Đề kiểm tra 1 tiết Vật Lí lớp 6 Chương 2 có đáp án (Đề 1)Đề kiểm tra Vật Lí lớp 6 Chương 2

Thời gian: 45 phút

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng và ghi vào bài làm chữ cái đứng trước phương án đó cho các câu từ 1 đến 8.

Câu 1: Khi làm lạnh vật rắn thì khối lượng riêng của vật tăng vì

Quảng cáo

 A. khối lượng của vật răng, thể tích của vật giảm

 B. khối lượng của vật giảm, thể tích của vật giảm

 C. khối lượng của vật không đổi, thể tích của vật giảm

 D. khối lượng của vật tăng, thể tích của vật không đổi

Câu 2: Hiện tượng nào sau đây xảy ra khi nung nóng một vật rắn?

 A. Khối lượng của vật tăng;

 B. Khối lượng của vật giảm;

 C. Khối lượng riêng của vật tăng;

 D. Khối lượng riêng của vật giảm.

Câu 3: Chọn câu trả lời đúng.

Không thể dùng nhiệt kế rượu để đo nhiệt độ của hơi nước đang sôi vì:

 A. Rượu sôi ở nhiệt độ cao hơn 100°C.

 B. Rượu sôi ở nhiệt độ thấp hơn 100°C.

 C. Rượu đông đặc ở nhiệt độ thấp hơn 100°C.

 D. Rượu đông đặc ở nhiệt độ thấp hơn 100°C.

Câu 4: Trong hiện tượng sau đây hiện tượng nào liên quan tới sự nóng chảy?

 A. Ngọn nến đang cháy

 B. Ngọn dầu đang chảy.

 C. Cục đá lạnh đang tan ra.

 D. Tuyết rơi vào mùa đông ở các xứ lạnh.

Quảng cáo

Câu 5: Tốc độ bay hơi của nước đựng trong một bình hình trụ càng lớn khi:

 A. Nước trong cốc càng nhiều.

 B. Nước trong cốc càng ít.

 C. Cốc được đặt ở ngoài sân.

 D. Cốc được đặt ở trong nhà.

Câu 6: Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào có liên quan đến sự ngưng tụ ?

 A. Quần áo khô đi khi phơi nắng.

 B. Nước đựng trong chum cạn dần.

 C. Sự tạo thành lớp khói trắng ở vòi ấm khi đun nước.

 D. Cả ba hiện tượng trên.

Câu 7: Thủy ngân có nhiệt độ nóng chảy là -39°C và nhiệt độ sôi là 257°C. Khi trong phòng có nhiệt độ là 30°C thì thủy ngân

 A. Chỉ tồn tại ở thể lỏng.

 B. Tồn tại ở cả thể lỏng và thể hơi.

 C. Chỉ tồn tại ở thể hơi.

 D. Tồn tại ở cả thể lỏng, thể rắn và thể hơi.

Câu 8: Sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của thí nghiệm đun nóng liên tục một lượng nước đá trong một bình không kín được biểu diễn như hình sau.

Đề kiểm tra 1 tiết Vật Lí lớp 6 Chương 2 có đáp án (Đề 1)

Đoạn nào của đường biểu diễn cho biết nước không tồn tại ở thể lỏng?

 A. đoạn CD.

 B. đoạn BC

 C. đoạn AB.

 D. đoạn OA và CD.

II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 9: Đố vui

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Gió, mây, sấm, chớp có rồi

“Tôi” mà chưa có thì trời chưa mưa!

Đối “tôi” ở đây là gì?

Câu 10: Giải thích vì sao khi người ta phơi quần áo, muốn quần áo nhanh khô thì ta thường phơi ngoài nắng to và để quần áo nơi thoáng gió?

Câu 11: Trong bài thực hành đo nhiệt độ, một học sinh thu được kết quả như ở bảng sau:

Đề kiểm tra 1 tiết Vật Lí lớp 6 Chương 2 có đáp án (Đề 1)

a) Khi đun thì nhiệt độ của nước trong bình thay đổi thế nào?

b) Vẽ đồ thị biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của nước theo thời gian đun. (Trục nằm ngang ghi giá trị thời gian theo phút, trục thẳng đứng ghi giá trị nhiệt độ theo °C).

