Đề kiểm tra Học kì 1 GDCD 9 có đáp án (Đề 3)

    Đề kiểm tra GDCD lớp 9 - Học kì 1

    Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1. Em đồng ý với việc làm nào sau đây?

Quảng cáo

A. Không tôn trọng người lao động chân tay

B. Chê bai người khác ăn mặc quê mùa

C. Giới thiệu với mọi người về truyền thống quê hương

D. Sống chỉ biết mình không quan tâm đến người khác

Câu 2. Phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương giúp.

A. Ngăn chặn ở nông thôn ra thành thị

B. Xây dựng làng nghề truyền thống

C. Đưa tinh hoa văn hóa nhân loại vào cuộc sống

D. Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

Câu 3. Việc làm nào sau đây không tiếp nối truyền thống hiếu học?

A. Siêng năng học tập

B. Phấn đấu đạt điểm cao trong học tập

C. Mải chơi, lười học

D. Biết kết hợp học đi đôi với hành

Quảng cáo

Câu 4. Câu tục ngữ nào nói về ý thức tiếp nối truyền thống tốt đẹp của dân tộc?

A. Uống nước nhớ nguồn

B. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn

C. Gần mực thì đên gần đền thì rạng

D. Ở hiền gặp lành

Câu 5. Truyền thống đoàn kết tương thân tương ái thể hiện trong việc làm nào sau đây?

A. Yêu thương sẻ chia giúp đỡ người khó khăn hoạn nạn

B. Không quan tâm tới người khác

C. Không ủng hộ giúp đỡ người nghèo

D. Bỏ đi khi người khác gặp nạn

Câu 6. Học sinh cần làm gì để phát huy truyền thống của dân tộc?

A. Ăn mặc theo phong cách của người nước ngoài

B. Học đòi phong cách lạ

C. Ra sức học tập rèn luyện đạo đức.

D. Không quan tâm đến những truyền thống của dân tộc

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Câu 7. Nam cho rằng “Truyền thống làng nghề không đáng tự hào”. Nếu là bạn của Nam em sẽ làm gì?

A. Em đồng tình với ý kiến của bạn

B. Em phản đối ý kiến của bạn

C. Em giải thích cho bạn hiểu truyền thống làng nghề có từ xa xưa rất đáng trân trọng và tự hào

D. Em không quan tâm trước ý kiến của bạn

Câu 8. Hoc sinh cần làm gì để tiếp nối truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc

A. Nghe lời thầy cô chăm chỉ học tập

B. Không học bài, làm bài ở nhà

C. không cố gắng vươn lên trong học tập

D. Không nghe lời thầy cô có thái độ coi thường

Câu 9. Những câu nói sau đây là của ai. “ Dân tộc ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quý báu của ta”?

A. Nhà cách mạng Phan Bội Châu

C. Chủ tịch Hồ Chí Minh

B. Nhà cách mạng Phan Chu Trinh

D. Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Câu 10. Câu tục ngữ nào sau đây không thể hiện truyền thống yêu thương đùm bọc?

A. Lá lành đùm lá rách

B. Thương người như thể thương thân

C. Một miếng khi đói bằng một gói khi no

D. Phận ai người ấy lo

Câu 11. Trong gia đình anh em của Minh đều là người học giỏi còn Minh thì lười học, học kém. Theo em Minh đã.

A. Không phát huy truyền thống hiếu học của gia đình

B. Minh làm vậy là vì đây là tự do của mỗi người

C. Minh không tự chủ được bản thân

D. Minh có thói quen sống ích kỷ

Câu 12. Những thái độ và hành vi nào dưới đây không kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc?

A. Tìm đọc tài liệu nói về các truyền thống và phong tục, tập quán của dân tộc.

B. Tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa.

C. Sưu tầm những món ăn và kiểu trang phục dân tộc độc đáo.

D. Không có truyền thống, mỗi dân tộc và cá nhân vẫn phát triển.

Câu 13. Em tán thành ý kiến nào dưới đây ?

A. Truyền thống là những gì đã lạc hậu, không nên duy trì.

B. Không có truyền thống, mỗi dân tộc và cá nhân vẫn có thể phát triển.

C. Nhờ có truyền thống, dân tộc Việt Nam mới giữ được bản sắc riêng của mình.

D. Trong điều kiện xã hội hiện đại, truyền thống dân tộc không còn quan trọng nữa.

Câu 14. Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam là những thắng lợi của các cuộc cách mạng. Vậy theo em con đừng cách mạng mà Nguyễn Ái Quốc đã lựa chọn cho cách mạng Việt Nam là.

