Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 14 có đáp án (Đề 2)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 14 có đáp án, chọn lọc Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức, Cánh diều như là phiếu đề kiểm tra cuối tuần để Giáo viên và phụ huynh có thêm tài liệu giúp học sinh ôn tập môn Toán lớp 4.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 14 | Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức, Cánh diều

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán 4 KNTT Xem thử Bài tập cuối tuần Toán 4 CTST Xem thử Bài tập cuối tuần Toán 4 CD

Chỉ từ 300k mua trọn bộ Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 mỗi bộ sách cả năm bản word đẹp, dễ dàng chỉnh sửa:

Quảng cáoLưu trữ: Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 14 (sách cũ)

    Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 Tuần 14

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái ( A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Kết quả của phép tính: (396 - 264) : 4 = …. ?

      A. 36

      B. 35

      C. 34

      D. 33

Câu 2: Người ta xếp 4235 cái cốc vào các hộp, mỗi hộp 6 cái cốc. Hỏi có thể xếp được nhiều nhất bao nhiêu hộp và còn thừa mấy cái cốc ?

      A. 75 hộp thừa 5 cốc

      B. 704 hộp thừa 11 cốc

      C. 705 hộp thừa 5 cốc

      D. 703 hộp thừa 17 cốc

Câu 3: Kết quả của phép tính: 8652 : (2 × 3) = …. ?

      A. 1442

      B. 1342

      C. 1433

      D. 1432

Câu 4: Thương của hai số là 2145. Nếu gấp số bị chia lên 5 lần và giữ nguyên số chia thì thương của hai số khi đó là:

      A. 429

      B. 2140

      C. 2150

      D. 10725

Câu 5: Tìm x thỏa mãn: 246 : x + 34 : x = 5

Quảng cáo

      A. 57

      B. 56

      C. 55

      D. 54

Câu 6: Có 2 tạ 70kg gạo được chia đều vào 6 bao. Hỏi mỗi bao có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

      A. 45kg

      B. 48kg

      C. 49kg

      D. 46kg

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Tính bằng hai cách:

a) (18 × 25) : 6              b) 368 : (8 × 2)

Câu 2: Xe thứ nhất chở 2350kg hàng, xe thứ hai chở 2500kg hàng. Hỏi trung bình mỗi xe chở bao nhiêu ki-lô-gam hàng?

Câu 3: Thương của phép chia bằng 1404. Nếu số bị chia giảm đi 3 lần và số chia tăng 2 lần thì được thương mới là bao nhiêu?

Đáp án & Hướng dẫn giải

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm

Quảng cáo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 14 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (3 điểm)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 14 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 2: (2 điểm)

Bài giải

Trung bình mỗi xe chở được số ki-lô-gam hàng là:

      (2350 + 2500) : 2 = 2425 (kg)

      Đáp số: 2425kg hàng.

Câu 3: (2 điểm)

Khi số chia giảm 3 lần thì thương giảm 3 lần và số chia tăng 2 lần thì thương giảm 2 lần

Thương mới là:

      1404 : 3 : 2 = 234

      Đáp số: 234.

Quảng cáo

    Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 Tuần 14

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái ( A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Kết quả của phép tính: (19 × 32) : 8 = …. ?

      A. 76

      B. 75

      C. 74

      D. 73

Câu 2: Phép tính nào có kết quả bằng với kết quả của phép tính: (312 - 224) : 4

      A. 11 × 3

      B. 44 : 2

      C. 36 : 2

      D. 14 × 5

Câu 3: Thương của phép chia bằng 2619. Nếu số bị chia giảm đi 3 lần và số chia tăng 3 lần thì được thương mới là bao nhiêu?

      A. 229

      B. 291

      C. 215

      D. 275

Câu 4: Tìm x thỏa mãn: 96 : (x × 2) = 6

      A. 9

      B. 8

      C. 7

      D. 6

Câu 5: Tìm số bị chia trong phép chia có dư, biết thương số bằng 1/2 số chia và bằng 246 và số dư là số dư lớn nhất?

      A. 121523

      B. 30380

      C. 121032

      D. 121277

Câu 6: Mỗi bao gạo cân nặng 50kg. Người ta dự định chuyển 240 bao gạo bằng 6 thuyền. Hỏi trung bình mỗi thuyền chở mấy tấn gạo?

      A. 2 tấn

      B. 3 tấn

      C. 4 tấn

      D. 5 tấn

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Tính:

      a) 83910 - 290 : 5 + 293

      b) (8365 - 293) : 8

      c) 738 + 8652 : 6

Câu 2: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

      a) (32 × 12 + 32 × 13) : 8

      b) (18 × 11 – 6 × 11) : 3

Câu 3: Hình chữ nhật ABCD có chiều rộng là 5cm, nếu chiều dài hình chữ nhật giảm đi 3 lần thì diện tích hình chữ nhật mới là 525cm2. Tính chiều dài hình chữ nhật ABCD.

    Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 Tuần 14

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái ( A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Kết quả của phép tính: (114 + 112) : 2 = …. ?

      A. 113

      B. 123

      C. 115

      D. 125

Câu 2: Giá trị của biểu thức: 738 + 8652 : 6 là:

      A. 3180

      B. 2180

      C. 2170

      D. 3170

Câu 3: Một cửa hàng có 12 cuộn dây điện, mỗi cuộn dài 150m. Cửa hàng đã bán được 1/3 số dây điện. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu mét dây điện?

      A. 1250m

      B. 1200m

      C. 600m

      D. 1300m

Câu 4: Kết quả của phép tính: 216 : (2 × 3) = …. ?

      A. 32

      B. 36

      C. 35

      D. 33

Câu 5: Một người làm việc trong 5 ngày được trả số tiền công là 748000 đồng. Hỏi trung bình một ngày làm việc người đó nhận được bao nhiêu tiền?

      A. 159600 đồng

      B. 148600 đồng

      C. 158600 đồng

      D. 149600 đồng

Câu 6: Thương của phép chia bằng 1980. Nếu số bị chia giảm đi 4 lần và giữ nguyên số chia thì được thương mới là bao nhiêu?

      A. 475

      B. 485

      C. 495

      D. 465

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Tính bằng hai cách:

a) (272 + 12) : 4         b) (275 – 125) : 5

Câu 2: Tìm x:

a) 42 : x + 36 : x = 6         b) 90 : x – 48 : x = 3

Câu 3: Một phép chia hết có thương là 204. Nếu số bị chia giảm đi 6 lần và giữ nguyên số chia thì được thương mới bằng bao nhiêu?

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán 4 KNTT Xem thử Bài tập cuối tuần Toán 4 CTST Xem thử Bài tập cuối tuần Toán 4 CD

Xem thêm các phiếu Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4) có đáp án hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán lớp 4 có đáp án và thang điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 4 giúp bạn học tốt và giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Toán 4 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 4 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên