Bài tập trắc nghiệm Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp của andehi - xetonChuyên đề: Andehit - xeton - Axit cacboxylic

Bài tập trắc nghiệm Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp của andehi - xeton

Câu 1: Anđehit là hợp chất có chứa nhóm chức

A. (-COOH).     B. (-NH2).    C. (-CHO).    D. (-OH).

Quảng cáo

Câu 2: Công thức của ankanal là

A. CnH2nO (n≥1)    B. CnH2n+1CHO (n≥0)

C. CnH2n+1O (n≥1)    D. Câu A, B đều đúng.

Câu 3: Một chất hữu cơ A có công thức tổng quát dạng CnH2nO thì A có thể là:

A. Anđehit đơn chức không no    B. Rượu hay ete đơn chức no mạch hở

C. Xeton đơn chức no mạch hở    D. Phenol đơn chức.

Câu 4: Hợp chất cacbonyl C4H8O có bao nhiêu đồng phân :

A. 1    B. 2    C. 3    D. 4

Câu 5: C5H10O có số lượng đồng phân anđehit có nhánh là

A. 2    B. 3     C. 4    D. 5

Quảng cáo

Câu 6: HCHO có tên gọi là

A. Anđehit fomic     B. Metanal    C. Fomanđehit     D.Tất cả đều đúng

Câu 7: CH3CH2CH2CHO có tên gọi là:

A. propan-1-al    B. propanal     C. butan-1-al     D. butanal.

Câu 8: Chất CH3–CH2–CH2–CO–CH3 có tên là gì ?

A.pentan-4-on    B.pentan-4-ol     C.pentan-2-on     D.pentan-2-ol

Câu 9: Tên gọi của CH3-CH(C2H5)CH2-CHO là

A. 3- Etyl butanal     B. 3-Metyl pentanal C. 3-Metyl butanal-1    D. 3-Etyl butanal

Câu 10: Hợp chất.Chuyên đề Hóa học lớp 11

có tên gọi là:

A. Đimetyl xeton.     B. Vinyletyl xeton.     C. Etylvinyl xeton.    D. Penten-3-ol.

Đáp án và hướng dẫn giải

Quảng cáo
1. C2. D3. C4. D5. B
6. D7. D8. C9. B10. C

Tham khảo các bài Chuyên đề 9 Hóa 11 khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


chuyen-de-andehit-xeton-axit-cacboxylic.jsp


Khóa học 12