Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 10 có đáp án (Đề 1)Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 10

Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 1: (1 điểm): Phân số thập phân Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 10 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án được viết dưới dạng số thập phân là:

Quảng cáo

 A. 3,065

 B. 30,65

 C. 306,5

 D. 0,3065

Câu 2: (1 điểm): Trong các số đo độ dài dưới đây, số đo độ dài bằng 23,02 km là:

 A. 2302m

 B. 23,20km

 C. 23,002km

 D. 23,020km

Câu 3: (1 điểm) 5m 98cm = ...m. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

 A. 5,098m

 B. 59,8m

 C. 5,98m

 D. 5,908m

Câu 4: (1 điểm) Kết quả phép cộng 23,56 + 4,013 là:

 A. 63,69

 B. 27,573

 C. 27573

 D. 6,369

Câu 5: (1 điểm) Sử dụng tính chất giao hoán và kết hợp để tính nhanh nhất biểu thức: 23,45 + 56,25 + 76,55 là:

Quảng cáo

 A. (23,45 + 56,25) + 76,55

 B. (23,45 + 76,55) + 56,25

 C. 23,45 + (56,25 + 76,55)

 D. 76,55 + (23,45 + 56,25)

Câu 6: (1 điểm) Bình cân nặng 45,5 kg, Tiến nặng hơn bình 3 kg. Tiến cân nặng số ki – lô – gam là:

 A. 45,8kg

 B. 75,5kg

 C. 48,5kg

 D. 48kg

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Trung bình mỗi ngày mỗi người ăn hết 300g gạo. Hỏi trung bình một tháng (30 ngày) 8 người ăn hết bao nhiêu kg gạo (mức ăn của mỗi người là như nhau)?

Câu 2: (2 điểm) Một mảnh đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 55 km, chiều dài bằng Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 10 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án chiều rộng Tính diện tích mảnh đất đó ra mét vuông? ha ?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

- Hs khoanh tròn đúng mỗi câu được 1 điểm

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 10 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Trung bình mỗi ngày mỗi người ăn hết 300g gạo. Hỏi trung bình một tháng (30 ngày) 8 người ăn hết bao nhiêu kg gạo (mức ăn của mỗi người là như nhau)?

Quảng cáo

Bài giải

Một tháng 30 ngày một người ăn hết số gạo là:

  300 x 30 = 9000(gam)     (0,75 điểm)

  9000 g = 9 kg     (0,25 điểm)

Một tháng 30 ngày 8 người ăn hết số gạo là:

  9 x8 = 72(kg)     (0,75 điểm)

    Đáp số: 72 kg gạo     (0,25 điểm)

Câu 2: (2 điểm) Một mảnh đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 55 km, chiều dài bằng Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 10 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án chiều rộng Tính diện tích mảnh đất đó ra mét vuông? ha ?

Bài giải

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 10 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là:

  55 : (2 + 3) x 2 = 22 (km)     (0,5 điểm)

Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật là:

  55 – 22 = 33 (km)     (0,25 điểm)

Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là:

  33 x22 = 726 (km2)     (0,5 điểm)

  726 km2 = 726000000m2 = 72600ha     (0,25 điểm)

    Đáp số: 726000000m2; 72600ha    (0,25 điểm)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 10

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 1: (1 điểm): Phân số thập phân Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 10 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án được viết dưới dạng số thập phân là:

 A. 3,4

 B. 0,34

 C. 0,034

 D. 0,304

Câu 2: (1 điểm): Trong các số đo độ dài dưới đây, số bằng 72 ha là:

 A. 7,2 hm2

 B. 0,72 dam2

 C. 0,72 km2

 D. 0.072 km2

Câu 3: (1 điểm) 67ha = ... m2. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

 A. 670

 B. 6700

 C. 67000

 D. 670000

Câu 4: (1 điểm) Kết quả phép cộng 35,79 + 5 là:

 A. 40,79

 B. 30,79

 C. 35,84

 D. 36,29

Câu 5: (1 điểm) Sử dụng tính chất giao hoán và kết hợp để tính nhanh nhất biểu thức: 34,7 + 89,12 + 65,3 + 10,88 là:

 A. (34,7 + 89,12) + (65,3 + 10,88)

 B. 34,7 + (89,12 + 10,88) + 65,3

 C. (89,12 + 10,88) + (65,3 + 34,7)

 D. (89,12 + 65,3) + (10,88 + 34,7)

Câu 6: (1 điểm) Mua 8 kg đường phải trả số tiền là 160 000 đồng. Mua 24 kg đường phải trả số tiền là:

 A. 4 800 đồng

 B. 480 000 đồng

 C. 48 000đồng

 D. 320 000 đồng

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Một hình chữ nhật có chiều rộng 11,5cm, chiều dài hơn chiều rộng 3 cm. Tính chu vi hình chữ nhật đó ?

Câu 2: (2 điểm) Một cửa hàng bán xăng tuần đầu bán được 556,5 lít xăng, tuần lễ sau bán được 689,5 lít xăng. Biết rằng cửa hàng đó bán tất cả các ngày trong tuần. Hỏi trung bình mỗi ngày của hàng đó bán tất cả bao nhiêu lít xăng.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 10

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 1: (1 điểm): Phân số thập phân Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 10 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án được viết dưới dạng số thập phân là:

 A. 2,34

 B. 23,4

 C. 234

 D. 0,234

Câu 2: (1 điểm): Đường gấp khúc ABC dài số cm là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 10 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

 A. 35,55 cm

 B. 26,55 cm

 C. 36,55 cm

 D. 3655 cm

Câu 3: (1 điểm) 45ha=...km2. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

 A. 4,5

 B. 0,45

 C. 0,045

 D. 0,0045

Câu 4: (1 điểm) Một hình chữ nhật có chiều rộng 23,5 m, chiều dài hơn chiều rộng 4 m. Chu vi hình chữ nhật đó là:

 A. 51 cm

 B. 26,5 cm

 C. 94,8 cm

 D. 102 cm

Câu 5: (1 điểm) Một cửa hàng tuần lễ đầu bán được 345,5 mét vải, hai tuần lễ sau bán được 914,5 mét vải.Biết rằng của hàng đó bán tất cả các ngày trong tuần Trung bình mỗi ngày cửa hàng đó bán số mét vải là:

 A. 60 m

 B. 1260 m

 C. 180 m

 D. 90 m

Câu 6: (1 điểm) Người ta uốn một sợi dây thép thành hình tam giác có độ dài các cạnh lần lượt là 9,2 dm; 65cm; 7,8 dm. Chu vi của hình tam giác đó là::

 A. 23,5 cm

 B. 82,4 cm

 C. 235 cm

 D. 824 cm

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Một hình vuông có chu vi 1m 28cm. Một hình chữ nhật có trung bình cộng độ dài 2 cạnh bằng cạnh hình vuông và có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính diện tích hình chữ nhật ?

Câu 2: (2 điểm) Một hình chữ nhật có chiều dài gấp 4 lần chiều rộng và diện tích là 64 cm2. Tính chu vi hình chữ nhật đó ?

Tải xuống

Xem thêm các Đề kiểm tra, Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2009 ĐẠT 9-10 LỚP 5

Phụ huynh đăng ký khóa học lớp 5 cho con sẽ được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 5 - Cô Giang Ly

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 5 - Cô Kiều Thu Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán 5 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Toán 5 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-cuoi-tuan-toan-5-hoc-ki-1.jsp