Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 20, 21, 22, 23 Bài 5: Sử dụng bàn phím - Kết nối tri thức

Với giải vở bài tập Tin học lớp 3 trang 20, 21, 22, 23 Bài 5: Sử dụng bàn phím sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong vở bài tập Tin học lớp 3.

Giải vở bài tập Tin học lớp 3 trang 20, 21, 22, 23 Bài 5: Sử dụng bàn phím - Kết nối tri thức

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 20 Câu 1: Viết tên các hàng phím trong khu vực chính của bàn phím.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 20, 21, 22, 23 Bài 5: Sử dụng bàn phím | Kết nối tri thức (ảnh 1)

Lời giải:

Quảng cáo

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 20, 21, 22, 23 Bài 5: Sử dụng bàn phím | Kết nối tri thức (ảnh 2)

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 20 Câu 2: Viết tiếp các phím trên hàng phím cơ sở vào ô trống.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 20, 21, 22, 23 Bài 5: Sử dụng bàn phím | Kết nối tri thức (ảnh 3)

Lời giải:

Quảng cáo

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 20, 21, 22, 23 Bài 5: Sử dụng bàn phím | Kết nối tri thức (ảnh 4)

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 20 Câu 3: Viết 5 dòng các phím của hàng phím trên.

Mẫu: Hàng phím trên: Q, W, E, R, T, Y, U, I, O, P

Dòng 1: ……………………………………………………………………………………

Dòng 2: ……………………………………………………………………………………

Dòng 3: ……………………………………………………………………………………

Dòng 4: ……………………………………………………………………………………

Dòng 5: ……………………………………………………………………………………

Lời giải:

Quảng cáo

Dòng 1: Q, W, E

Dòng 2: R, T, Y

Dòng 3: U

Dòng 4: I

Dòng 5: O, P

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 20 Câu 4: Viết 5 dòng các phím của hàng phím dưới.

Dòng 1: Z, X, C, V, ……………………………………………………………………….

Dòng 2: ……………………………………………………………………………………

Dòng 3: ……………………………………………………………………………………

Dòng 4: ……………………………………………………………………………………

Dòng 5: ……………………………………………………………………………………

Lời giải:

Quảng cáo

Dòng 1: Z, X, C, V

Dòng 2: B

Dòng 3: N

Dòng 4: M

Dòng 5: ,

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 21 Câu 5: Hãy nối mỗi ngón tay với phím trên hàng phím cơ sở thể hiện đúng cách đặt tay tại vị trí xuất phát.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 20, 21, 22, 23 Bài 5: Sử dụng bàn phím | Kết nối tri thức (ảnh 5)

Lời giải:

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 20, 21, 22, 23 Bài 5: Sử dụng bàn phím | Kết nối tri thức (ảnh 6)

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 21 Câu 6: Hãy nối mỗi ngón tay với một ô có nội dung tương ứng để gõ các phím của hàng phím trên đúng cách.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 20, 21, 22, 23 Bài 5: Sử dụng bàn phím | Kết nối tri thức (ảnh 7)

Lời giải:

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 20, 21, 22, 23 Bài 5: Sử dụng bàn phím | Kết nối tri thức (ảnh 8)

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 21 Câu 7: Hai phím có gờ (F, J) trên hàng phím cơ sở dùng để đặt ngón tay nào ở vị trí xuất phát? Đánh dấu vào ô trống trước đáp án đúng.

Ngón giữa.

Ngón áp út.

Ngón út.

Ngón trỏ.

Lời giải:

Ngón giữa.

Ngón áp út.

Ngón út.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 20, 21, 22, 23 Bài 5: Sử dụng bàn phím | Kết nối tri thức (ảnh 9) Ngón trỏ.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 21 Câu 8: Hãy chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ chấm:

a) Khu vực chính của bàn phím: hàng phím số, ….........................., …..........................,

….......................... và hàng phím chứa dấu cách.

b) Khi gõ xong, luôn đưa tay về ……………………………………………………………

trên hàng phím ………………….

Lời giải:

a) Khu vực chính của bàn phím: hàng phím số, hàng phím trên, hàng phím cơ sở, hàng phím dưới và hàng phím chứa dấu cách.

b) Khi gõ xong, luôn đưa tay về vị trí xuất phát trên hàng phím cơ sở.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 22 Câu 9: Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 20, 21, 22, 23 Bài 5: Sử dụng bàn phím | Kết nối tri thức (ảnh 10)Hãy khởi động phần mềm Kiran’s Typing Tutor, đặt tay đúng cách trên bàn phím, nhập tên và chọn mục Typing Lessons để học tập đánh máy.

Lời giải:

Bước 1: Nháy đúp chuột vào biểu tượng Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 20, 21, 22, 23 Bài 5: Sử dụng bàn phím | Kết nối tri thức (ảnh 11) trên màn hình nền để khởi động phần mềm Kiran’s Typing Tutor. Màn hình chính của phần mềm có dạng như sau:

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 20, 21, 22, 23 Bài 5: Sử dụng bàn phím | Kết nối tri thức (ảnh 12)

Bước 2: Nhập tên người học tại ô User Name và chọn Typing Lessons, phần mềm sẽ hiện ra hướng dẫn theo các bài. Màn hình tương tự như sau:

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 20, 21, 22, 23 Bài 5: Sử dụng bàn phím | Kết nối tri thức (ảnh 13)

Hướng dẫn các bài học lí thuyết từ bài 1 đến bài 6. Hướng dẫn thực hành các bài từ bài 7 đến bài 22.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 23 Câu 10: Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 20, 21, 22, 23 Bài 5: Sử dụng bàn phím | Kết nối tri thức (ảnh 14)Hãy khởi động phần mềm Kiran’s Typing Tutor, chọn bài luyện tập và thực hành mỗi bài hai lần, mỗi lần 5 phút. Ghi lại các chỉ số Accuracy (độ chính xác) và Key per Minute (số phím gõ được trong một phút) để so sánh sự tiến bộ sau các lần luyện tập.

Lời giải:

Bước 1: Khởi động phần mềm Kiran’s Typing Tutor. Trên màn hình chính của phần mềm chọn Typing Pracyice. Màn hình luyện tập có dạng tương tự như sau:

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 20, 21, 22, 23 Bài 5: Sử dụng bàn phím | Kết nối tri thức (ảnh 15)

Bước 2: Luyện tập lần lượt các bài theo thứ tự đã có của phần mềm hoặc chọn bài luyện tập ở mục Course. Sau mỗi lần luyện tập, xem ghi lại các chỉ số Accuracy, Key per Minute và tự đánh giá sự tiến bộ của mình.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 20, 21, 22, 23 Bài 5: Sử dụng bàn phím | Kết nối tri thức (ảnh 16)

Đánh giá: Các em tự đánh giá khả năng tiến bộ của mình qua các lần luyện tập.

Tham khảo lời giải SGK Tin học lớp 3 Kết nối tri thức hay khác:

Xem thêm các bài giải vở bài tập Tin học lớp 3 sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Tin học lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Vở bài tập Tin học lớp 3 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Kết nối tri thức khác