Điều chế và nhận biếtChuyên đề: Andehit - xeton - Axit cacboxylic

Điều chế và nhận biết

I. Phương pháp giải

- Nắm rõ các phương pháp điều chế axit.

- Nhận biết axit dung quỳ tím; axit HCOOH, muối của axit HCOOH dùng AgNO3/NH3; axit không no nhận biết bằng dung dịch thuốc tím, dung dịch nước brom.

Quảng cáo

II. Ví dụ

Bài 1: Nhận biết các chất hữu cơ sau đây đựng trong các bình không nhãn: Axit axetic; Acrolein; Axetanđehit; Axit fomic; Axit acrilic và n-Propylaxetilen.

Trả lời

Axit acrilicAxit axeticAxetanđehitAxit fomicn-Propylaxetilen
AgNO3/NH3__↓Ag đen↓Ag đen↓ C3H7C≡CAg trắng
Na_↑H2
Dung dich BromMất màu_

Phương trình phản ứng:

CH3CHO + 2AgNO3 + NH3 + H2O → CH3COONH4 + 2Ag↓ + NH4NO3

HCOOH + 2AgNO3 + 2NH3 + H2O → (NH4)2CO3 + 2Ag↓ + NH4NO3

C3H7C≡CH + AgNO3 + NH3 → C3H7C≡CAg↓ + NH4NO3

Quảng cáo

HCOOH + Na → HCOONa + H2

CH2=CHCOOH + Br2 → CH2Br-CHBrCOOH

Bài 2: Từ iso-butan viết các phương trình phản ứng điều chế: Poliisobutilen; Thủy tinh hữu cơ (polimetylmetacrilat; plexiglas). Các chất vô cơ, xúc tác có sẵn.

Trả lời

CH3CH(CH3)CH3 cracking→ CH4 + C3H6

CH4 + Cl2 a/s 1:1→ CH3Cl + NaOH → CH3OH + NaCl

CH3CH(CH3)CH3 đề hidro hóa→ CH2=CH(CH3)CH3

nCH2=CH(CH3)CH3 to→ -(-CH2-CH(CH3)2-)-n

CH2=CH(CH3)CH3 + Cl2 500o→ CH2=CH(CH3)CH2Cl

CH2=CH(CH3)CH2Cl + NaOH → CH2=CH(CH3)CH2OH

CH2=CH(CH3)CH2OH + [O] to→ CH2=CH(CH3)COOH

CH2=CH(CH3)COOH + CH3OH → CH2=CH(CH3)COOCH3

CH2=CH(CH3)COOCH3 to→ -(CH2-CH(CH3)(COOCH3)-n

Quảng cáo

Tham khảo các bài Chuyên đề 9 Hóa 11 khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


chuyen-de-andehit-xeton-axit-cacboxylic.jsp


Khóa học 12