Bài tập trắc nghiệm Đồng đẳng, đồng phân và danh phápChuyên đề: Andehit - xeton - Axit cacboxylic

Bài tập trắc nghiệm Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp

Câu 1: Số đồng phân của axit C4H6O2 là:

A. 2     B. 3    C. 4    D.5

Quảng cáo

Câu 2: Trong các đồng phân axit cacboxylic không no, mạch hở có công thức phân tử là C4H6O2. Axit có đồng phân cis-trans là:

A. CH2=CH-CH2COOH.    B. CH3CH=CHCOOH

C. CH2=C(CH3)COOH.     D. Không chất nào có đồng phân cis-trans.

Câu 3: Chất CH3CH(CH3)CH2COOH có tên là gì?

A. Axit 2-metylpropanoic    B. Axit 2-metylbutanoic

C .Axit 3-metylbutanoic     D. Axit 3-metylbutan-1-oic

Câu 4: Tên gọi của axit CH2=C(CH3)COOH là:

A. Axit 2-metylpropenoic    B. Axit 2-metyl-propanoic

C. Axit metacrylic    D. A, C đều đúng.

Quảng cáo

Câu 5: Cho axit X có CTCT CH3CH(CH3)CH2CH2COOH.Tên của X là:

A. Axit 2-metylpentanoic     B. Axit 2-metylbutanoic

C. Axit isohexanoic    D. Axit 4-metylpentanoic.

Câu 6: Công thức nào dưới đây là của axit 2,4-đimetylpentanoic?

A.CH3CH(CH3)CH(CH3)CH2COOH    B.CH3CH(CH3)CH2CH(CH3)COOH

C.CH3C(CH3)2CH2CH(CH3)COOH    D.CH(CH3)2CH2CH2COOH.

Câu 7: Ba chất hữu cơ A, B, C có cùng nhóm định chức, có công thức phân tử tương ứng là CH2O2, C2H4O2, C3H4O2. Tên các chất A, B, C lần lượt là

A. axit fomic, axit axetic, axit metacrylic.

B. metyl fomat, metyl axetat, metyl acrylat.

Quảng cáo

C. axit fomic, axit acrylic, axit propionic.

D. axit fomic, axit axetic, axit acrylic.

Câu 8: Giấm ăn là dung dịch có nồng độ 2 – 5% của:

A. Axit fomic.    B. Axit axetic.     C. Axit propionic.     D. Axit acrylic.

Câu 9: Sắp xếp các hợp chất: CH3COOH, C2H5OH và C6H5OH theo thứ tự tăng axit. Trường hợp nào sau đây đúng:

A. C2H5OH < CH3COOH < C6H5OH    B. C6H5OH < CH3COOH < C2H5OH

C. CH3COOH < C6H5OH < C2H5OH    D. C2H5OH < C6H5OH < CH3COOH

Câu 10: Cho các chất: axit propionic (X), axit axetic (Y), ancol etylic (Z) và đimetyl ete (T). Dãy các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi là

A. T, Z, Y, X.    B. Z, T, Y, X.    C. T, X, Y, Z.    D. Y, T, X, Z.

Đáp án và hướng dẫn giải

1. C2. B3. C4. D5. D
6. B7. D8. B9. D10. A

Tham khảo các bài Chuyên đề 9 Hóa 11 khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


chuyen-de-andehit-xeton-axit-cacboxylic.jsp


Khóa học 12