Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 123 Bài 74 Tiết 1 | Kết nối tri thức

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 123 Bài 74 Tiết 1 - Kết nối tri thức

Với giải bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 123 Bài 74 Tiết 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập Toán lớp 2.

Bài 1 Trang 123 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 

Dưới dây là các hình vuông, hình tròn, hình tam giác mà bạn Nam cắt được:

 bài 74

a) Số?

Em ước lượng xem cả ba loại (hình tròn, hình vuông, hình tam giác), bạn Nam cắt tất cả được khoảng mấy chục hình rồi đếm lại.

Em ước lượng có tất cả khoảng bài 74 chục hình.

Em đến được có tất cả bài 74  hình.

b) Số?

Hình

Hình vuông

Hình tròn

Hình tam giác

Số hình
 c) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Hình nào có nhiều nhất?

A. Hình vuông

B. Hình tròn

C. Hình tam giác

Trả lời:

a) Số hình được xếp thành 3 nhóm.

Mỗi nhóm có khoảng 10 hình.

Đếm số quả bóng theo nhóm (1 chục, 2 chục, 3 chục)

Ước lượng: Có khoảng 30 hình

Đếm: Có 28 hình.

Vậy em điền vào chỗ chấm như sau:

Em ước lượng có tất cả khoảng chục hình.

Em đến được có tất cả 28 hình.

b) Số?

Em đếm số lượng từng hình được kết quả như sau: hình vuông có 10 hình, hình tròn có 11 hình, hình tam giác có 7 hình.

Vậy em điền kết quả vào bảng như sau:

Hình

Hình vuông

Hình tròn

Hình tam giác

Số hình

10

11

7


c) Em thấy: 7 < 10 < 11 nên số hình tròn nhiều nhất. 

Em khoanh vào B

bài 74 

Bài 2 Trang 124 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2

Mai đã vẽ được 10 hình tròn, 9 hình vuông và 10 hình tam giác. Em hãy vẽ thêm các hình tròn, hình vuông, hình tam giác vào biểu đồ tranh sau cho thích hợp:

bài 74

Trả lời:

Quan sát hình em thấy, hình tròn có 9 hình và Mai đã vẽ thêm 1 hình tròn để được 10 hình tròn (vì 9 + 1 = 10); hình vuông có 7 hình và Mai đã vẽ thêm 2 hình vuông để được 9 hình vuông (vì 7 + 2 = 9); hình tam giác có 8 hình và Mai đã vẽ thêm 2 hình tam giác để được 10 hình tam giác (vì 8 + 2 = 10)

Ta được hình vẽ như sau:

bài 74

Bài 3 Trang 124 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2

 Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Có 3 con thỏ chạy vào cả hai chuồng bài 74bài 74 , chuồng nào cũng có thỏ.

bài 74

 Khả năng nào xảy ra trong mỗi trường hợp sau:

a) Chuồng  bài 74 có 2 con thỏ.

bài 74

 b) Chuồngbài 74  có 3 con thỏ.

bài 74 

 c) Chuồng bài 74  có ít nhất 1 con thỏ.

bài 74 

 Trả lời: 

Có 3 con thỏ chạy vào cả hai chuồngbài 74bài 74 , chuồng nào cũng có thỏ, nên chắc chắn một chuồng sẽ có 2 con và 1 chuồng có 1 con.

 Vậy em chọn đáp án như sau:

a) Chuồng bài 74  có 2 cái thỏ.

bài 74

 b) Chuồng bài 74   có 3 con thỏ.

bài 74

 c) Chuồng bài 74 có ít nhất 1 con thỏ.

bài 74 

Tham khảo giải sgk Toán lớp 2:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Vở bài tập Toán lớp 2 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên