Điểm chuẩn Đại học Nông lâm Tp Hồ Chí Minh 2024 (2023, 2022, ...)Cập nhật thông tin điểm chuẩn Đại học Nông lâm Tp Hồ Chí Minh năm 2024 chính xác nhất và các năm gần đây 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, .... Mời các bạn đón xem:

Điểm chuẩn Đại học Nông lâm Tp Hồ Chí Minh 2024 (2023, 2022, ...)

Quảng cáo

Điểm chuẩn Đại học Nông lâm Tp Hồ Chí Minh năm 2023

Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo Điểm trúng tuyển (điểm chuẩn) Đại học, Cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2023 Theo phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 như sau:

Điểm chuẩn Đại học Nông lâm Tp Hồ Chí Minh 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm sàn Đại học Nông lâm Tp Hồ Chí Minh năm 2023

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (Điểm sàn) Trường đại học Nông lâm TPHCM năm 2023 xét theo điểm thi tốt nghiệp từ 15 đến 21 điểm.

Trường đại học Nông Lâm TPHCM thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng xét tuyển trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy ngành Giáo dục Mầm non theo phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Đối với ngành Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp, ngành Giáo dục Mầm non (trình độ Đại học, Cao đẳng): Ngưỡng đầu vào theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mức điểm xét tuyển cụ thể như sau:

Điểm chuẩn Đại học Nông lâm Tp Hồ Chí Minh 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Đại học Nông lâm Tp Hồ Chí Minh năm 2022

Theo đó, điểm chuẩn trúng tuyển vào cơ sở chính của Trường đại học Nông Lâm TP.HCMdao động từ 16 - 23,5 điểm. Ngành có điểm chuẩn cao nhất là ngành công nghệ thông tin 23,5 điểm.

Phân hiệu Ninh Thuận và Gia Lai Trường đại học Nông Lâm TP.HCM có điểm chuẩn trúng tuyển hầu hết các ngành chỉ mức 15 điểm. Riêng ngành thú y là 16 điểm.

Ở phân hiệu Ninh Thuận, ngành giáo dục mầm non trình độ cao đẳng có điểm chuẩn 17 và đại học điểm chuẩn 19.

Điểm chuẩn từng ngành như bảng sau:

Điểm chuẩn Đại học Nông lâm Tp Hồ Chí Minh 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Đại học Nông lâm Tp Hồ Chí Minh 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Đại học Nông lâm Tp Hồ Chí Minh 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Đại học Nông lâm Tp Hồ Chí Minh 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Đại học Nông lâm Tp Hồ Chí Minh năm 2021

Trường Đại học Nông lâm TP.HCM công bố điểm chuẩn xét theo điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Điểm chuẩn các ngành của trường dao động từ 16-26 điểm. Một số ngành có điểm chuẩn cao như: thú y, ngôn ngữ Anh, quản trị kinh doanh, kế toán, công nghệ thông tin...

Điểm chuẩn từng ngành như bảng sau:

Điểm chuẩn Đại học Nông lâm Tp Hồ Chí Minh 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Đại học Nông lâm Tp Hồ Chí Minh 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Đại học Nông lâm Tp Hồ Chí Minh 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Đại học Nông lâm Tp Hồ Chí Minh năm 2020

Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển bằng phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2020. Nhìn chung, điểm chuẩn năm nay trong mức từ 16- 24,50 điểm.

Ngành có điểm cao nhất là Thú y với 24,5 điểm, kế đến là ngành Kế toán và Ngôn ngữ Anh trên 23 điểm.

Ngược lại, ngành có điểm thấp nhất là Khoa học môi trường, Công nghệ rau quả và cảnh quan, Công nghệ chế biến thủy sản, Công nghệ chế biến lâm sản với 16 điểm.

Cụ thể điểm các ngành như sau:

Điểm chuẩn Đại học Nông lâm Tp Hồ Chí Minh 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Đại học Nông lâm Tp Hồ Chí Minh 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Đại học Nông lâm Tp Hồ Chí Minh 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Đại học Nông lâm Tp Hồ Chí Minh 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Đại học Nông lâm Tp Hồ Chí Minh 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Đại học Nông lâm Tp Hồ Chí Minh năm 2019

Trường ĐH Nông lâm TP.HCM đã công bố điểm chuẩn đại học 2019 từ kết quả thi THPT quốc gia.

