Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 32, 33, 34, 35 Bài 8: Sơ đồ hình cây. Tổ chức thông tin trong máy tính - Kết nối tri thức

Với giải vở bài tập Tin học lớp 3 trang 32, 33, 34, 35 Bài 8: Sơ đồ hình cây. Tổ chức thông tin trong máy tính sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong vở bài tập Tin học lớp 3.

Giải vở bài tập Tin học lớp 3 trang 32, 33, 34, 35 Bài 8: Sơ đồ hình cây. Tổ chức thông tin trong máy tính - Kết nối tri thức

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 32 Câu 1: Hãy điền các từ, cụm từ: nhánh con, sơ đồ hình cây, nhánh, gốc vào chỗ chấm cho thích hợp.

……………………………. là một loại sơ đồ đơn giản, dễ sử dụng. Sơ đồ hình cây bắt đầu với một ……………………………., phân thành các ……………………………. Mỗi nhánh lại phân thành các ……………………………. hoặc lá.

Lời giải:

Quảng cáo

Sơ đồ hình cây là một loại sơ đồ đơn giản, dễ sử dụng. Sơ đồ hình cây bắt đầu với gốc, phân thành các nhánh. Mỗi nhánh lại phân thành các nhánh con hoặc lá.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 32 Câu 2: Đánh dấu vào ô trống tương ứng.

Đúng

Sai

a) Sơ đồ hình cây có nhiều gốc, nhiều nhánh, nhiều nhánh con và lá.

b) Sơ đồ hình cây có một gốc, nhiều nhánh, nhiều nhánh con và lá.

c) Sơ đồ hình cây có thể dùng để biểu diễn một cách sắp xếp, phân loại.

d) Ổ đĩa, thư mục và tệp trong máy tính được tổ chức, sắp xếp dưới dạng sơ đồ hình cây.

Lời giải:

Quảng cáo

Đúng

Sai

a) Sơ đồ hình cây có nhiều gốc, nhiều nhánh, nhiều nhánh con và lá.

b) Sơ đồ hình cây có một gốc, nhiều nhánh, nhiều nhánh con và lá.

c) Sơ đồ hình cây có thể dùng để biểu diễn một cách sắp xếp, phân loại.

d) Ổ đĩa, thư mục và tệp trong máy tính được tổ chức, sắp xếp dưới dạng sơ đồ hình cây.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 32 Câu 3: Bà ngoại An sinh hai người con gái là mẹ An và dì Lan. Mẹ An sinh được An và em Ánh. Dì Lan sinh được em Minh và em Mai. Hãy điền các cụm từ: mẹ An, em Mai, em Ánh, dì Lan vào cây gia đình sau đây sao cho đúng.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 32, 33, 34, 35 Bài 8: Sơ đồ hình cây. Tổ chức thông tin trong máy tính | Kết nối tri thức (ảnh 1)

Lời giải:

Quảng cáo

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 32, 33, 34, 35 Bài 8: Sơ đồ hình cây. Tổ chức thông tin trong máy tính | Kết nối tri thức (ảnh 2)

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 33 Câu 4: Đánh dấu vào ô trống tương ứng.

Đúng

Sai

a) Thông tin trong máy tính được lưu trữ thành các tệp.

b) Mỗi tệp đều có tên và biểu tượng.

c) Các thư mục được sắp xếp trong tệp để dễ quản lí và tìm kiếm.

d) Mỗi thư mục có thể chứa các thư mục khác gọi là các thư mục con.

e) Các thư mục con trong cùng một thư mục có thể trùng tên nhau.

f) Các thư mục và tệp được lưu trữ trong các ổ đĩa.

g) Ổ đĩa còn được gọi là thư mục gốc.

Lời giải:

Quảng cáo

Đúng

Sai

a) Thông tin trong máy tính được lưu trữ thành các tệp.

b) Mỗi tệp đều có tên và biểu tượng.

c) Các thư mục được sắp xếp trong tệp để dễ quản lí và tìm kiếm.

d) Mỗi thư mục có thể chứa các thư mục khác gọi là các thư mục con.

e) Các thư mục con trong cùng một thư mục có thể trùng tên nhau.

f) Các thư mục và tệp được lưu trữ trong các ổ đĩa.

g) Ổ đĩa còn được gọi là thư mục gốc.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 33 Câu 5: Các tệp ảnh chụp trong mỗi dịp đi chơi của gia đình bạn Khoa được đặt trong một thư mục trong máy tính. Tên thư mục là địa danh mà họ đi thăm.

