Bài tập trắc nghiệm Điều chế - Nhận biếtChuyên đề: Andehit - xeton - Axit cacboxylic

Bài tập trắc nghiệm Điều chế - Nhận biết

Câu 1: Dãy gồm các chất đều điều chế trực tiếp (bằng một phản ứng) tạo ra anđehit axetic là

A. C2H5OH, C2H2, CH3COOC2H5.     B. HCOOC2H3, C2H2, CH3COOH.

C. C2H5OH, C2H4, C2H2.    D. CH3COOH, C2H2, C2H4.

Quảng cáo

Câu 2: Có thể dùng một chất nào trong các chất dưới đây để nhân biết được các chất: ancol etylic, glixerol, anđehit axetic đựng trong ba lọ mất nhãn ?

A. Đồng (II) hiđroxit.     B. Quỳ tím.     C. Kim loại natri.    D. Dung dịch AgNO3/ NH3.

Câu 3: Phản ứng dùng để nhận biết andehit là

A. Phản ứng este hóa.     B. Phản ứng cộng tạo ra ancol bậc 1

C. Phản ứng tráng bạc     D. Phản ứng tác dụng với Na giải phóng hydro.

Câu 4: Nhận biết các chất sau: andehit axetic, axeton và axetilen đựng trong 3 lọ mất nhãn chỉ dung một hóa chat?

A. Đồng (II) hiđroxit.     B. Quỳ tím.    C. Kim loại natri.    D. Dung dịch AgNO3/ NH3.

Câu 5: Phát biểu nào không đúng

A. Nhỏ nước brom vào dung dịch andehit axetic thì nước brom bị mất màu.

B. Nhỏ nước brom vào dung dịch xeton, màu của nước brom không bị mất.

Quảng cáo

C. Dung dịch KMnO4 phân biệt được andehit và stiren.

D. Nhỏ dung dịch thuốc tím vào dung dịch xeton màu tím không bị mất.

Câu 6: Cho sơ đồ chuyển hoá sau: Chuyên đề Hóa học lớp 11Vậy C là chất nào sau đây ?

A. Rượu etylic     B. Anđehit axetic    C. Anđehit fomic    D. Rượu metylic

Câu 7: Cho sơ đồ chuyển hoá sau: Chuyên đề Hóa học lớp 11

Vậy A, B, C lần lượt là

A. C2H4, C2H5OH, CH3CHO    B. C2H2, C2H5OH, CH3CHO

C. C2H2, CH3CHO, C2H5OH    D. C2H5OH¸ CH3CHO, C2H2

Câu 8: Từ C2H2 để điều chế HCHO cần ít nhất bao nhiêu phản ứng:

A. 6    B. 2    C. 3    D. 4

Câu 9: Để điều chế CH3CHO từ Al4C3 cần ít nhất bao nhiêu phương trình phản ứng:

A. 2    B. 3    C. 4    D. 5

Câu 10: Axetanđehit không thể tổng hợp trực tiếp từ:

A. Vinylaxetat    B. C2H4    C. C2H2    D. C2H6

Đáp án và hướng dẫn giải

Quảng cáo
1. C2. A3. C4. D5. C
6. B7. C8. C9. B10. D

Tham khảo các bài Chuyên đề 9 Hóa 11 khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


chuyen-de-andehit-xeton-axit-cacboxylic.jsp


Khóa học 12