Theo đó, điểm chuẩn cao nhất của trường là 21.25 điểm đối với ngành Thú y và Ngôn ngữ Anh.

Điểm chuẩn các ngành như sau:

Điểm chuẩn Đại học Nông lâm Tp Hồ Chí Minh 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Đại học Nông lâm Tp Hồ Chí Minh 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Đại học Nông lâm Tp Hồ Chí Minh 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Đại học Nông lâm Tp Hồ Chí Minh 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Đại học Nông lâm Tp Hồ Chí Minh 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Đại học Nông lâm Tp Hồ Chí Minh năm 2018

Trường Đại học Nông lâm TP.HCM công bố điểm chuẩn đại học 2018. Cơ sở chính ở TP.HCM có điểm chuẩn từ 16 đến 20 điểm. Hai phân hiệu tại Gia Lai và Ninh Thuận có điểm chuẩn 15 điểm.

Điểm trúng tuyển vào các ngành cụ thể như sau:

Điểm chuẩn Đại học Nông lâm Tp Hồ Chí Minh 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Đại học Nông lâm Tp Hồ Chí Minh 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Đại học Nông lâm Tp Hồ Chí Minh 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Đại học Nông lâm Tp Hồ Chí Minh 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Đại học Nông lâm Tp Hồ Chí Minh 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Đại học Nông lâm Tp Hồ Chí Minh 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Đại học Nông lâm Tp Hồ Chí Minh 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Đại học Nông lâm Tp Hồ Chí Minh 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Đại học Nông lâm Tp Hồ Chí Minh năm 2017

Chương trình đại trà

Mã ngànhTên ngànhĐiểm chuẩn
52140215 Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp 19.25
52220201 Ngôn ngữ Anh 22.75
52310101 Kinh tế 20.25
52310502 Bản đồ học 23.5
52340101 Quản trị kinh doanh 21.5
52340301 Kế toán 21.5
52420201 Công nghệ sinh học 23.75
52440301 Khoa học môi trường 18.25
52480201 Công nghệ thông tin 21
52510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 21
52510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 21.25
52510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô 22.25
52510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt 18.5
52510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học 22.5
52520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 21
52520320 Kỹ thuật môi trường 19
52540102 Công nghệ thực phẩm 23
52540105 Công nghệ chế biến 21
52540301 Công nghệ chế biến lâm sản 17
52620105 Chăn nuôi 20.25
52620109 Nông học 21.5
52620112 Bảo vệ thực vật 21.5
52620113 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan 18.25
52620114 Kinh doanh nông nghiệp 19
52620116 Phát triển nông thôn 18
52620201 Lâm nghiệp 17
52620211 Quản lý tài nguyên rừng 17
52620301 Nuôi trồng thủy sản 18.5
52640101 Thú y 23.75
52850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 18.75
52850103 Quản lý đất đai 18

Chương trình tiên tiến

Mã ngànhTên ngànhĐiểm chuẩn
52540102 Công nghệ thực phẩm CTTT 20
52640101 Thú y CTTT 23.75

Chương trình đào tạo chất lượng cao

Mã ngànhTên ngànhĐiểm chuẩn
52340101 Quản trị kinh doanh CLC 18
52420201 Công nghệ sinh học CLC 20.5
52510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí CLC 18
52520320 Kỹ thuật môi trường CLC 23.5
52540102 Công nghệ thực phẩm CLC 20
52310106 Thương mại quốc tế (LKQT) 20.75
52340120 Kinh doanh quốc tế (LKQT) 20.75
52420201 Công nghệ sinh học (LKQT) 17
52620114 Quản lý và kinh doanh (LKQT) 19

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


diem-chuan-cac-truong-dai-hoc-tai-tp-ho-chi-minh.jsp


Tài liệu giáo viên