100 câu trắc nghiệm Toán 10 Chương 6 (có đáp án): Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác

100 câu trắc nghiệm Toán 10 Chương 6 (có đáp án): Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác

Tài liệu tổng hợp 100 câu hỏi & bài tập trắc nghiệm Toán lớp 10 phần Đại số Chương 6: Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác chọn lọc, có lời giải chi tiết được biên soạn theo từng bài học giúp học sinh ôn luyện và học tốt môn Toán lớp 10.

Trắc nghiệm Cung và góc lượng giác có đáp án

Câu 1: Góc lượng giác có số đo 2700° thì có số đo theo rađian là

A. 27;

B. 15π;

C. -27π;

D. -15π.

12 câu trắc nghiệm Cung và góc lượng giác có đáp án

Chọn đáp án B

Câu 2: Cho góc lượng giác (Ou, Ov) có số đo theo rađian là π/3. Các góc lượng giác sau đây có cùng tia đầu Ou, hỏi góc nào có tia cuối Ov?

12 câu trắc nghiệm Cung và góc lượng giác có đáp án

Hai góc có cùng tia đầu và tia cuối khi số đo của chúng chênh lệch nhau một số nguyên lần 2π.

Kiểm nghiệm thấy 12 câu trắc nghiệm Cung và góc lượng giác có đáp án, tức là hai góc π/3 và -5π/3 có cùng tia đầu và tia cuối.

Chọn đáp án D

Câu 3: Góc lượng giác có số đo -3060° thì có số đo theo rađian là

A. 17;

B. 8,5π;

C. -17π;

D. -8,5π.

12 câu trắc nghiệm Cung và góc lượng giác có đáp án

Chọn đáp án C

Câu 4: Góc lượng giác có số đo a° thì có số đo theo rađian là

12 câu trắc nghiệm Cung và góc lượng giác có đáp án

12 câu trắc nghiệm Cung và góc lượng giác có đáp án

Chọn đáp án C

Câu 5: Góc lượng giác có số đo π/12 thì có số đo theo độ là

A. 12°;

B. 15°;

C. -12°;

D. -15°.

12 câu trắc nghiệm Cung và góc lượng giác có đáp án

Chọn đáp án B

Câu 6: Góc lượng giác có số đo 180 rad thì có số đo theo độ là

12 câu trắc nghiệm Cung và góc lượng giác có đáp án

12 câu trắc nghiệm Cung và góc lượng giác có đáp án

Chọn đáp án A

Câu 7: Góc lượng giác có số đo α rad thì có số đo theo độ là

12 câu trắc nghiệm Cung và góc lượng giác có đáp án

12 câu trắc nghiệm Cung và góc lượng giác có đáp án

Chọn đáp án B

Câu 8: Cho góc lượng giác (Ou, Ov) có số đo theo rađian là -π/4.

Các góc lượng giác sau đây cùng có tia đầu Ou, hỏi góc nào có tia cuối Ov?

12 câu trắc nghiệm Cung và góc lượng giác có đáp án

12 câu trắc nghiệm Cung và góc lượng giác có đáp án

Chọn đáp án A

Câu 9: Cho góc lượng giác (Ou, Ov) có số đo 1756°.

Các góc lượng giác sau đây cùng có tia đầu Ou, hỏi góc nào có tia cuối Ov?

A. 3452°;

B. 4636°;

C. 5726°;

D. 1344°.

Hai góc lượng giác có cùng tia đầu, tia cuối nếu chúng hơn kém nhau k.2π(k nguyên) hay chính là hơn kém nhau k.360° (k nguyên)

Ta có: 1756° - 4636° = -2880° = -8.360°

Do đó, góc 4636° cũng có tia đầu là tia Ou, tia cuối là tia Ov.

Chọn đáp án B

Câu 10: Trên một đường tròn định hướng, cặp cung lượng giác nào sau đây có cùng điểm đầu và điểm cuối?

