Tiếng Việt lớp 2 Tuần 14 Tiết 2 trang 49 ,50 (Dành cho buổi học thứ hai)

Lời giải bài tập Tiếng Việt lớp 2 Tuần 14 Tiết 2 trang 49 ,50 Dành cho buổi học thứ hai giúp học sinh làm bài tập Tiếng Việt lớp 2 Buổi học thứ hai Tập 1.

Tiếng Việt lớp 2 Tuần 14 Tiết 2 trang 49 ,50 (Dành cho buổi học thứ hai)

1. (trang 49, Tiếng Việt 2 tập 1 dành cho buổi học thứ 2)

Chọn từ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống.

(bác, dì, cô, cậu, chú, ông bà, bố mẹ)

a. Người sinh ra mình gọi là……………..

b. Người sinh ra cha mẹ gọi là……………..

c. Anh, chị của cha, mẹ gọi là……………..

d. Em trai của cha gọi là……………..

e. Em gái của cha gọi là……………….

g. Em trai của mẹ gọi là…………….

h. Em gái của mẹ gọi là……………………

Trả lời

a. Người sinh ra mình gọi là bố mẹ.

b. Người sinh ra cha mẹ gọi là ông bà.

c. Anh, chị của cha, mẹ gọi là bác.

d. Em trai của cha gọi là chú.

e. Em gái của cha gọi là cô.

g. Em trai của mẹ gọi là cậu.

h. Em gái của mẹ gọi là dì.

2. (trang 50, Tiếng Việt 2 tập 1 dành cho buổi học thứ 2)

Viết lại cách gọi khác ở quê em so với những từ đã điền ở bài tập 1.

M: Quê em gọi chị của cha mẹ là bá.

Trả lời

Quê em gọi em gái của cha là o.

3. (trang 50, Tiếng Việt 2 tập 1 dành cho buổi học thứ 2)

Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống.

(rau trái, nông dân, than vãn, yêu thương, chăm, đi chợ, cực nhọc)

Trong bài Lời cho má, nhà văn Nguyễn Ngọc Tư kể rằng mẹ của cô là một người …………….. lam lũ. Mỗi buổi chiều, bà ………………….. rau. Sáng tinh mơ, bà lại ………………………… để bán các thứ ……………………do chính bà trồng được. Tuy ………….. nhưng không bao giờ bà ……….. Bà là một người mẹ suốt đời tần tảo, lúc nào cũng ………… con.

Trả lời

Trong bài Lời cho má, nhà văn Nguyễn Ngọc Tư kể rằng mẹ của cô là một người nông dân lam lũ. Mỗi buổi chiều, bà chăm rau. Sáng tinh mơ, bà lại đi chợ để bán các thứ rau trái do chính bà trồng được. Tuy cực nhọc nhưng không bao giờ bà than vãn. Bà là một người mẹ suốt đời tần tảo, lúc nào cũng yêu thương con.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Việt lớp 2 Dành cho buổi học thứ hai hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Việt lớp 2 (Dành cho buổi học thứ hai) được biên soạn bám sát nội dung sách Bài tập Tiếng Việt lớp 2 Tập 1, Tập 2 (Dành cho buổi học thứ hai) bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác