Từ vựng Tiếng Anh lớp 10 Unit 2 đầy đủ nhấtA. VOCABULARY

Quảng cáo
1. acupuncture /ˈækjupʌŋktʃə(r)/ (n) châm cứu
2. ailment /ˈeɪlmənt/ (n) bệnh tật
3. allergy /ˈælədʒi/ (n) dị ứng
4. boost /buːst/ (v) đẩy mạnh
5. cancer /ˈkænsə(r)/ (n) ung thư
6. circulatory /ˌsɜːkjəˈleɪtəri/ (a) thuộc về tuần hoàn
7. complicated /ˈkɒmplɪkeɪtɪd/ (a) phức tạp
8. compound/ˈkɒmpaʊnd/ (n) hợp chất
9. consume /kənˈsjuːm/ (v) tiêu thụ, dùng
10. digestive /daɪˈdʒestɪv/ (a) (thuộc) tiêu hóa
11. disease /dɪˈziːz/ (n) bệnh
12. evidence /ˈevɪdəns/ (n) bằng chứng
13. frown /fraʊn/ (v) cau mày
14. grain /ɡreɪn/ (n) ngũ cốc
15. heal /hiːl/ (v) hàn gắn, chữa (bệnh)
16. inspire /ɪnˈspaɪə(r)/ (v) truyền cảm hứng
17. intestine /ɪnˈtestɪn/ (n) ruột
18. lung /lʌŋ/ (n) phổi
19. muscle /ˈmʌsl/ (n) cơ bắp
20. needle /ˈniːdl/ (n) cây kim
21. nerve /nɜːv/ (n) dây thần kinh
22. oxygenate/ˈɒksɪdʒəneɪt/ (v) cấp ô-xy
23. poultry /ˈpəʊltri/ (n) gia cầm
24. respiratory /rəˈspɪrətri/ (a) (thuộc) hô hấp
Quảng cáo

Xem thêm Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh lớp 10 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-2-your-body-and-you.jsp


2005 - Toán Lý Hóa