Tiếng Việt lớp 2 Tuần 5 Tiết 2 trang 19, 20 (Dành cho buổi học thứ hai)

Lời giải bài tập Tiếng Việt lớp 2 Tuần 5 Tiết 2 trang 19, 20 Dành cho buổi học thứ hai giúp học sinh làm bài tập Tiếng Việt lớp 2 Buổi học thứ hai Tập 1.

Tiếng Việt lớp 2 Tuần 5 Tiết 2 trang 19, 20 (Dành cho buổi học thứ hai)

1. (trang 19, Tiếng việt 2 tập 1 dành cho buổi học thứ 2)

Chọn từ ngữ thích hợp để hoàn thành câu.

a. Người già thường…….(đi bộ, đội mũ, đeo kính) khi đọc báo.

b. Ngày nghỉ, bố tôi thường đưa tôi đến thư viện để…………….(bơi lôi, đọc sách, học hát)

Trả lời:

a. Người già thường đeo kính khi đọc báo.

b. Ngày nghỉ, bố tôi thường đưa tôi đến thư viện để đọc sách.

2. (trang 19, Tiếng việt 2 tập 1 dành cho buổi học thứ 2)

Những từ ngữ nào dưới đây có thể đứng trước từ sách? (Nối cho đúng)

M: đọc sách

Tiếng Việt lớp 2 Tuần 5 Tiết 2 trang 19, 20 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

Trả lời:

 Tiếng Việt lớp 2 Tuần 5 Tiết 2 trang 19, 20 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

3. (trang 19 – 20, Tiếng việt 2 tập 1 dành cho buổi học thứ 2)

Viết 2 câu với mỗi từ ngữ cho trước.

M: ngồi đọc quá lâu

Không nên ngồi đọc quá lâu. Ngồi đọc quá lâu sẽ cong vẹo cột sống.

a. vừa đi vừa học

b. đọc sách thiếu ánh sáng

Trả lời

a. vừa đi vừa học

Không nên vừa đi vừa học. Vừa đi vừa học có thể gây tai nạn.

b. đọc sách thiếu ánh sáng

Không nên đọc sách thiếu ánh sáng. Đọc sách thiếu ánh có thể dẫn đến cận thị.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Việt lớp 2 Dành cho buổi học thứ hai hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Việt lớp 2 (Dành cho buổi học thứ hai) được biên soạn bám sát nội dung sách Bài tập Tiếng Việt lớp 2 Tập 1, Tập 2 (Dành cho buổi học thứ hai) bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác