Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 10 học kì 2 có đáp án (Bài số 2)ĐỀ KIỂM TRA 15’ KỲ II SỐ 2

Tải xuống

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently.

Quảng cáo

1. A. confuse    B. debut    C. pollution     D. fuel

2. A. chemical     B. change     C. discharge     D. choose

II. Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

3. A. solution     B. pollutant    C. pesticide     D. organic

4. A. influence     B. depletion     C. protection     D. confusing

III. Choose the best answer

5. The bike ________________ my mother bought for me is yellow.

A. who    B. whose

C. which    D. whom

6. My mother told me she _______ very tired since she came back from a visit to our grandparents.

A. was    B. had been

C. is     D. has been

7. “Do you know that beautiful lady over there?” - “Yes, that’s Victoria. She’s ______in her group.”

Quảng cáo

A. more beautiful than any girl

B. more beautiful than any other girl

C. so beautiful as other girl

D. beautiful more than another girl

8. “Don’t forget to clean your teeth,” said Granny to Helen.

A. Granny told Helen not forget to clean her teeth.

B. Granny remind Helen to clean her teeth.

C. Granny told Helen to not forget to clean her teeth.

D. Granny said Helen not to forget to clean her teeth.

IV. Give the correct form of the verbs in the blankets.

9. ______________ causes great harm to the environment.     DEFOREST

10. There is a lot of ______________ programs on TV.     EDUCATION

11. Read the ______________ carefully before doing the test.     INSTRUCT

12. Exhaust fumes from cars ______________ the air.     POLLUTION

V. Rewrite the sentences without changing the meaning

13. The boy had blue eyes. He helped me fix my computer.

_______________________________________________________________.

14. This book costs 10.000 VND. That one costs 20.000 VND.

____________________________________________________________________.

Quảng cáo

15. “I will do something to protect the environment”, said Anna.

____________________________________________________________________.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently.

1. Đáp án C

Giải thích: Đáp án C phát âm là /u:/ các đáp án còn lại phát âm là /ju/

2. Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /k/ các đáp án còn lại phát âm là /tʃ/

II. Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

3. Đáp án C

Giải thích: Đáp án C trọng âm thứ 1, các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

4. Đáp án A

Giải thích: Đáp án A trọng âm thứ 1, các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

III. Choose the best answer

ĐÁP ÁN GIẢI THÍCH
5 C Đại từ quan hệ which thay thế danh từ chỉ vật
Dịch: chiếc xe đạp mà mẹ mua cho tôi có màu vàng.
6 B HTHT since QKD, câu gián tiếp.
Dịch: Mẹ tôi kể với tôi rằng bà đã rất mệt kể từ khi trở về từ nhà ông bà.
7 A Câu so sánh hơn: more adj than any N = the most adj: ...nhất
Dịch: “Bạn có biết quý cô xinh đẹp đằng kia không?” “Có, đó là Victoria. Cô ấy xinh đẹp hơn bất kì ai trong nhóm.”
8 B Cấu trúc remind sb to V: nhắc nhở ai làm gì
Dịch: Bà bảo với Helen nhớ đánh răng.

IV. Give the correct from of the verbs in the blankets.

ĐÁP ÁN GIẢI THÍCH
13 deforestation Cần danh từ làm chủ ngữ
14 educational Cần tính từ trước danh từ
15 instruction Cần danh từ làm tân ngữ
16 pollute Cần động từ sau chủ từ

V. Rewrite the sentences without changing the meaning

13. The boy who had blue eyes helped me fix mu computer.

14. This book is more expensive than that one.

15. Anna said that she would do something to protect the environment.

Tải xuống

Xem thêm Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh lớp 10 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
2005 - Toán Lý Hóa