Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 36, 37, 38, 39 Bài 9: Thực hành với tệp và thư mục trong máy tính - Kết nối tri thức

Với giải vở bài tập Tin học lớp 3 trang 36, 37, 38, 39 Bài 9: Thực hành với tệp và thư mục trong máy tính sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong vở bài tập Tin học lớp 3.

Giải vở bài tập Tin học lớp 3 trang 36, 37, 38, 39 Bài 9: Thực hành với tệp và thư mục trong máy tính - Kết nối tri thức

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 36 Câu 1: Khi nháy đúp chuột vào biểu tượng này trên màn hình nền sẽ mở cửa sổ This PC. Đánh dấu vào ô trống trước biểu tượng đó.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 36, 37, 38, 39 Bài 9: Thực hành với tệp và thư mục trong máy tính | Kết nối tri thức (ảnh 1)

Lời giải:

Quảng cáo

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 36, 37, 38, 39 Bài 9: Thực hành với tệp và thư mục trong máy tính | Kết nối tri thức (ảnh 2)

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 36 Câu 2: Hãy điền tên của các thành phần được đóng khung trong cửa sổ sau theo các từ gợi ý: Khung bên trái,khung bên phải.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 36, 37, 38, 39 Bài 9: Thực hành với tệp và thư mục trong máy tính | Kết nối tri thức (ảnh 3)

Lời giải:

Quảng cáo

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 36, 37, 38, 39 Bài 9: Thực hành với tệp và thư mục trong máy tính | Kết nối tri thức (ảnh 4)

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 36 Câu 3: Trên cửa sổ This PC, để mở một thư mục ở khung bên phải, chúng ta chọn thao tác nào với thư mục? Đánh dấu vào ô trống trước đáp án đúng.

Nháy đúp chuột.

Di chuyển chuột.

Nháy chuột.

Kéo thả chuột.

Lời giải:

Quảng cáo

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 36, 37, 38, 39 Bài 9: Thực hành với tệp và thư mục trong máy tính | Kết nối tri thức (ảnh 5) Nháy đúp chuột.

Di chuyển chuột.

Nháy chuột.

Kéo thả chuột.

Để mở một thư mục bên phải, ta nháy đúp chuột vào thư mục đó.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 36 Câu 4: Để làm xuất hiện các nút lệnh có chức năng tạo thư mục, xóa thư mục, đổi tên thư mục. Chúng ta chọn dải lệnh nào? Đánh dấu vào ô trống trước đáp án đúng.

File.

Home.

Share.

View.

Lời giải:

Quảng cáo

File.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 36, 37, 38, 39 Bài 9: Thực hành với tệp và thư mục trong máy tính | Kết nối tri thức (ảnh 6) Home.

Share.

View.

Trong dải lệnh Home chứa các nút lệnh có chức năng tạo thư mục, xóa thư mục, đổi tên thư mục.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 37 Câu 5: Hãy nối chức năng của các lệnh với nút lệnh cho phù hợp.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 36, 37, 38, 39 Bài 9: Thực hành với tệp và thư mục trong máy tính | Kết nối tri thức (ảnh 7)

Lời giải:

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 36, 37, 38, 39 Bài 9: Thực hành với tệp và thư mục trong máy tính | Kết nối tri thức (ảnh 8)

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 37 Câu 6: Hãy điền số thứ tự vào ô trống trước các thao tác để thể hiện đúng các bước tạo một thư mục.

Nháy vào nút lệnh New Folder trên dải lệnh Home.

Nháy đúp chuột vào Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 36, 37, 38, 39 Bài 9: Thực hành với tệp và thư mục trong máy tính | Kết nối tri thức (ảnh 9) để mở cửa sổ This PC.

Gõ tên thư mục và nhấn phím Enter.

Lời giải:

2. Nháy vào nút lệnh New Folder trên dải lệnh Home.

1. Nháy đúp chuột vào Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 36, 37, 38, 39 Bài 9: Thực hành với tệp và thư mục trong máy tính | Kết nối tri thức (ảnh 9) để mở cửa sổ This PC.

3. Gõ tên thư mục và nhấn phím Enter.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 37 Câu 7: Hãy quan sát cấu trúc thư mục sau và trả lời câu hỏi.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 36, 37, 38, 39 Bài 9: Thực hành với tệp và thư mục trong máy tính | Kết nối tri thức (ảnh 11)

a) Thư mục Con nguoi chứa các tệp và thư mục nào?

b) Thư mục Khoa hoc chứa các thư mục con nào?

c) Bạn Hoa có hai tệp, một tệp có nội dung là miêu tả con vật yêu thích có tên Mieu ta con meo.docx và một tệp là video giới thiệu về cách máu di chuyển trong cơ thể người Luu luong mau.mov. Theo em, mỗi tệp đó nên để ở thư mục nào trong cấu trúc thư mục trên?

