Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 35 có đáp án (Đề 1)Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 35

Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

   Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1: Đổi 17 dm2 23 cm2 =… dm2 số thích hợp viết vào chỗ chấm là :

Quảng cáo

    A. 17,23        B. 1723

    C. 1,723        D. 172,3

Câu 2: Hỗn số Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 35 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án viết dưới dạng số thập phân là :

    A. 4,35       B. 4,53

    C. 4,6        D. 4,06

Câu 3: Từ 9 giờ kém 10 phút đến 9 giờ 30 phút có:

    A. 10 phút      B. 20 phút

    C. 30 phút      D. 40 phút

Câu 4: Tìm 5 giá trị của x sao cho 6,9 < x < 7,1 :

    A. x = 6,91; 6,95; 7; 7,11; 6,97

    B. x = 6,91; 6,95; 7; 7,01; 6,97

    C. x = 6,91; 6,95; 7,2; 7,1; 6,97

    D. x = 6,91; 6,95; 6,97; 6,94; 7,1

Câu 5: Một trường Tiểu học có 560 học sinh. Số học sinh nữ chiếm 45 % tổng số học sinh. Số học sinh nữ là :

Quảng cáo

    A. 260 học sinh

    B. 320 học sinh

    C. 252 học sinh

    D. 225 học sinh

Câu 6: Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 3,5m,chiều rộng 1,1m chiều cao là 2m . Thể tích hình hộp chữ nhật đó là:

    A. 7,7m2        B. 7,7 m3

    C. 18,4m2      D . 18,4m3

Câu 7: Kết quả của phép tính 2,4 +3,8 x 1,2 là:

    A. 6,96        B. 74,4

    C. 7,44        D. 69,6

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính :

    156,13 - 79        43,3 x 2,5

    45,05 : 5        67 + 125,7

Câu 2: Một xe máy đi từ A với vận tốc 35 km/giờ và sau Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 35 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án giờ thì đến B . Hỏi một người đi xe đạp với vận tốc bằng Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 35 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án vận tốc xe máy thì đi hết quãng đường AB trong bao lâu ?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

- Hs khoanh tròn mỗi câu 1,2 đúng được 0,5 điểm các câu còn lại được 1 điểm

Quảng cáo
Câu 1 2 3 4 5 6 7
Đáp án A C D B C B A

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: ( Mỗi bài tính đúng cho 0,5 điểm )

    156,13 – 79 = 77,13

    43,3 x 2,5 = 108,25

    45,05 : 5 = 9,01

    67 + 125,7 = 192,7

Câu 2: (2 điểm)

Bài giải:

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 35 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án giờ = 1,5 giờ

Độ dài quãng đường AB là :

    35 x 1,5 = 52,5 (km)

Vận tốc của xe đạp là :

    35 x Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 35 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án = 14 ( km/ giờ)

Thời gian xe đạp đi hết quãng đường AB là:

    52,5 : 14 =3,75 (giờ )

    3,75 giờ = 3 giờ 45 phút

Đáp số : 3 giờ 45 phút

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 35

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

   Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1: Chữ số 6 trong số thập phân 34,567 có giá trị là :

    A. 6 chục

    B. 6 phần mười

    C. 6 phần trăm

    D. 6 phần nghìn

Câu 2: Số thích hợp viết vào chỗ chấm để 14568dm3 = …… m3 là :

    A. 1456,8      B. 145,68

    C. 14,568      D.1,4568

Câu 3: Một lớp học có 19 học sinh trai, số học sinh gái hơn số học sinh trai là 2 bạn . Tỉ số phần trăm của học sinh gái và học sinh cả lớp là :

    A. 52,5 %      B. 5,25 %

    C. 55,2%      D. 0,525%

Câu 4: Một hình lập phương có cạnh là 5m . Vậy thể tích hình lập phương đó là :

    A.150 m3      B. 125 m3

    C. 152 m3      D. 25 m3

Câu 5: Một ô tô đi hết quãng đường 270 km trong 4 giờ 30 phút . Vận tốc của ô tô là :

    A. 60m/ giờ      B. 6000m/ giờ

    C. 600m/ giờ      D. 60 km/ giờ

Câu 6: Một cửa hàng bán hoa quả thu được 2400000 đồng . Tính ra số tiền lãi bằng 20% số tiền vốn mua hoa quả . Số tiền vốn để mua số hoa quả đó là :

    A. 20000 đồng

    B. 200000 đồng

    C. 1600000 đồng

    D. 2000000 đồng

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

    146,13 – 39,9        43,3 x 5,2

    63,25 : 2,5        78 + 8,5

Câu 2: Một con thuyền đi với vận tốc 7,2 km/ giờ khi nước lặng , vận tốc của dòng nước là 1,6 km/ giờ .

a. Nếu thuyền đi xuôi dòng thì sau 4,2 giờ sẽ đi được bao nhiêu ki- lô mét ?

b. Nếu thuyền đi ngược dòng thì cần bao nhiêu thời gian đề đi được quãng đường như khi xuôi dòng trong 4,2 giờ ?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 35

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

   Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1: Chữ số 7 trong số thập phân 36,725 có giá trị là :

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 35 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 2: 25% của 60 là :

    A. 2,4      B. 150

    C. 15        D. 4

Câu 3: Phân số Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 35 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án viết dưới dạng số thập phân là :

    A. 0,8        B. 1,25

    C. 4,5        D. 5,4

Câu 4: Các số 8,08; 7,98 ; 8,1 ; 9,01 ; 7,89 được xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là :

    A. 8,08; 7,98 ; 8,1; 9,01; 7,89

    B. 7,89; 7,98; 8,08; ; 8,1; 9,01

    C. 9,01; 8,08; 8,1; 7,98; 7,89

    D. 9,01; 8,1 ; 8,08; 7,98; 7,89

Câu 5: Một người đi xe đạp với vận tốc 12km/ giờ .Tính quãng đường người đó đi xe trong 15 phút :

    A. 3m        B. 1,8km

    C. 180m      D. 3km

Câu 6: Một tàu thủy khi xuôi dòng có vận tốc 28,4 km/ giờ , khi ngược dòng có vận tốc 18,6 km/ giờ . Vận tốc của tàu thủy khi nước lặng là :

    A. 4,9 km/ giờ

    B. 23,5 km/giờ

    C. 235 km/ giờ

    D. 9,8 km/giờ

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: Tìm x:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 35 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 2: Một người đi xe đạp từ A đến B hết 2 giờ 15 phút với vận tốc 12km/ giờ . Lúc từ B trở về A người đó đi ô tô hết 25 phút . Tính vận tốc của ô tô ?

Tải xuống

Xem thêm các Đề kiểm tra, Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2009 ĐẠT 9-10 LỚP 5

Phụ huynh đăng ký khóa học lớp 5 cho con sẽ được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 5 - Cô Giang Ly

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 5 - Cô Kiều Thu Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán 5 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Toán 5 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-cuoi-tuan-toan-5-hoc-ki-2.jsp