12 câu trắc nghiệm Cung và góc lượng giác có đáp án

Trên một đường tròn định hướng, cặp cung lượng giác có cùng điểm đầu và điểm cuối nếu chúng chúng hơn kém nhau k.2π (k nguyên) hay chính là hơn kém nhau k.360° (k nguyên)

Ta có: 12 câu trắc nghiệm Cung và góc lượng giác có đáp án

Do đó, cặp cung lượng giác này có cùng điểm đầu và điểm cuối.

Chọn đáp án A

Trắc nghiệm Giá trị lượng giác của góc (cung) lượng giác có đáp án

Câu 1: Giá trị nào sau đây mang dấu dương?

A. sin290°;

B. cos290°;

C. tan290°;

D. cot290°.

17 câu trắc nghiệm Giá trị lượng giác của góc (cung) lượng giác có đáp án

Chọn đáp án B

Câu 2: 17 câu trắc nghiệm Giá trị lượng giác của góc (cung) lượng giác có đáp án bằng

17 câu trắc nghiệm Giá trị lượng giác của góc (cung) lượng giác có đáp án

17 câu trắc nghiệm Giá trị lượng giác của góc (cung) lượng giác có đáp án

Chọn đáp án B

Câu 3: Cho 17 câu trắc nghiệm Giá trị lượng giác của góc (cung) lượng giác có đáp án. Khi đó tan α bằng

17 câu trắc nghiệm Giá trị lượng giác của góc (cung) lượng giác có đáp án

17 câu trắc nghiệm Giá trị lượng giác của góc (cung) lượng giác có đáp án

Chọn đáp án A

Câu 4: Giá trị nào sau đây mang dấu dương?

17 câu trắc nghiệm Giá trị lượng giác của góc (cung) lượng giác có đáp án

17 câu trắc nghiệm Giá trị lượng giác của góc (cung) lượng giác có đáp án

Chọn đáp án A

Câu 5: Giá trị nào sau đây mang dấu âm?

17 câu trắc nghiệm Giá trị lượng giác của góc (cung) lượng giác có đáp án

17 câu trắc nghiệm Giá trị lượng giác của góc (cung) lượng giác có đáp án

Chọn đáp án A

Câu 6: Góc (cung) lượng giác nào mà hai giá trị sin và cosin của nó trái dấu?

A. 100°;

B. 80°;

C. -95°;

D. -300°.

Khi góc (cung) lượng giác thuộc góc phần tư thứ (II) hoặc (IV) thì hai giá trị sin và cosin của nó trái dấu nhau.

Chọn đáp án A

Câu 7: Góc (cung) lượng giác nào mà hai giá trị và của nó cùng dấu?

17 câu trắc nghiệm Giá trị lượng giác của góc (cung) lượng giác có đáp án

Khi góc (cung) lượng giác thuộc góc phần tư thứ (I) hoặc (III) thì hai giá trị sin và cosin của nó cùng dấu nhau. Điểm M biểu diễn điểm cuối của cung -3π/5 nằm trong góc phần tư thứ (III).

Chọn đáp án C

Câu 8:cos 420° bằng

17 câu trắc nghiệm Giá trị lượng giác của góc (cung) lượng giác có đáp án

17 câu trắc nghiệm Giá trị lượng giác của góc (cung) lượng giác có đáp án

Chọn đáp án C

Câu 9:17 câu trắc nghiệm Giá trị lượng giác của góc (cung) lượng giác có đáp án bằng

17 câu trắc nghiệm Giá trị lượng giác của góc (cung) lượng giác có đáp án

17 câu trắc nghiệm Giá trị lượng giác của góc (cung) lượng giác có đáp án

Chọn đáp án D

Câu 10: Cotan của góc (cung) lượng giác nào bằng 17 câu trắc nghiệm Giá trị lượng giác của góc (cung) lượng giác có đáp án?

17 câu trắc nghiệm Giá trị lượng giác của góc (cung) lượng giác có đáp án

17 câu trắc nghiệm Giá trị lượng giác của góc (cung) lượng giác có đáp án

Chọn đáp án A

Xem thêm các Bài tập & Câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 10 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học