50 câu trắc nghiệm Toán 10 Chương 2 (có đáp án): Hàm số bậc nhất và bậc hai

50 câu trắc nghiệm Toán 10 Chương 2 (có đáp án): Hàm số bậc nhất và bậc hai

Tài liệu tổng hợp 100 câu hỏi & bài tập trắc nghiệm Toán lớp 10 phần Đại số Chương 2: Hàm số bậc nhất và bậc hai chọn lọc, có lời giải chi tiết được biên soạn theo từng bài học giúp học sinh ôn luyện và học tốt môn Toán lớp 10.

Trắc nghiệm Hàm số có đáp án

Câu 1: Công thức nào sau đây không phải là hàm số?

18 câu trắc nghiệm Hàm số có đáp án

Công thức |y| = 5x, ứng với x > 0 tìm được hai giá trị của y là y = 5x và y = -5x nên |y| = 5x không phải là hàm số.

Chọn đáp án D

Câu 2: Tập xác định của hàm số 18 câu trắc nghiệm Hàm số có đáp án là: 18 câu trắc nghiệm Hàm số có đáp án

18 câu trắc nghiệm Hàm số có đáp án

Chọn đáp án D

Câu 3: Cho hàm số 18 câu trắc nghiệm Hàm số có đáp án. Tính f(√5 - √3).

18 câu trắc nghiệm Hàm số có đáp án

18 câu trắc nghiệm Hàm số có đáp án

Chọn đáp án C

Câu 4: Xét tính chẵn, lẻ của hai hàm số f(x) = -|x| và g(x) = |x + 1| - |x - 1|.

A. f(x) là hàm số chẵn, g(x) là hàm số chẵn;

B. f(x) là hàm số lẻ, g(x) là hàm số chẵn;

C. f(x) là hàm số lẻ, g(x) là hàm số lẻ;

D. f(x) là hàm số chẵn, g(x) là hàm số lẻ.

18 câu trắc nghiệm Hàm số có đáp án

Chọn đáp án D

Câu 5: Xét tính đồng biến và nghịch biến của hàm số y = f(x) = -x2 + 4x - 2 trên các khoảng (-∞ 2) và (2; +∞) .

A. f(x) đồng biến trên khoảng (-∞ 2) và nghịch biến trên khoảng (2; +∞);

B. f(x) đồng biến trên cả hai khoảng (-∞ 2) và (2; +∞);

C. f(x) nghịch biến trên khoảng (-∞ 2) và đồng biến trên khoảng (2; +∞);

D. f(x) nghịch biến trên cả hai khoảng (-∞ 2) và (2; +∞).

18 câu trắc nghiệm Hàm số có đáp án

Chọn đáp án A

Câu 6: Tập xác định của hàm số 18 câu trắc nghiệm Hàm số có đáp án là:

18 câu trắc nghiệm Hàm số có đáp án

18 câu trắc nghiệm Hàm số có đáp án

Chọn đáp án B

Câu 7: Tập xác định của hàm số 18 câu trắc nghiệm Hàm số có đáp án là:

18 câu trắc nghiệm Hàm số có đáp án

18 câu trắc nghiệm Hàm số có đáp án

Chọn đáp án C

Câu 8: Cho hàm số 18 câu trắc nghiệm Hàm số có đáp án . Khi đó:

18 câu trắc nghiệm Hàm số có đáp án

Ta có:

f(-1) = 3.(-1) = -3

f(-2)= 3.(-2) = -6

f(2) = 22 + 2 = 6

f(0) = 02 + 2 = 2

Chọn đáp án C

Câu 9: Tìm m để hàm số 18 câu trắc nghiệm Hàm số có đáp án xác định trên khoảng (0; 5).

18 câu trắc nghiệm Hàm số có đáp án

18 câu trắc nghiệm Hàm số có đáp án

Chọn đáp án D

Câu 10: Hàm số 18 câu trắc nghiệm Hàm số có đáp án nghịch biến trên khoảng nào sau đây?