Năm 2019 gia đình Khoa có ba chuyến đi là: thăm thành phố Đà Lạt, thăm thành phố Sa Pa và tắm biển ở Phú Quốc. Năm 2020 có hai chuyến đi là: thăm thành phố Vũng Tàu, thăm đảo Cát Bà. Năm 2021 do dịch Covid-19 nên cả nhà chỉ về thăm quê ngoại ở Hải Phòng. Em hãy biểu diễn cách sắp xếp các thư mục ảnh trong máy tính của gia đình bạn Khoa bằng sơ đồ hình cây bằng cách điền tên thư mục vào hình dưới đây.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 32, 33, 34, 35 Bài 8: Sơ đồ hình cây. Tổ chức thông tin trong máy tính | Kết nối tri thức (ảnh 3)

Lời giải:

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 32, 33, 34, 35 Bài 8: Sơ đồ hình cây. Tổ chức thông tin trong máy tính | Kết nối tri thức (ảnh 4)

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 34 Câu 6: Hãy nối mỗi biểu tượng ở cột A với một mô tả ở cột B sao cho đúng.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 32, 33, 34, 35 Bài 8: Sơ đồ hình cây. Tổ chức thông tin trong máy tính | Kết nối tri thức (ảnh 5)

Lời giải:

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 32, 33, 34, 35 Bài 8: Sơ đồ hình cây. Tổ chức thông tin trong máy tính | Kết nối tri thức (ảnh 6)

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 34 Câu 7: Hãy quan sát các hình và điền các từ, cụm từ: tệp, thư mục vào chỗ chấm cho thích hợp.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 32, 33, 34, 35 Bài 8: Sơ đồ hình cây. Tổ chức thông tin trong máy tính | Kết nối tri thức (ảnh 7)

Lời giải:

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 32, 33, 34, 35 Bài 8: Sơ đồ hình cây. Tổ chức thông tin trong máy tính | Kết nối tri thức (ảnh 8)

Thư mục thường có hình kẹp giấy.

Mỗi tệp đều có tên và biểu tượng.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 34, 35 Câu 8: Cho sơ đồ cây thư mục như hình sau:

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 32, 33, 34, 35 Bài 8: Sơ đồ hình cây. Tổ chức thông tin trong máy tính | Kết nối tri thức (ảnh 9)

Em hãy cho biết:

a) Thư mục Khoi 3 chứa các thư mục con nào?

b) Thư mục 3A chứa các tệp nào?

c) Thư mục Khoi 4 là thư mục con của thư mục nào?

d) Trong thư mục Khoi 3 em có thể tạo một thư mục mới có tên 3C không?

e) Trong thư mục Khoi 3 em có thể tạo một tệp mới có tên DanhsachHS không?

Lời giải:

a) Các thư mục con của thư mục Khoi 3 là: 3A, 3B, 3C, 3D.

b) Thư mục 3A chứa các tệp: DanhsachHS, DanhsachGV.

c) Thư mục Khoi 4 là thư mục con của thư mục: Ổ đĩa Local Disk (D:).

d) Không, vì thư mục 3C đã có rồi, theo quy tắc trong một thư mục các thư mục con không được trùng tên.

e) Có.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 35 Câu 9: Đánh dấu vào ô trống trước khẳng định sai.

Trong sơ đồ cây thư mục ở Câu 8, ta có:

Tệp DanhsachGV nằm trong ổ đĩa D.

Tệp DanhsachGV nằm trong thư mục 3A.

Tệp DanhsachGV nằm trong thư mục Khoi 4.

Các thư mục Khoi 3, Khoi 4 là thư mục con của thư mục gốc.

Lời giải:

Tệp DanhsachGV nằm trong ổ đĩa D.

Tệp DanhsachGV nằm trong thư mục 3A.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 32, 33, 34, 35 Bài 8: Sơ đồ hình cây. Tổ chức thông tin trong máy tính | Kết nối tri thức (ảnh 10) Tệp DanhsachGV nằm trong thư mục Khoi 4.

Các thư mục Khoi 3, Khoi 4 là thư mục con của thư mục gốc.

Tệp DanhsachGV nằm trong thư mục 3A/Khoi 3/D:

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 35 Câu 10: Đánh dấu vào ô trống trước trước đáp án đúng.

Trong sơ đồ cây thư mục ở Câu 8, ta có:

Có thể tạo mới các tệp DanhsachGVDanhsachHStrong thư mục 3B, 3C, 3D.

Không thể tạo mới các tệp DanhsachGVDanhsachHS trong thư mục 3B, 3C, 3D.

Không thể tạo mới thư mục 3A trong thư mục Khoi 4.

Không thể tạo mới thư mục 3A trong thư mục 3A.

Lời giải:

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 32, 33, 34, 35 Bài 8: Sơ đồ hình cây. Tổ chức thông tin trong máy tính | Kết nối tri thức (ảnh 11) Có thể tạo mới các tệp DanhsachGVDanhsachHStrong thư mục 3B, 3C, 3D.

Không thể tạo mới các tệp DanhsachGVDanhsachHS trong thư mục 3B, 3C, 3D.

Không thể tạo mới thư mục 3A trong thư mục Khoi 4.

Không thể tạo mới thư mục 3A trong thư mục 3A.

Tham khảo lời giải SGK Tin học lớp 3 Kết nối tri thức hay khác:

Xem thêm các bài giải vở bài tập Tin học lớp 3 sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Tin học lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Vở bài tập Tin học lớp 3 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Kết nối tri thức khác