Đề kiểm tra 15 phút Sinh học 6 có đáp án (Đề 2)Đề kiểm tra 15 phút Sinh học 6 có đáp án (Đề 2)

Câu 1: Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau: thụ tinh là hiện tượng tế bào sinh dục …(1)…của hạt phấn kết hợp với tế bào sinh dục …(2)…có trong noãn tạo thành tế bào…(3)…

A. (1): đực; (2): cái; (3): hợp tử

B. (1): cái; (2): đực; (3): nõan

C. (1): cái; (2): đực; (3); hợp tử

D. (1): đực; (2): cái; (3); noãn

Quảng cáo

Câu 2: Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện Nghĩa của câu sau: sau khi thụ tinh, hợp tử phát triển thành …(1)…, noãn phát triển thành…(2)…chứa phôi, …(3)..phát triển thành…(4)…chứa hạt

A. (1). Noãn; (2): quả; (3): bao phấn; (4): phôi

B. (1). Phôi; (2): bao phấn; (3). Bao hoa; (4): quả

C. (1). Phôi; (2): hạt; (3). Bầu nhụy; (4): quả

D. (1). Noãn; (2): hạt; (3): bầu nhụy; (4): phôi

Câu 3: ở thực vật, sinh sản hữu tính là hình thức sinh sản

A. Có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái

B. Hình thành cá thể mới từ một phần của cơ quan sinh dưỡng ( rễ, thân , lá)

C. Có sự tham gia của cây bố và cây mẹ

D. Là cắt một đoạn cành có đủ mắt, chồi cắm xuống đất ẩm cho cành đó bén rễ, phát triển thành cây mới

Quảng cáo

Câu 4: Ở thực vật có hoa, noãn gồm bao nhiêu nhân?

A.8           B.7           C.6          D.4

Câu 5: Ở thực vật có hoa, noãn gồm bao nhiêu tế bào?

A.8           B.7           C.6           D.5

Câu 6: Ở thực vật có hoa, mỗi hạt phấn có bao nhiêu tế bào sinh dục đực tham gia vào quá trình thụ tinh

A.1           B.8           C.7           D.2

Câu 7: Dựa vào số lưỡng noãn trong một hoa, em hãy cho buết cây nào dưới đây không cùng nhóm với những cây còn lại?

A.vải           B.xoài           C.bưởi           D.chôm chôm

Câu 8: Hoa nào dưới đây thường chỉ có một noãn trong mỗi hoa?

A.xoài           B.chanh           C.hồng xiêm           D.ổi

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Câu 9: ở thực vật có hoa , có bao nhiêu tế bào của noãn tham gia vào quá trình thụ tinh?

A.8           B.3           C.7           D.2

Câu 10: Hiện tượng thụ tinh kép không có ở thực vật nào dưới đây?

A.lúa           B.tre           c.thông           D.cau

Đáp án

1.A 2.C 3.A 4.A 5.B 6.D 7.C 8.A 9.B 10.C

Các đề kiểm tra 15 phút Sinh học 6 học kì 2 khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Sinh học 6:

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 6 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Văn 6 - Cô Ngọc Anh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Loạt bài Đề kiểm tra Sinh học 6 | Đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết Sinh học 6 học kì 1 và học kì 2 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Sinh học lớp 6 và cấu trúc ra đề kiểm tra trắc nghiệm và tự luận mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-sinh-6-hoc-ki-2.jsp


s