A. Cách mạng tư sản

C. Cách mạng dân chủ tư sản

B. Cách mạng vô sản

D. Cách mạng tư bản chủ nghĩa

Câu 15. Giá trị tốt đẹp của dân tộc được hình thành như thế nào?

A. Hình thành trong một thời gian ngắn

B. Hình thành trog quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc được truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác

C. Hình thành trong cuộc sống lao động

D. Hình thành trong sinh hoạt văn hóa

Câu 16. Thái độ và hành vi nào sau đây không thể hiện sự kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc ?

A. Tìm đọc tài liệu về các truyền thống và phong tục tập quán của dân tộc.

B. Trân trọng, đánh giá cao các nghệ nhân của những nghề truyền thống.

C. Sống chỉ biết mình, không quan tâm đến người khác.

D. Tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa.

Câu 17. Việc làm nào sau đây là kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc?

A. Chỉ thích mặc kiểu quần áo của các ngôi sao điện ảnh nước ngoài.

B. Thích tìm hiểu phong tục, tập quán của các nước trên thế giới.

C. Thích dùng hàng ngoại, không dùng hàng của Việt Nam.

D. Không thích xem nghệ thuật dân tộc của các nước khác

Câu 18. Câu tục ngữ “ Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh” nói về truyền thống tốt đep nào của dân tộc Việt Nam?

A. Truyền thống tương thân tương ái

B. Truyền thống Tôn sư trọng đạo

C. Truyền thống yêu nước

D. Truyền thống hiếu thảo

Câu 19. Quê hương của các làn điệu dân ca quan họ là?

A. Vĩnh phúc

C. Phú Thọ

B. Bắc Ninh

D. Thái Nguyên

Câu 20. Học sinh thể hiện lòng biết ơn, kính trọng thầy cô, đó là thể hiện truyền thống.

A. Yêu nước nồng nàn

B. Tương thân tương ái

C. Tôn sư trọng đạo

D. Hiếu thảo với người đã dạy mình

Câu 21. Việc làm nào sau đây của thanh niên là sai?

A. Luôn tự hỏi mình đã làm được gì cho mọi người, cho đất nước

B. Có lối sống tự do, hưởng thụ cá nhân

C. Luôn tu dưỡng đạo đức, rèn luyện tay nghề

D. Vượt khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao

Câu 22. Lý tưởng sống là gì?

A. Là quan điểm

C. Là lẽ sống

B. Là chủ chương

D. Là cách làm việc

Câu 23. Lý tưởng sống.

A. Là mục đích cần đạt được

B. Là cái đích của cuộc sống mà mỗi người khát khao muốn làm được

C. Là khát vọng của cuộc sống

D. Là nhu cầu tất yếu của cuộc sống

Câu 24. Người có lý tưởng sống là người như thế nào?

A. Người suy nghĩ thấu đáo

B. Người làm việc hết mình

C. Người luôn hoàn thiện bản thân

D. Người suy nghĩ và hành động không mệt mỏi thực hiện lí tưởng sống của dân tộc

Câu 25. Người sống có lí tưởng luôn được mọi người.

A. Coi thường

C. Tôn trọng

B. Chế giễu

D. Khinh bỉ

Câu 26. Có lí tưởng sống cao đẹp là người.

A. Người không hoàn thành nhiệm vụ

B. Người luôn thực hiện tốt nhiệm vụ chung

C. Người làm việc thiếu trách nhiệm

D. Người không biết nghĩ cho người khác

Câu 27. Người có lí tưởng sống cao đẹp là.

A. Vì sự tiến bộ của bản thân và xã hội

B. Vì lợi ích của bản thân

C. Vì trách nhiệm phải làm

D. Vì lợi ích gia đình

Câu 28.Câu nói. “Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng và không thể là con đường nào khác” là câu nói của người anh hùng nào?

A. Anh hùng Nguyễn văn Trỗi

B. Anh hùng Nguyễn Viết Xuân

C. Anh hùng Lý Tự Trọng

D. Anh hùng Võ Thị Sáu

Câu 29. Lí tưởng sống cao đẹp của thanh niên ngày nay là.

A. Chơi hết mình

B. Học hết mình

C. Phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng nước Việt nam độc lập dân giầu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh

D. Không cần phải phấn đấu gì

Câu 30. Thanh niên học sinh phải làm gì?