18 câu trắc nghiệm Hàm số có đáp án

18 câu trắc nghiệm Hàm số có đáp án

Chọn đáp án A

Trắc nghiệm Hàm số y = ax + b có đáp án

Câu 1: Xác định các hệ số của a và b để đồ thị của hàm số y = ax + b đi qua điểm M(1; 7) và N(0; 3).

17 câu trắc nghiệm Hàm số y = ax + b có đáp án

17 câu trắc nghiệm Hàm số y = ax + b có đáp án

Chọn đáp án B

Câu 2: Cho đường thẳng 17 câu trắc nghiệm Hàm số y = ax + b có đáp án. Đường thẳng d2 đi qua A(2; 4) và song song với d1 có phương trình là:

17 câu trắc nghiệm Hàm số y = ax + b có đáp án

17 câu trắc nghiệm Hàm số y = ax + b có đáp án

Chọn đáp án C

Câu 3: Cho hàm số 17 câu trắc nghiệm Hàm số y = ax + b có đáp án. Kết luận nào sau đây là đúng?

17 câu trắc nghiệm Hàm số y = ax + b có đáp án

17 câu trắc nghiệm Hàm số y = ax + b có đáp án

Chọn đáp án B

Câu 4: Đâu là đồ thị hàm số y = 2|x| - 1.

17 câu trắc nghiệm Hàm số y = ax + b có đáp án

17 câu trắc nghiệm Hàm số y = ax + b có đáp án

17 câu trắc nghiệm Hàm số y = ax + b có đáp án

Nhận xét: Học sinh có thể nhầm khi cho y = 2|x| - 1 = 2x - 1 (phương án A) hoặc y = 2|x| - 1 = -2x - 1 (phương án B), hoặc chọn nhầm các nhánh (phương án D).

Chọn đáp án C

Câu 5: Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số bậc nhất?

17 câu trắc nghiệm Hàm số y = ax + b có đáp án

17 câu trắc nghiệm Hàm số y = ax + b có đáp án

Chọn đáp án C

Câu 6: Đường thẳng y = -3x + 1 có hệ số góc là:

A. 1/3

B. 1

C. 3

D. -1/3

17 câu trắc nghiệm Hàm số y = ax + b có đáp án

Chọn đáp án D

Câu 7: Tọa độ các giao điểm của đồ thị hàm số y = -3x + 1 với các trục Ox, Oy lần lượt là:

17 câu trắc nghiệm Hàm số y = ax + b có đáp án

Cho x = 0 thì y = 1 ta được điểm (0 ;1)

Cho y = 0 thì x = 1/3 ta được điểm (1/3; 0)

Vậy tọa độ các giao điểm của đồ thị hàm số y = -3x + 1 với các trục Ox, Oy lần lượt là: (1/3; 0) và (0;1)

Chọn đáp án B

Câu 8: Đường thẳng y = 2x – 4 cắt hai trục Ox, Oy lần lượt tại A và B. Tính diện tích tam giác OAB.

A. 2

B. 4

C. 6

D. 8

17 câu trắc nghiệm Hàm số y = ax + b có đáp án

Chọn đáp án B

Câu 9: Cho hàm số 17 câu trắc nghiệm Hàm số y = ax + b có đáp án. Kết luận nào sau đây là đúng?

17 câu trắc nghiệm Hàm số y = ax + b có đáp án

17 câu trắc nghiệm Hàm số y = ax + b có đáp án

Chọn đáp án B

Câu 10: Phương trình của đường thẳng đi qua hai điểm A(-3; 4) và B(4; -3) là:

A. y = -x

B. y = -x + 1

C. y = x + 7

D. y = -x - 7

Gọi phương trình đường thẳng đi qua hai điểm A(-3; 4) và B(4; -3) là y = ax + b

Thay tọa độ hai điểm A và B vào phương trình đường thẳng ta được :

17 câu trắc nghiệm Hàm số y = ax + b có đáp án

Vậy phương trình đường thẳng cần tìm là: y = -x + 1.

Chọn đáp án B

Xem thêm các Bài tập & Câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 10 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học