Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 2024 (2023, 2022, ...)Cập nhật thông tin điểm chuẩn Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp năm 2024 chính xác nhất và các năm gần đây 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, .... Mời các bạn đón xem:

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 2024 (2023, 2022, ...)

Quảng cáo

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp năm 2023

Điểm chuẩn đang được cập nhật ....

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp năm 2022

Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp lấy điểm chuẩn đại học 2022 dao động từ 19-23,5 điểm.

Cao điểm nhất là ngành Quản trị kinh doanh với 23,5 điểm.

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp năm 2021

Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp lấy điểm chuẩn đại học 2021 dao động từ 17-21,5 điểm.

Cao điểm nhất là ngành Quản trị kinh doanh với 21,5 điểm.

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp năm 2020

Theo đó Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp lấy điểm chuẩn đại học 2020 dao động từ 15-19,5 điểm. Tại cơ sở Hà Nội, các ngành thuộc nhóm Công nghệ thông tin có điểm chuẩn cao nhất, kế đó là Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 18,5 điểm. Các ngành còn lại của cơ sở Hà Nội và Nam Định hầu hết 15-17 điểm.

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp năm 2019

Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp lấy điểm chuẩn đại học 2019 dao động từ 15-18,5 điểm.

Cao điểm nhất là ngành Công nghệ thông tin với 18,5 điểm.

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp năm 2018

Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp lấy điểm chuẩn đại học 2018 dao động từ 14-18,5 điểm.

Cao điểm nhất là ngành Công nghệ dệt,may với 18,5 điểm.

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp năm 2017

Mã ngànhTên ngànhTổ hợp mônĐiểm chuẩn
52540101 Công nghệ thực phẩm A00; A01; B00; D01 18.25
52540202 Công nghệ sợi, dệt A00; A01; C01; D01 15.75
52540204 Công nghệ may A00; A01; C01; D01 20.25
52480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 19.25
52510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; C01; D01 18.75
52510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; C01; D01 18.75
52510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông A00; A01; C01; D01 17
52510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; C01; D01 18
52340301 Kế toán A00; A01; C01; D01 17.5
52340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C01; D01 17.5
52340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; C01; D01 16.5
52340121 Kinh doanh thương mại 15.75

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


diem-chuan-cac-truong-dai-hoc-tai-ha-noi.jsp


Tài liệu giáo viên