Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 25 có đáp án (Đề 2)Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 25

Thời gian: 45 phút

Tải xuống

   

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

   Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Bà Triệu lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống quân Đông Ngô vào năm 248 , năm đó thuộc thế kỉ:

Quảng cáo

    A. I        B. II

    C. III      D. IV

Câu 2: Những tháng có 30 ngày là:

    A. Tháng chín ,tháng mười

    B. Tháng ba , tháng tư

    C. Tháng sáu ,tháng mười một

    D. Tháng bảy ,tháng tám

Câu 3: Buổi sáng Lan làm 6 bài toán hết 1 giờ 10 phút , buổi chiều Lan làm 4 bài toán hết 55 phút . Hỏi thời gian Lan làm bài buổi sáng hơn thời gian làm bài buổi chiều là bao nhiêu ?

    A. 5 phút          B. 10 phút

    C. 2giờ 5 phút      D. 15phút

Câu 4: 3 ngày rưỡi = …giờ:

    A. 210 giờ      B. 84 giờ

    C. 42 giờ       D. 72 giờ

Câu 5: 1 giờ =… giây

Quảng cáo

    A. 3600 giây      B. 60 giây

    C. 360 giây       D. 600 giây

Câu 6: 7giờ 15 phút - 3 giờ 55 phút

    A. 4 giờ 20 phút      B. 4 giờ 40 phút

    C. 3 giờ 20 phút      D. 4 giờ 40 phút

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: Tính:

a. 5 giờ 45 phút + 4 giờ 50 phút

b. 7 ngày 5 giờ - 2 ngày 10 giờ

Câu 2: Một ô tô đi từ A đến B hết 1,5 giờ và đi từ B đến C hết 2 giờ 37 phút. Hỏi ô tô đó đi từ A đến C hết bao nhiêu thời gian?

Câu 3: Một người đi xe máy từ A lúc 7 giờ rưỡi và đến B lúc 9 giờ . Giữa đường người đó nghỉ 20 phút . Nếu không kể thời gian nghỉ giữa đường thì người đó đi hết bao nhiêu thời gian?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

- Hs khoanh tròn mỗi câu đúng được 1 điểm

Quảng cáo
Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án B C D B A C

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: Tính ( Mỗi bài đúng cho 0,5 điểm )

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 25 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 25 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 2: (1,5 điểm)

Bài giải:

- Đổi: 1, 5 giờ = 1 giờ 30 phút

Ô tô đi từ A đến C hết:

    1 giờ 30 phút + 2 giờ 37 phút = 4 giờ 7 phút

Đáp số: 4 giờ 7 phút

Câu 3: (1,5 điểm)

Bài giải:

- Đổi: 7 giờ rưỡi = 7 giờ 30 phút

Không kể thời gian nghỉ giữa đường thì người đó đi hết số thời gian là:

    9 giờ - 7 giờ 30 phút – 20 phút = 1 giờ 10phút

Đáp số: 1 giờ 10 phút

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 25

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

   Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Năm công bố phát minh xe đạp là năm 1869 năm đó thuộc thế kỉ:

    A. XII      B. XIII

    C. XX      D. XIX

Câu 2: Những tháng có 31 ngày là:

    A. Tháng một ,tháng hai

    B. Tháng ba , tháng tư

    C. Tháng năm ,tháng sáu

    D. Tháng bảy ,tháng tám

Câu 3: Một ô tô đi từ A đến B hết 2,2 giờ và đi từ B về A hết 2 giờ 5 phút. Hỏi thời gian ô tô đi từ A đến B nhiều hơn thời gian đi từ B đến A là bao nhiêu phút?

    A. 7 phút      B. 8 phút

    C. 9 phút      D. 10 phút

Câu 4: Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 25 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án giờ = … phút:

    A. 25 phút      B. 45phút

    C. 15 phút      D. 30 phút

Câu 5: 0,5 ngày = … giờ

    A. 30 giờ      B. 6 giờ

    C. 12 giờ      D. 34 giờ

Câu 6: 5 giờ 17 phút + 4 giờ 52 phút

    A. 9 giờ 9 phút       B. 9 giờ 6 phút

    C. 10 giờ 9 phút      D. 10 giờ 6 phút

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: Cho hình thang vuông ABCD vuông tại D và A có AB = 20cm, AD = 30cm, DC = 40cm. Nối A với C được hai hình tam giác là ABC và ADC. Tính:

a. Diện tích mỗi hình tam giác đó.

b. Tìm tỉ số phần trăm của diện tích hình tam giác ABC và hình tam giác ADC.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 25 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 2: Một người đi xe đạp từ nhà ra thành phố, người đó bắt đầu đi từ lúc 7 giờ 30 phút người đó đi được 1giờ 15 phút thì nghỉ giải lao 20 phút sau đó đi tiếp 2 giờ 5 phút nữa thì tới nơi . Hỏi người đó đến thành phố lúc mấy giờ ?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 25

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

   Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Năm 1492 nhà thám hiểm Cri-xtô- phơ Cô –lôm –bô phát hiện ra Châu Mĩ . Năm đó thuộc thế kỉ:

    A. XII       B. XIII

    C. XIV      D. XV

Câu 2: Tháng hai năm nhuận có:

    A. 28 ngày      B. 29 ngày

    C. 30 ngày      D. 31 ngày

Câu 3: Nam chạy hết 55 giây , Bình chạy hết 45 giây . Hỏi hai bạn chạy hết bao nhiêu thời gian ?

    A. 1 phút 4 giây       B. 1 phút 30 giây

    C. 1 phút 40 giây      D. 1phút 20 giây

Câu 4: Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 25 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án thế kỉ = …năm:

    A. 75 năm      B. 25 năm

    C. 65 năm      D. 20 năm

Câu 5: 216 phút = … giờ

    A. 36 giờ        B. 3,6 giờ

    C. 2,16 giờ      D. 3,5 giờ

Câu 6: 8 ngày 15 giờ - 4 ngày 20 giờ

    A. 4 ngày 19 giờ      B. 3 ngày 9 giờ

    C. 3 ngày 19 giờ      D. 3 ngày 7 giờ

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: Tính:

a. 8 phút 15 giây + 3 phút 45 giây

b. 7 năm 4 tháng - 2 năm10 tháng

Câu 2: Một ô tô đi từ A lúc 6 giờ rưỡi và đi được 45 phút ô tô nghỉ dọc đường 15 phút và đi tiếp 2 giờ thì đến B . Hỏi ô tô đến B lúc mấy giờ ?

Câu 3: Một máy bay bay từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh trong Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 25 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án giờ và đến thành phố Hồ Chí Minh lúc 10 giờ . Hỏi máy bay khởi hành từ Hà Nội lúc mấy giờ ?

Tải xuống

Xem thêm các Đề kiểm tra, Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2009 ĐẠT 9-10 LỚP 5

Phụ huynh đăng ký khóa học lớp 5 cho con sẽ được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 5 - Cô Giang Ly

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 5 - Cô Kiều Thu Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán 5 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Toán 5 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-cuoi-tuan-toan-5-hoc-ki-2.jsp