Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 8 Chương 6 có đáp án (Đề 1)Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 8 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

Câu 1: Một muối sunfat của kim loại hóa trị II ngậm nước có phân tử khối 278 gam và khối lượng nước kết tinh chiếm 45,324%. Tìm công thức hóa học của muối trên.

Câu 2: Cho các cụm từ sau: dung dịch bão hòa, dung dịch chưa bão hòa, dung môi, chất tan, độ tan, hiđrat. Hãy chọn từ hay cụm từ điền vào chỗ trống trong các câu sau cho phù hợp:

Quảng cáo

    Ở nhiệt độ xác định, số gam chất tan có thể tan trong 100 gam nước để tạo thành __(1)__ được gọi là __(2)__ của chất.

    Những hợp chất được tạo nên do phân tử chất tan kết hợp với phân tử nước gọi là các __(3)__.

    Dung dịch là hỗn hợp đồng chất của __(4)__ và __(5)__.

    Dung dịch không thể hòa tan thêm __(6)__ ở nhiệt độ xác định gọi là __(7)__.

Câu 3: Hòa tan 36,5 gam HCl vào nước, thu được 500ml dung dịch có khối lượng riêng D = 1,1 g/ml. Tính nồng độ mol và nồng độ phần trăm của dung dịch thu được.

Câu 4: Cho 20,55 gam Ba vào cốc đựng 79,75 gam H2O, xảy ra phản ứng:

Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2

Xác định nồng độ phần trăm của dung dịch thu được.

Đáp án và hướng dẫn giải

Quảng cáo

Câu 1: Gọi công thức muối ngậm nước có dạng: RSO4.nH2O

Theo đề bài ta có hệ phương trình:

   Đề kiểm tra Hóa học 8

Vậy công thức của muối sắt là: FeSO4.7H2O

Câu 2:

   Ở nhiệt độ xác định, số gam chất tan có thể tan trong 100 gam nước để tạo thành dung dịch bão hòa được gọi là độ tan của chất.

   Những hợp chất được tạo nên do phân tử chất tan kết hợp với phân tử nước gọi là các hiđrat.

   Dung dịch là hỗn hợp đồng chất của chất tandung môi.

   Dung dịch không thể hòa tan thêm chất tan ở nhiệt độ xác định gọi là dung dịch bão hòa.

Quảng cáo

Câu 3: Ta có: nHCl = 36,5/36,5 = 1 (mol)

   mdung dịch = 500 x 1,1 = 550 (gam)

   → CMHCl = 1/0,5= 2M;

   Đề kiểm tra Hóa học 8

Câu 4: Ta có: nBa = 20,55/137= 0,15 (mol)

       Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2↑ (1)

     (mol) 0,15               0,15          0,15

Từ (1) → mH2= 0,15 x 2 = 0,3 (gam)

Khối lượng dung dịch thu được là:

   mdd = mBa - mH2= 20,55 + 79,75 – 0,3 = 100 (gam)

   Đề kiểm tra Hóa học 8

Quảng cáo

Tham khảo các đề kiểm tra hóa học 8 khác

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 8 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 8 ôn hè. Đăng ký ngay!

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Loạt bài Đề thi Hóa 8 | Đề kiểm tra Hóa 8 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát theo chương trình sách giáo khoa Hóa học 8 và cách ra đề thi trắc nghiệm mới nhất.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


chuong-6-dung-dich.jsp