Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 26 có đáp án (Đề 2)Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 26

Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

   Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: 52,5 phút: 5 =…?

Quảng cáo

    A. 10,5 phút      B. 1,5

    C. 10,5          D. 1,5 phút

Câu 2: Một người đi xe đạp trong 2 giờ đi được 25 km . Tính vận tốc của người đi xe đạp đó ?

    A. 12,5 km

    B. 1,25 giờ

    C. 12,5 km/ giờ

    D. 125 km/ giờ

Câu 3: Buổi sáng Lan làm 3 bài toán , buổi chiều Lan làm 4 bài toán . Trung bình mỗi bài Lan làm trong 12 phút . Hỏi thời gian Lan làm bài trong cả ngày là bao nhiêu ?

    A. 36 phút        B. 48 phút

    C. 1giờ 14 phút      D. 1giờ 24 phút

Câu 4: Một năm thường gồm bao nhiêu tuần lễ và mấy ngày ?

    A. 52 tuần lễ

    B. 52 tuần lễ và 1 ngày

    C. 52 tuần lễ và 2 ngày

    D. 52 tuần lễ và 3 ngày

Câu 5: 0,12 giờ: 2 x 3 =….?

Quảng cáo

    A. 0,02 giờ      B. 0,2 giờ

    C. 0,18 giờ      D. 1,8 giờ

Câu 6: 0,3 giờ = … giây . Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

    A. 1080 giây      B. 108 giây

    C. 18 giây        D. 1800 giây

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: Tính:

a. 10 giờ 12 phút: 9

b. 6 phút 45 giây x 3

Câu 2: Một trạm quan sát trên cầu , người ta tính được rằng trung bình cứ 50 giây thì có một ô tô chạy qua cầu . Hỏi trong một ngày có bao nhiêu lượt ô tô chạy qua cầu ?

Câu 3: Một người làm việc từ 8 giờ đến 11 giờ thì xong 6 sản phẩm . Hỏi trung bình người đó làm 1 sản phẩm hết bao phút ?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

- Hs khoanh tròn mỗi câu đúng được 1 điểm

Quảng cáo
Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án A C D B C A

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: Tính ( Mỗi bài đúng cho 0,5 điểm )

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 26 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 26 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 2: (1,5 điểm)

Bài giải:

Đổi:

    1 ngày = 24 giờ

    24 giờ = 1440 phút

    1440 phút = 86400 giây

Có số lượt ô tô chạy qua cầu là:

    86400 : 50 = 1728 ( lượt )

Đáp số: 1728 lượt

Câu 3: (1,5 điểm)

Bài giải:

Thời gian người đó làm 6 sản phẩm là:

    11 giờ – 8 giờ = 3 (giờ)

Trung bình 1 sản phẩm người đó làm hết số thời gian là:

    3 giờ: 6 = 0,5 (giờ)

    0,5 giờ = 30 phút

Đáp số: 30 phút

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 26

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

   Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: 12,5 phút x3 =…?

    A. 37,5          B. 375

    C. 37,5 phút      D. 375 phút

Câu 2: Hà và Hoa hẹn gặp nhau lúc 10 giờ 40 phút sáng. Hà đến chỗ hẹn lúc 10 giờ 20 phút còn Hoa lại đến muộn mất 15 phút . Hỏi Hà phải đợi Hoa trong thời gian bao lâu?

    A. 20 phút      B. 25 phút

    C. 30 phút      D. 35 phút

Câu 3: Muốn tính vận tốc v khi biết quãng đường s thời gian t là ?

    A. v = s x t      B. v = s: t

    C. v = s - t      D. v = s + t

Câu 4: Một đoàn tàu đi từ Hà Nội lúc 22 giờ đến Lào Cai lúc 6 giờ . Hỏi đoàn tàu đi hết bao nhiêu thời gian?

    A. 8 giờ      B. 7 giờ

    C. 6 giờ      D. 5 giờ

Câu 5: 21 giờ 15 phút: 5 =….

    A. 4 giờ 5 phút       B. 4 giờ 12 phút

    C. 4 giờ 15 phút      D. 4 giờ 10 phút

Câu 6: 2 giờ 5 phút + 15 phút x 2 = ...

    A. 4 giờ 40 phút      B. 2 giờ 35 phút

    C. 2 giờ 30 phút      D. 3 giờ 35 phút

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: Tính:

a. 10 giờ 20 phút: 4 – 38 phút

b. ( 3 phút 25 giây + 2phút 45 giây) x3

Câu 2: Một người thợ làm xong 5 sản phẩm hết 8 giờ 45 phút. Hỏi người đó làm xong 4 sản phẩm như thế hết bao nhiêu thời gian.

Câu 3: Một người thợ may một cái áo hết 1 giờ 25 phút và may một cái quần hết 1 giờ 5 phút . Hỏi người thợ đó may 4 cái quần và 3 cái áo như thế hết bao nhiêu thời gian?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 26

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

   Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: 12 phút 30 giây: 5 = … ?

    A. 2 phút 6 giây       B. 2 phút 46 giây

    C. 2 phút 24 giây      D. 2 phút 30 giây

Câu 2: Một người đi xe đạp trong Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 26 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án giờ đi được 30 km . Tính vận tốc của người đi xe đạp đó ?

    A. 12 km/ giờ      B. 13 km/ giờ

    C. 14 km/ giờ      D. 15 km / giờ

Câu 3: Một ô tô đi từ Hà Nội lúc 11 giờ trưa và đến Vinh lúc 5 giờ 30 phút chiều . Dọc đường ô tô dừng ở Ninh Bình và Thanh Hoá mỗi nơi 15 phút . Hỏi không kể thời gian dừng dọc đường ô tô đi hết quãng đường từ Hà Nội đến Vinh mất bao nhiêu thời gian ?

    A. 4 giờ 30 phút      B. 6 giờ 30 phút

    C. 6 giờ 15 phút      D . 6 giờ

Câu 4: ( 7 giờ - 6 giờ 15 phút ) x 6 = ?

    A. 4 giờ 10 phút      B. 4 giờ 20 phút

    C. 4 giờ 30 phút      D. 7 giờ 30 phút

Câu 5: Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 26 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

    A. 294 phút      B. 270 phút

    C. 282 phút      D. 290 phút

Câu 6: Một năm nhuận có mấy tuần lễ và mấy ngày ?

    A. 52 tuần lễ và 1 ngày

    B. 52 tuần lễ và 2 ngày

    C. 51 tuần lễ và 1 ngày

    D. 51 tuần lễ và 2 ngày

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: Tính:

a. (6 giờ 30 phút + 7 giờ 9 phút): 3

b. 63 phút 4 giây - 32 phút 16 giây: 4

Câu 2: Mỗi tuần lễ Mai học ở lớp 25 tiết , mỗi tiết 40 phút . Hỏi trong 2 tuần lễ Mai học ở lớp bao nhiêu thời gian ?

Câu 3: Một máy đóng đồ hộp cứ 5 phút thì đóng được 60 hộp . Hỏi phải mất bao nhiêu thời gian để máy đó đóng được 12000 hộp.

Tải xuống

Xem thêm các Đề kiểm tra, Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2009 ĐẠT 9-10 LỚP 5

Phụ huynh đăng ký khóa học lớp 5 cho con sẽ được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 5 - Cô Giang Ly

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 5 - Cô Kiều Thu Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán 5 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Toán 5 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-cuoi-tuan-toan-5-hoc-ki-2.jsp