Điểm chuẩn Đại học Văn hoá Hà Nội 2024 (2023, 2022, ...)Cập nhật thông tin điểm chuẩn Đại học Văn hoá Hà Nội năm 2024 chính xác nhất và các năm gần đây 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, .... Mời các bạn đón xem:

Điểm chuẩn Đại học Văn hoá Hà Nội 2024 (2023, 2022, ...)

Quảng cáo

Điểm chuẩn Đại học Văn hoá Hà Nội năm 2023

Năm này, điểm chuẩn vào các ngành của Trường ĐH Văn hóa Hà Nộiđều trên 21 điểm.

Ngoài Báo chí, một số ngành cũng có điểm chuẩn trên 26 như: Văn hóa học - Văn hóa truyền thông, Quản lý văn hóa - Tổ chức sự kiện văn hóa, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.

Điểm chuẩn cụ thể từng ngành của Trường ĐH Văn hóa Hà Nội như sau:

Điểm chuẩn Đại học Văn hoá Hà Nội 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Đại học Văn hoá Hà Nội 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Đại học Văn hoá Hà Nội 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Đại học Văn hoá Hà Nội năm 2022

Trong đó, điểm chuẩn cao nhất là ngành Ngôn ngữ Anh (33,18 điểm, thang 40). Thấp nhất là 21,75 điểm (thang 30 điểm) với ngành Bảo tàng học.

Mức điểm chuẩn của nhà trường dao động từ 21,75 - 33,18 điểm, tăng mạnh so với năm ngoái. Một số ngành tăng đột biến như: Văn hóa các DTTS Việt Nam - Tổ chức và quản lý văn hóa vùng DTTS, tăng từ 15 điểm lên 22,45 điểm; ngành Văn hóa các DTTS Việt Nam - Tổ chức và quản lý du lịch vùng DTTS, tăng từ 16 điểm lên 22,5 điểm... (thang 30 điểm).

Tuy nhiên, ngành Ngôn ngữ Anh đã giảm từ 35,1 điểm xuống 33,18 điểm (thang 40 điểm).

Chi tiết điểm chuẩn năm 2022 của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội như sau:

Điểm chuẩn Đại học Văn hoá Hà Nội 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Đại học Văn hoá Hà Nội năm 2021

Trong đó, điểm chuẩn cao nhất vẫn thuộc về ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lưu hành với 27,3 điểm (khối C) và 26,3 điểm (khối D). Thấp nhất là 16 điểm với ngành Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam - Tổ chức và quản lý văn hóa vùng dân tộc thiểu số, Quản lý năn hóa - Quản lý nhà nước về gia đình.

Mức điểm chuẩn của nhà trường dao động từ 16 - 26,3 điểm, tương đương với năm ngoái. Tuy nhiên, có 1 số ngành tăng đột biến. Cụ thể, ngành Văn hóa học - Nghiên cứu văn hóa 25,1 điểm, tăng 2,1 điểm so với năm ngoái, ngành Thông tin thư viện có điểm chuẩn 20, tăng 2 điểm so với năm ngoái,..

Chi tiết điểm chuẩn các chuyên ngành của trường Đại học Văn hóa Hà Nội như sau:

Điểm chuẩn Đại học Văn hoá Hà Nội 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Đại học Văn hoá Hà Nội năm 2020

Điểm trúng tuyển của Đại học Văn hóa Hà Nội dao động 15-31,75, giữa các tổ hợp có sự chênh lệch.

Trong những ngành lấy thang điểm 30, tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) của ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành có điểm chuẩn cao nhất - 27,5. Trong khi đó, các ngành Quản lý nhà nước về gia đình, Bảo tàng học, Kinh doanh xuất bản phẩm có điểm chuẩn thấp nhất - 15.

Với các ngành có môn ngoại ngữ nhân hệ số hai, điểm chuẩn thang 40, Ngôn gữ Anh cao nhất với 31,75 điểm, kế đó Hướng dẫn du lịch quốc tế 30,25.

Điểm chuẩn cụ thể từng ngành như sau:

Điểm chuẩn Đại học Văn hoá Hà Nội 2024 (2023, 2022, ...)
Điểm chuẩn Đại học Văn hoá Hà Nội 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Đại học Văn hoá Hà Nội năm 2019

Điểm chuẩn Đại học Văn hóa Hà Nội năm 2019 xét theo kết quả thi THPT Quốc gia dao động từ 16 điểm đến 26 điểm. Trong đó, ngành lấy điểm cao nhất là ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành với điểm chuẩn là 26.

Điểm chuẩn cụ thể từng ngành như sau:

Điểm chuẩn Đại học Văn hoá Hà Nội 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Đại học Văn hoá Hà Nội 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Đại học Văn hoá Hà Nội 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Đại học Văn hoá Hà Nội năm 2018

Đại học Văn hóa Hà Nộicông bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2018.

Theo đó, điểm chuẩn của các khoa dao động từ 15,5 đến 25 điểm. Điểm liên thông ngành Du lịch và Thư viện dẫn đầu với điểm chuẩn 25 điểm. Theo sát là ngành Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành với mức điểm chuẩn 24,75.

