Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 7 có đáp án (Đề 2)

    Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 Tuần 7

    Thời gian làm bài: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái ( A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 7 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Quảng cáo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 7 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 2. Cho Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 7 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 7 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 3. Biết Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 7 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

      A. 370.

      B. 360.

      C. 550.

      D. 350.

Câu 4. Tính tổng Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 7 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Viết cách tính thuận tiện nhất

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 7 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 5. Cho biết a,b là chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật ( a,b cùng đơn vị đo). Chu vi hình chữ nhật là:

Quảng cáo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 7 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm)

Tính giá trị của các biểu thức sau: với a = 5; b = 7; c = 9.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 7 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 2. (2 điểm)

Tìm x?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 7 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 3. ( 3 điểm) Huyện A trồng được 157 630 cây lấy gỗ. Huyện B trồng được ít hơn huyện A 2917 cây. Hỏi cả hai huyện trồng được bao nhiêu cây lấy gỗ?

Đáp án & Hướng dẫn giải

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm.

Quảng cáo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 7 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. ( 2 điểm)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 7 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 2. (2 điểm)

Mỗi ý đúng được 1 điểm

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 7 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 3. (3 điểm)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 7 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

    Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 Tuần 7

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái ( A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 7 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

      A. 240

      B. 90.

      C. 204.

      D. 2400.

Câu 2. Chọn đáp án đúng:

      A. Khi đổi các số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi.

      B. Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng thay đổi.

      C. Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi.

      D. Không thể đổi chỗ các số hạng trong một tổng.

Câu 3. Cho Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 7 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

      A. 80

      B. 100.

      C. 90.

      D. 110.

Câu 4. Cho Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 7 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 7 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 5. Cho biết Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 7 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án . Không tính kết quả hãy so sánh M, N

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 7 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. Tính bằng cách thuận tiện nhất.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 7 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 2. Một đội công nhân ngày một làm được 1275 sản phẩm. Ngày thứ hai làm được hơn ngày một 125 sản phẩm. Ngày thứ ba làm nhiều hơn ngày hai 75 sản phẩm.

a) Hỏi ngày thứ hai và ba làm được bao nhiêu sản phẩm?

b) Sau ba ngày đội công nhân làm được bao nhiêu sản phẩm?

    Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 Tuần 7

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái ( A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Cho biết a = 5412; b = 3705

a) Tính a + b

      A. 8507.

      B. 8517.

      C. 9207.

      D. 9117.

b) Tính a - b

      A. 2707.

      B. 1707.

      C. 1717.

      D. 2717.

Câu 2. Chọn đáp án đúng

      A. 3126 + 2705 = 2075 + 3146

      B. 7693 + 805 > 807 + 7693

      C. 5071 + 1900 > 1901 + 5071

      D. 1238 + 305 = 305 + 1238

Câu 3. Cho m = 15, n = 7, p = 6, Tính m x n x p ?

      A. 530

      B. 603.

      C. 630.

      D. 513.

Câu 4. Tính tổng 1995 + 1005 + 8188

      A. 10188.

      B. 11188.

      C. 121818.

      D. 10818.

Câu 5. Tính 4 + 6 + 8 Cách tính nào sau đây thuận tiện nhất?

      A. 4 + 6 + 8 = (4 + 6) + 8 = 18

      B. 4 + 6 + 8 = 4 + (6 + 8) = 18

      C. 4 + 6 + 8 = (4 + 8) + 6 = 18

      D. 4 + 6 + 8 = 6 + (4 + 8) = 18

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (4 điểm)

a) Tình bằng cách thuận tiện

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 7 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

b) Tính Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 7 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 2. (3 điểm)

Một nhà máy ngày thứ nhất sản xuất được 1950 sản phẩm, ngày thứ hai sản xuất được ít hơn ngày thứ nhất 900 sản phẩm, ngày thứ ba sản xuất được nhiều hơn ngày thứ nhất 100 sản phẩm. Hỏi cả ba ngày nhà máy sản xuất được bao nhiêu sản phẩm?

Tải xuống

Xem thêm các phiếu Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4) có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2010 ĐẠT 9-10 LỚP 4

Phụ huynh đăng ký khóa học lớp 4 cho con sẽ được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh Lớp 4 - cô Giang Ly

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 4 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 4 - cô Nguyễn Thùy Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán lớp 4 có đáp án và thang điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 4 giúp bạn học tốt và giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Toán 4 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.