A. Ra sức học tập, rèn luyện để có đủ tri thức, phẩm chất năng lực nhằm thực hiện lí tưởng đó

B. Không cần phải học tập rèn luyện bản thân

C. Không cần phải năng động sáng tạo

D. Không cần thực hiện lí tưởng

Câu 31. Việc làm nào nào sau đây không thể hiện lí tưởng sống cao đẹp, đúng đắn của thanh niên

A. Vượt khó trong học tập đẻ tiến bộ không ngừng

B. Bị cám dỗ bưởi những nhu cầu tầm thường

C. Vân dụng những điều đã học vào thực tiễn

D. Luôn khắc phục khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Câu 32. Câu thành ngữ nào sau đây nói về phẩm chất của người có lí tưởng sống cao đẹp?

A. Dễ làm, khó bỏ

C.Thắng không kiêu, bại không nản

B. Phận ai người ấy lo

D. Nước đến chân mới nhảy

Câu 33. Trước những cám dỗ tầm thường, thanh niên cần có thái độ gì?

A. Luôn vững vàng ý chí, lập trường

B. Bị dao động trước những lời rủ rê

C. Làm theo sự điều khiển

D. Học đòi, bắt chước

Câu 34. Biểu hiện nào sau đây là biểu hiện của người có lí tưởng sống cao đẹp?

A. Luôn thu vén cho bản thân và cho gia đình

B. Tránh tham gia những việc chung

C. Tích cực tham gia những hoạt động tình nguyện, giúp đỡ người khó khăn

D. Chọn những việc dễ nhàn hạ tránh những việc khó

Câu 35. Em tán thành quan điểm nào sau đây về lí tưởng sống của thanh niên?

A. Chỉ có nghề nghiệp đem lại thu nhập cao là đủ

B. Tìm được việc nhàn hạ đem lại thu nhập cho gia đình

C. Phải biết tranh thủ không phí hoài tuổi thanh xuân

D. Thanh niên phải luôn vươn tới hoàn thiện bản thân để cống hiến cho sự nghiệp chung

Câu 36. Điều kiện để thanh niên thực hiện trách nhiệm của mình?

A. Chỉ cần có bằng cấp là đủ

B. Phải là người có chức vụ

C. Phải có tinh thần vượt khó vươn lên không ngừng

D. Gia đình khá giả không cần tham gia hoạt động xã hội

Câu 37. Thanh niên phải có lí tưởng sống cao đẹp vì?

A. Thanh niên là lược lượng khỏe hăng hái

B. Thanh niên là lực lượng nòng cốt

C. Thanh niên là lực lượng đông đảo

D. Thanh niên là lực lượng giầu tri thức

Câu 38. Lí tưởng sống của thanh niên trong xã hội hiện đại là gì?

A. Dũng cảm, gan dạ trước mọi thế lực và âm mưu của kẻ thù

B. Sẵn sàng chiến đấu bảo vệ tổ quốc

C. Đem tài năng tri thức sức lực để góp phần xây dựng đất nước đi lên

D. Phấn đấu để làm giầu

Câu 39. Câu nào thể hiện lí tưởng sống cao đẹp của thanh niên học sinh?

A. Phải biết chơi hết mình, làm hết mình

B. Phải biết hưởng thụ

C. Phải biết làm giầu phấn đấu để có dịa vị

D. Phải nỗ lực học tập, rèn luyên chuẩn bị hành trang cho mình, góp phần xây dựng bảo vệ tổ quốc

Câu 40. Em đồng ý với quan điểm nào sau đây?

A. Được đến đâu hay đến dó

B. Nước đến chân mới nhảy

C. Cống hiến thì nhìn về phía trước, hưởng thụ thì nhìn về phía sau

D. Thân mình, mình lo

Đáp án & Thang điểm

Câu Đáp án Câu Đáp án
1 C 21 B
2 D 22 C
3 C 23 B
4 B 24 D
5 A 25 C
6 C 26 B
7 C 27 A
8 A 28 C
9 C 29 C
10 D 30 A
11 A 31 B
12 D 32 C
13 C 33 A
14 B 34 C
15 B 35 D
16 C 36 C
17 B 37 B
18 C 38 C
19 B 39 D
20 C 40 C

Xem thêm các Đề kiểm tra, Đề thi Giáo dục công dân lớp 9 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề kiểm tra Hóa 9 Học kì 1 và Học kì 2 gồm các đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết, đề kiểm tra học kì được biên soạn bám sát cấu trúc ra đề kiểm tra mới gồm phần Tự luận và Trắc nghiệm giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Hóa học lớp 9 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Nhóm hỏi bài 2k6