Câu 12: Cho nhiệt độ trong phòng là 27°C. Em hãy đổi ra nhiệt độ trong nhiệt gai Farenhai và nhiệt gia Kenvin.

Đáp án & Hướng dẫn giải

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4 điểm)

  Các câu từ 1 đến 8, mỗi câu đúng cho 0,5 điểm.

Đề kiểm tra 1 tiết Vật Lí lớp 6 Chương 2 có đáp án (Đề 1)

Câu 1: Chọn C

Ta có: Đề kiểm tra 1 tiết Vật Lí lớp 6 Chương 2 có đáp án (Đề 1) trong đó: khối lượng m của vật không đổi, khối lượng riêng (D) tăng thì thể tích của vật giảm.

Câu 2: Chọn D.

Vì khối lượng riêng Đề kiểm tra 1 tiết Vật Lí lớp 6 Chương 2 có đáp án (Đề 1) và thể tích V tăng, m không đổi

Câu 3: Chọn B

Vì rượu sôi ở 80°C thấp hơn nhiệt độ sôi của nước là 100°C nên không thể dùng nhiệt kế rượu để đo nhiệt độ sôi của hơi nước.

Câu 4: Chọn C

Vì cục nước đá chuyển từ thể rắn sang thể lỏng nên nó liên quan tới sự nóng chảy.

Câu 5: Chọn C.

Tốc độ bay hơi của một chất lỏng phụ thuộc vào nhiệt độ, gió, vì vậy nước trong cốc ngoài sân có nhiệt độ cao và gió mạnh mạnh hơn nên nước đựng trong cốc bay hơi càng nhanh.

Câu 6: Chọn C

Sự tạo thành lớp khói trắng ở vòi ấm khi đun nước là sự ngưng tự của hơi nước khi gặp nhiệt độ môi trường bên ngoài ấm thấp hơn.

Câu 7: Chọn B.

Khi trong phòng có nhiệt độ là 30°C thì thủy ngân tồn tại ở cả thể lỏng và thể hơi.

Câu 8: Chọn A.

Đoạn CD của đường biểu diễn cho biết nước không tồn tại ở thể lỏng mà ở đây là thể hơi (nhiệt độ trên 100℃).

II. TỰ LUẬN (6 điểm) (6 điểm)

Câu 9:

“Tôi” ở đây là Sự ngưng tụ, vì nếu hơi nước trong khí quyển không ngưng tụ thành nước thì không thể có mưa.

Câu 10:

- Khi phơi quần áo, ta muốn quần áo nhanh khô, tức là làm cho nước trong quần áo bay hơi đi.

- Tốc độ bay hơi phụ thuộc vào nhiệt độ, gió và diện tích mặt thoáng.

- Vậy để quần áo nhanh khô ta phải phơi ngoài nắng to để có nhiệt độ cao hơn, để quần áo nơi thoáng gió để tăng lượng gió làm hơi nước bay đi nhanh.

Câu 11:

a) Khi đun, nhiệt độ của nước tăng lên.

b) - Biểu diễn đúng các điểm;

- Vẽ đúng đồ thị.

Đề kiểm tra 1 tiết Vật Lí lớp 6 Chương 2 có đáp án (Đề 1)

Câu 12:

Đổi sang các nhiệt độ trong nhiệt gai Farenhai và nhiệt gia Kenvin như sau:

+ Nhiệt gai Farenhai: 27°C = 0°C + 27°C = 32°F + (27 x 1,8°F) = 80,6°F.

+ Nhiệt gia Kenvin: 27°C = 0°C + 27°C = 273°K + (27 x 1K) = 300K

Xem thêm các Đề kiểm tra Vật Lí lớp 6 có đáp án, hay khác:

Mục lục các đề kiểm tra Vật Lí 6 khác:

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 6 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Văn 6 - Cô Ngọc Anh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Loạt bài Đề kiểm tra Vật Lí 6 | Đề thi Vật Lí 6 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Vật Lí lớp 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-vat-li-lop-6-chuong-2.jsp


s