Đề thi Giữa học kì 1 Tiếng Anh lớp 8 có đáp án (Đề 4)

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 8 - Học kì 1

Thời gian: 45 phút

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others

Quảng cáo

1. A. public     B. dust     C. student     D. drug

2. A. tidy     B. injure     C. scissors     D. foolish

II. Choose the best answer

1. We used to _____________ in the countryside.

A. live     B. living

C. lived    D. to live

2. He is going _____________ a driver.

A. be     B. become

C. being     D. to became

3. My brother and I _____________ e-mails to each other every day.

A. sending     B. sends

C. send     D. is sending

4. Do I have to _____________ this test?

A. do     B. doing

C. be doing     D. will do

5. My friend Daisy comes to class _____________ foot.

Quảng cáo

A. at     B. on

C. by     D. in

6. Deaf-mutes can _____________ speak _____________ hear.

A. both… and

B. not only… but also

C. neither… nor

D. either… or

III. Choose the word of phrase that best fits the blank space in the following passage

I’m (1) _______________ to hear you had an (2) _______________ Christmas vacation. I (3) _______________ my first report few days ago. I got good grades (4) _______________ English, but my math result (5) _______________ poor. My math teacher asked me to spend more time on it. I must study (6) _______________ for the next semester.

1. A. please     B. pleasant    C. pleasure    D. please

2. A. enjoy     B. enjoyable    C. enjoyed     D. happily

3. A. receive     B. easily     C. received    D. will receive

4. A. at     B. in    C. so    D. for

5. A. is    B. was    C. will be    D. seems

6. A. hardly     B. lazily     C. good    D. harder

IV. Rewrite the following sentences without changing the meaning

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

1. “I like to play the piano tomorrow” she said.

She said that __________________________________________________.

2. “Can you lend me the Math book, Tom?” she said.

→ She asked Tom _______________________________________________.

Đáp án & Thang điểm

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others

1. (Đáp án C phát âm là /ju/, các đáp án khác phát âm là /ʌ/)

2. (Đáp án A phát âm là /ai/, các đáp án khác phát âm là /i/)

II. Choose the best answer

1. A 2. D 3. C 4. A 5. B 6. C

III. Choose the word of phrase that best fits the blank space in the following passage

1. B 2. B 3. C 4. A 5. A 6. D

IV. Rearrange the word to make meaningful sentences

1. She said that she liked to play the piano the next day.

2. Peter asked Tom if he could lend her the Math book.

Xem thêm các Đề kiểm tra, Đề thi Tiếng Anh lớp 8 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Hóa 8 | Đề kiểm tra Hóa 8 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát theo chương trình sách giáo khoa Hóa học 8 và cách ra đề thi trắc nghiệm mới nhất.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.