Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 27 có đáp án (Đề 1)Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 27

Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

   Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Muốn tính quãng đường s khi biết vận tốc v và thời gian t là:

Quảng cáo

    A. s = v : t      B. s = v x t

    C. s = v + t      D. s = v - t

Câu 2: Một ô tô đi trong 2 giờ 30 phút với vận tốc 45km/giờ . Tính quãng đường đi được của ô tô ?

    A. 112,5 km      B. 11,25 km

    C. 1,125 km      D. 1125 km

Câu 3: Một ca nô đi từ lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 45 phút được quãng đường 30 km . Tính vận tốc của ca nô?

    A. 24 km          B. 24 giờ

    C. 24 km /giờ      D. 2,4 km /giờ

Câu 4: 12 ngày 12 giờ + 9 ngày 14 giờ = ...... ?

    A. 21 ngày 2 giờ      B. 22 ngày 26 giờ

    C. 23 ngày 2 giờ      D. 22 ngày 2 giờ

Câu 5: 11 giờ 42 phút: 2 = ...... ?

    A. 5 giờ 21 phút      B. 5 giờ 26 phút

    C. 5 giờ 30 phút      D. 5 giờ 51 phút

Câu 6: Một người đi xe đạp với vận tốc 12,2 km/ giờ đi trong 2,5 giờ. Tính quãng đường người đó đi được ?

    A. 30,5 km      B. 30,5 km/giờ

    C. 305 km      D. 305 km/giờ

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: Tính:

Quảng cáo

a. 54phút 39 giây: 3

    45,9 phút x 8

b. 5 phút 40 giây x 2

    15,75 giờ: 5

Câu 2: Một ô tô đi từ A đến C với vận tốc 45 km/giờ hết 1 giờ 12 phút. Sau đó ô tô tiếp tục đi từ C đến B với vận tốc 43,5 km/giờ hết 1 giờ 36 phút. Tính quãng đường ô tô đi được từ A đến B.

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

- Hs khoanh tròn mỗi câu đúng được 1 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án B A C D D A

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: Tính ( Mỗi bài đúng cho 0,5 điểm )

Quảng cáo

a.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 27 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 27 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

b.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 27 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 27 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 2: (2 điểm)

Bài giải:

Đổi 1 giờ 12 phút = 1,2 giờ ; 1 giờ 36 phút = 1,6 giờ

Quãng đường từ A đến C là:

    45 x 1,2 = 54 (km)

Quãng đường từ C đến B là:

    43,5 x 1,6 = 69,6 (km)

Quãng đường từ A đến B là:

    54 + 69,6 = 123,6 (km)

Đáp số: 123,6 km

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 27

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

   Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Muốn tính thời gian t khi biết vận tốc v và quãng đường s là:

    A. t = s x v

    B. t = s: v

    C. t = s + v

    D. t = s - v

Câu 2: Một ô tô đi từ A lúc 7 giờ 45 phút và đến B lúc 10 giờ 15 phút . Tính vận tốc của ô tô biết quãng đường AB dài 120 km?

    A. 48 km

    B. 4,8 km / giờ

    C. 48 km / giờ

    D. 48 giờ

Câu 3: Một người đi bộ với vận tốc 4km/ giờ.Hỏi người đó đi 48 phút được quãng đường dài bao nhiêu mét ?

    A. 192 m

    B. 320 m

    C. 3200 km

    D. 3200 m

Câu 4: Một ô tô đi từ A với vận tốc 48 km/ giờ . Sau khi đi được 1 giờ rưỡi thì đến B. Tính quãng đường AB ?

    A. 72km

    B. 72 km/giờ

    C. 62,4 km/ giờ

    D. 62,4 km

Câu 5: 6 giờ 24 phút:2 x 3 = ....... ?

    A. 1 giờ 4 phút

    B. 9 giờ 36 phút

    C. 3 giờ 12phút

    D. 3 giờ 36 phút

Câu 6: Một ca nô đi với vận tốc 36 km/ giờ trên quãng đường sông dài 42 km . Tính thời gian đi của ca nô trên quãng đường sông đó ?

    A. 1 giờ 10 phút

    B. 1 giờ 6 phút

    C. 1 giờ 1 phút

    D. 1 giờ 36 phút

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: Quãng đường AB dài 50,5 km. Trên đường đi từ A đến B, một người đi xe đạp 10km rồi tiếp tục đi ô tô trong 45 phút nữa thì đến B. Tính vận tốc của ô tô.

Câu 2: Quãng đường AB dài 90km. Một ôtô và một xe máy xuất phát cùng một lúc từ A đến B. Vận tốc ôtô đi gấp 2 lần vận tốc của xe máy. Hỏi ôtô đến B trước xe máy bao lâu, biết thời gian ôtô đi là 1,5 giờ?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 27

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

   Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: 3,2 giờ = ... giờ ... phút:

    A. 3 giờ 2 phút

    B. 3 giờ 20 phút

    C. 3 giờ 12 phút

    D. 3 giờ 48 phút

Câu 2: Một ô tô đi từ A lúc 6 giờ 55 phút và đi trong Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 27 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án giờ thì đến B . Hỏi ô tô đến B lúc mấy giờ ?

    A. 7 giờ 15 phút

    B. 8 giờ 15 phút

    C. 6 giờ 13 phút

    D. 7 giờ 58 phút

Câu 3: Một người đi xe máy đi với vận tốc 40 km/ giờ đi quãng đường AB dài 60 km . Hỏi người đó đến B lúc mấy giờ biết khởi hành lúc 6 giờ 15 phút ?

    A. 7 giờ 45 phút

    B. 7 giờ 15 phút

    C. 7 giờ 20phút

    D. 7 giờ 45 phút

Câu 4: Một ca nô với vận tốc 15,2 km/ giờ . Tính thời gian ca nô đi được quãng đường 3800m ?

    A. 25 phút

    B. 1,5 giờ

    C. 15 phút

    D. 2,5 giờ

Câu 5: 5 năm 6 tháng : 2 = ....... ?

    A. 2 năm 15 tháng

    B. 2 năm 3 tháng

    C. 2 năm 4 tháng

    D. 2 năm 9 tháng

Câu 6: Một con ốc sên bò với vận tốc 12cm/ phút . Hỏi con ốc sên bò được quãng đường 1,08m trong thời gian bao lâu?

    A. 9 phút

    B. 0,09 phút

    C. 0,9 phút

    D. 12,96 phút

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: Một ô tô và một xe máy cùng đi một quãng đường dài 100 km , thời gian xe máy đi hết quãng đường là 2,5 giờ , vận tốc ô tô bằng Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 27 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án vận tốc xe máy . Tính vận tốc ô tô ?

Câu 2: Một ô tô đi từ A lúc 6 giờ 15 phút và đến B lúc 10 giờ 30 phút . Trung bình mỗi giờ ô tô đi được 40 km . Tính quãng đường AB?

Tải xuống

Xem thêm các Đề kiểm tra, Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2009 ĐẠT 9-10 LỚP 5

Phụ huynh đăng ký khóa học lớp 5 cho con sẽ được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 5 - Cô Giang Ly

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 5 - Cô Kiều Thu Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán 5 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Toán 5 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-cuoi-tuan-toan-5-hoc-ki-2.jsp