Chi tiết điểm chuẩn các ngành như sau:

Điểm chuẩn Đại học Văn hoá Hà Nội 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Đại học Văn hoá Hà Nội 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Đại học Văn hoá Hà Nội 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Đại học Văn hoá Hà Nội 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Đại học Văn hoá Hà Nội năm 2017

Mã ngànhTên ngànhTổ hợp mônĐiểm chuẩn
52220113BC0 Việt Nam học - Lữ hành, Hướng dẫn du lịch C00 C00 25.5
52220113BD1 Việt Nam học - Lữ hành, Hướng dẫn du lịch D01 D01 22.5
52220113BD9 Việt Nam học - Lữ hành, Hướng dẫn du lịch D96 D96 22.5
52380101C0 Luật C00 C00 24.5
52380101D1 Luật D01 D01 21.5
52380101D7 Luật D78 D78 21.5
52320101C0 Báo chí C00 C00 24.5
52320101D1 Báo chí D01 D01 21.5
52320101D7 Báo chí D78 D78 21.5
52220113CD1 Việt Nam học - Hướng dẫn du lịch quốc tế D01 D01 21.5
52220113CD7 Việt Nam học - Hướng dẫn du lịch quốc tế D78 D78 21.5
52220113CD9 Việt Nam học - Hướng dẫn du lịch quốc tế D96 D96 21.5
52220113AC0 Việt Nam học - Văn hóa du lịch C00 C00 24
52220113AD1 Việt Nam học - Văn hóa du lịch D01 D01 21
52220113AD9 Việt Nam học - Văn hóa du lịch D96 D96 21
52340103C0 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00 C00 23.5
52340103D1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01 20.5
52220340BA1 Văn hóa học - Văn hóa truyền thông A16 A16 20.5
52220340BC0 Văn hóa học - Văn hóa truyền thông C00 C00 23.5
52220340BD1 Văn hóa học - Văn hóa truyền thông D01 D01 20.5
52220340AA1 Văn hóa học - Nghiên cứu văn hóa A16 A16 18.5
52220340AC0 Văn hóa học - Nghiên cứu văn hóa C00 C00 21.5
52220340AD1 Văn hóa học - Nghiên cứu văn hóa D01 D01 18.5
52320201C0 Thông tin học C00 C00 21
52320201D1 Thông tin học D01 D01 18
52320201D9 Thông tin học D96 D96 18
52320202C0 Khoa học thư viện C00 C00 20.5
52320202D1 Khoa học thư viện D01 D01 17.5
52320202D9 Khoa học thư viện D96 D96 17.5
52320402C0 Kinh doanh xuất bản phẩm C00 C00 20.5
52320402C1 Kinh doanh xuất bản phẩm C15 C15 17.5
52320402D1 Kinh doanh xuất bản phẩm D01 D01 17.5
52220112C0 Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam C00 C00 20
52220112D1 Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam D01 D01 17
52220112D7 Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam D78 D78 17
52220342AC0 QLVH - Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật C00 C00 20
52220342AD1 QLVH - Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật D01 D01 17
52220342AN1 QLVH - Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật N04 N04 18
52220342CC0 QLVH - Quản lý di sản văn hóa C00 C00 20.5
52220342CD1 QLVH - Quản lý di sản văn hóa D01 D01 17.5
52220342CD9 QLVH - Quản lý di sản văn hóa D96 D96 17.5
52220341C0 Gia đình học C00 C00 19.5
52220341D1 Gia đình học D01 D01 16.5
52220341D7 Gia đình học D78 D78 16.5
52220342BC0 QLVH - Quản lý nhà nước về gia đình C00 C00 19
52220342BD1 QLVH - Quản lý nhà nước về gia đình D01 D01 16
52220342BD7 QLVH - Quản lý nhà nước về gia đình D78 D78 16
52320305C0 Bảo tàng học C00 C00 19
52320305C1 Bảo tàng học C15 C15 16
52320305D1 Bảo tàng học D01 D01 16
52220201D1 Ngôn ngữ Anh D01 19
52220342X QLVH - Biểu diễn âm nhạc N00 22
52220342Y QLVH - Đạo diễn sự kiện N05 19.5
52220342Z QLVH - Biên đạo múa đại chúng N00 21.5
52220342LTC0 Liên thông Quản lý văn hóa C00 C00 25
52220342LTD1 Liên thông Quản lý văn hóa D01 D01 22
52320202LTC0 Liên thông Khoa học thư viện C00 C00 25
52320202LTD1 Liên thông Khoa học thư viện D01 D01 22
52320202LTD9 Liên thông Khoa học thư viện D96 D96 22
52220113LTC0 Liên thông Việt Nam học C00 C00 25
52220113LTD1 Liên thông Việt Nam học D01 D01 22
52220113LTD9 Liên thông Việt Nam học D96 D96 22

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


diem-chuan-cac-truong-dai-hoc-tai-ha-noi.jsp


Tài liệu giáo viên