Lời giải:

a) Thư mục Con nguoi chứa tệp: Phan loai và thư mục: Ho hap Tuan hoan.

b) Thư mục Khoa hoc chứa các thư mục con là: Con nguoi, Xa hoi, Tu nhien.

c) Theo em, tệp Mieu ta con meo.docx nên để ở thư mục Tieng Viet,tệp Luu luong mau.mov nên để ở thư mục Tuan hoan.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 38, 39 Câu 8: Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 36, 37, 38, 39 Bài 9: Thực hành với tệp và thư mục trong máy tính | Kết nối tri thức (ảnh 12)Mở cửa sổ This PC thực hiện theo yêu cầu sau:

a) Tạo thư mục trên máy tính của em theo cấu trúc thư mục ở Câu 7 (em không cần phải tạo tệp, giáo viên sẽ sao chép các tệp vào thư mục các em đã tạo).

b) Đổi tên thư mục Tai lieu anh thành Mi thuat.

c) Xóa thư mục Mi thuat.

d) Đóng cửa sổ This PC, sau đó mở lại và tìm đến tệp Phanloai.docx (có thể là một tệp có tên bất kì mà giáo viên đã sao chép vào).

Lời giải:

Bước 1: Nháy đúp chuột vào biểu tượng Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 36, 37, 38, 39 Bài 9: Thực hành với tệp và thư mục trong máy tính | Kết nối tri thức (ảnh 13) trên màn hình nền để mở cửa sổ This PC.

Bước 2: Tạo thư mục mới Khoa hoc trong ổ C: như sau:

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 36, 37, 38, 39 Bài 9: Thực hành với tệp và thư mục trong máy tính | Kết nối tri thức (ảnh 14)

Thực hiện tương tự các thao tác 1 đến 3 để tạo các thư mục Toan, Tieng Viet, Tai lieu anh.

Tạo tiếp thư mục con của thư mục Khoa hoc làm tương tự như trên nhưng ở thao tác 1 thay vì chọn ổ đĩa C:, ta chọn thư mục Khoa hoc.

Bước 3: Đổi tên thư mục Tài liệu anh thành Mi thuat.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 36, 37, 38, 39 Bài 9: Thực hành với tệp và thư mục trong máy tính | Kết nối tri thức (ảnh 15)

Bước 4: Xóa thư mục Mi thuat.

1 Chọn ổ đĩa C: ở khung bên trái của cửa sổ This PC.

2 Chọn thư mục Tai lieu anh ở khung bên phải của cửa sổ This PC.

3 Trong dải Home, chọn lệnh Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 36, 37, 38, 39 Bài 9: Thực hành với tệp và thư mục trong máy tính | Kết nối tri thức (ảnh 16) (hoặc nhấn phím Delete).

Bước 5: Đóng cửa sổ This PC, sau đó mở lại và tìm đến tệp Phan loai.docx.

1 Nháy chuột vào nút Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 36, 37, 38, 39 Bài 9: Thực hành với tệp và thư mục trong máy tính | Kết nối tri thức (ảnh 17) ở góc trên, bên phải của cửa sổ This PC để đóng cửa sổ.

2 Nháy đúp chuột vào biểu tượng Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 36, 37, 38, 39 Bài 9: Thực hành với tệp và thư mục trong máy tính | Kết nối tri thức (ảnh 18) trên màn hình nền để mở cửa sổ This PC.

3 Chọn ổ đĩa C: ở khung bên trái của cửa sổ This PC. Lần lượt nháy đúp chuột vào thư mục Khoa hoc ở khung bên phải, nháy đúp chuột tiếp vào thư mục Con nguoi ở khung bên phải, ta sẽ thấy tệp Phan loai.docx (Tương tự, nếu giáo viên yêu cầu tìm tệp bất kì trên máy tính, em cần nhớ lại tệp đó để ở thư mục nào rồi lần lượt nháy đúp chuột vào thư mục ở khung bên phải để đến được nơi lưu trữ tệp).

Tham khảo lời giải SGK Tin học lớp 3 Kết nối tri thức hay khác:

Xem thêm các bài giải vở bài tập Tin học lớp 3 sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Tin học lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Vở bài tập Tin học lớp 3 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Kết nối tri thức khác