Tiếng Việt lớp 2 Tuần 25 Tiết 3 trang 25 (Dành cho buổi học thứ hai)

Lời giải bài tập Tiếng Việt lớp 2 Tuần 25 Tiết 3 trang 25 Dành cho buổi học thứ hai giúp học sinh làm bài tập Tiếng Việt lớp 2 Buổi học thứ hai Tập 1.

Tiếng Việt lớp 2 Tuần 25 Tiết 3 trang 25 (Dành cho buổi học thứ hai)

1. (trang 25, Tiếng Việt 2 tập 2 dành cho buổi học thứ 2)

Đánh dấu X vào Tiếng Việt lớp 2 Tuần 25 Tiết 3 trang 25 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1) trước từ ngữ viết đúng chính tả

a. Tiếng Việt lớp 2 Tuần 25 Tiết 3 trang 25 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)tre trở               Tiếng Việt lớp 2 Tuần 25 Tiết 3 trang 25 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)che chở                      b. Tiếng Việt lớp 2 Tuần 25 Tiết 3 trang 25 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1) buổi trưa             Tiếng Việt lớp 2 Tuần 25 Tiết 3 trang 25 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)buổi chưa  

c.  Tiếng Việt lớp 2 Tuần 25 Tiết 3 trang 25 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)trật tự              Tiếng Việt lớp 2 Tuần 25 Tiết 3 trang 25 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)chật tự                       d.  Tiếng Việt lớp 2 Tuần 25 Tiết 3 trang 25 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)trữ viết                Tiếng Việt lớp 2 Tuần 25 Tiết 3 trang 25 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)chữ viết 

e.  Tiếng Việt lớp 2 Tuần 25 Tiết 3 trang 25 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)trung sức         Tiếng Việt lớp 2 Tuần 25 Tiết 3 trang 25 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)chung sức                  g. Tiếng Việt lớp 2 Tuần 25 Tiết 3 trang 25 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)trín chắn              Tiếng Việt lớp 2 Tuần 25 Tiết 3 trang 25 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)chín chắn   

Trả lời:

a. che chở

b. buổi trưa

c. trật tự

d. chữ viết

e. chung sức

g. chín chắn

2. (trang 25, Tiếng Việt 2 tập 1 dành cho buổi học thứ 2)

Nối tiếng ở cột A với tiếng thích hợp ở cột B rồi viết từ ngữ đã hoàn chỉnh vào chỗ trống.

A

 

B

thô

bệch

tầng

kết

đoàn

kệch

trắng

trệt

 Trả lời: thô kệch, tầng trệt, đoàn kết, trắng bệch.

Tiếng Việt lớp 2 Tuần 25 Tiết 3 trang 25 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

3. (trang 25, Tiếng Việt 2 tập 1 dành cho buổi học thứ 2)

Quan sát tranh, thay lời hai bạn nhỏ, viết lời xin lỗi bác bảo vệ.

Tiếng Việt lớp 2 Tuần 25 Tiết 3 trang 25 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

Trả lời:

Chúng cháu xin lỗi bác vì đã leo trèo, nghịch ngợm, vừa nguy hiểm cho bản thân vừa gây ảnh hưởng đến cây cối của nhà trường. Chúng cháu hứa lần sau sẽ không tái phạm nữa ạ.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Việt lớp 2 Dành cho buổi học thứ hai hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Việt lớp 2 (Dành cho buổi học thứ hai) được biên soạn bám sát nội dung sách Bài tập Tiếng Việt lớp 2 Tập 1, Tập 2 (Dành cho buổi học thứ hai) bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác