháy đúp chuột vào biểu tượng Recycle Bin trên màn hình nền. Cửa sổ Recycle Bin được mở ra tương tự hình sau:

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 15, 16, 17, 18, 19 Bài 4: Làm việc với máy tính | Kết nối tri thức (ảnh 32)

Bước 7: Nháy chuột vào nút Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 15, 16, 17, 18, 19 Bài 4: Làm việc với máy tính | Kết nối tri thức (ảnh 33) ở góc trên bên phải cửa sổ để đóng.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 19 Câu 12: Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 15, 16, 17, 18, 19 Bài 4: Làm việc với máy tính | Kết nối tri thức (ảnh 34)Thực hiện thao tác tắt máy đúng cách.

Lời giải:

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 15, 16, 17, 18, 19 Bài 4: Làm việc với máy tính | Kết nối tri thức (ảnh 35)

Tham khảo lời giải SGK Tin học lớp 3 Kết nối tri thức hay khác:

Xem thêm các bài giải vở bài tập Tin học lớp 3 sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Tin học lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Vở bài tập Tin học lớp 3 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên